ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

endangered species

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -endangered species-, *endangered species*, endangered specie , endangered specy
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Endangered speciesสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ [TU Subject Heading]
Endangered Species สัตว์ป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์
สัตว์ป่าทุกชนิดที่มีจำนวนลดน้อยลงจนอยู่ ในภาวะที่ล่อแหลมต่อการสูญพันธุ์ไป และมักมีถิ่นกำเนิดในอาณาเขตจำกัด [สิ่งแวดล้อม]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
endangered species (n ) สัตว์ป่าหรือสิ่งมีชีวิตที่ใกล้จะสูญพันธุ์ (ถ้าแปลตรงตัวคือ สายพันธุ์สิ่งมีชีวิตที่กำลังอยู่ในอันตราย)

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
AM I PINNING AN ENDANGERED SPECIES HERE?นี่ฉันกำลังกลัดอะไร ที่เป็นอันตรายงั้นหรอ? Betty's Wait Problem (2007)
Well, here are your keys, your complimentary endangered species calendar, and a kitchen magnet with my face on it.นี่ปฏิทินรูปสัตว์ป่าหายาก แล้วก็แม่เหล็กติดตู้เย็นรูปผมเอง The Thing That Counts Is What's Inside (2010)
To keep him on the endangered species list.ที่จะต้องกันเขาออกจากสถานการณ์อันตราย The Dinner Party (2011)
Except outside of Texas, trafficking endangered species is a criminal offense.ยกเว้นนอกเท็กซัส ที่อื่นๆการทำแบบนี้เป็น การผิดกฏหมายเหมือนกัน Cuffed (2011)
They're not on the endangered species list anymore, but they are still being tracked.พวกมันไม่ได้อยู่ในรายชื่อของสายพันธุ์ ที่ใกล้สูญพันธุ์อีกต่อไป แต่พวกมันยังคงถูกติดตามอยู่ The Blood from the Stones (2013)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
濒危物种[bīn wēi wù zhǒng, ㄅㄧㄣ ㄨㄟ ㄨˋ ㄓㄨㄥˇ, / ] endangered species [Add to Longdo]
频危物种[pín wēi wù zhǒng, ㄆㄧㄣˊ ㄨㄟ ㄨˋ ㄓㄨㄥˇ, / ] endangered species [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
CITES[サイテス, saitesu] (n) Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora; CITES [Add to Longdo]
レッドデータブック[, reddode-tabukku] (n) Red Data Book (of endangered species) [Add to Longdo]
ワシントン条約[ワシントンじょうやく, washinton jouyaku] (n) (See CITES) Washington Convention (i.e. Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) [Add to Longdo]
絶滅危険種[ぜつめつきけんしゅ, zetsumetsukikenshu] (n) (See 絶滅危惧種) endangered species [Add to Longdo]
絶滅危惧種[ぜつめつきぐしゅ, zetsumetsukigushu] (n) endangered species [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 endangered species \en*dan"gered spe"cies\, n. sing. & pl.
   A species of plant or animal that has declined in numbers to
   a point where further irreversible decline and extinction[3]
   has a significant chance. Lists of endangered species are
   maintained by government agencies, and in many cases the
   killing of such species or destruction of their habitat is
   prohibited by law.
 
   Note: In the U. S. in recent years, development of certain
      tracts of land has been prohibited due to the
      likelihood that it will cause a reduction in the
      numbers of an endangered species. In some cases
      environmental organizations have initiated litigation
      to cause the courts to rule that a certain development
      plan is illegal due to a threat to an endangered
      species. Laws protecting endangered species have become
      in some cases a contentious political issue.
      [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 endangered species
   n 1: a species whose numbers are so small that the species is at
      risk of extinction

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top