ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ethyl acetate

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ethyl acetate-, *ethyl acetate*
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ethyl Acetateเอ็ลทิลอาซีเตท [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
น้ำนมแมว[X] (nām nom maēo) EN: ethyl acetate   

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
醋酸乙酯[cù suān yǐ zhǐ, ㄘㄨˋ ㄙㄨㄢ ㄧˇ ㄓˇ, ] ethyl acetate; acetidin [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
酢酸エチル[さくさんエチル, sakusan echiru] (n) ethyl acetate [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ethyl acetate
   n 1: a fragrant colorless flammable volatile liquid ester made
      from ethanol and acetic acid; used in flavorings and
      perfumes and as a solvent for plastics

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top