ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

empathy

EH1 M P AH0 TH IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -empathy-, *empathy*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
empathy(n) ความสามารถในการเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น, See also: ความสามารถในการเข้าใจความยากลำบากของผู้อื่น, Syn. compassion, sympathy, understanding

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
empathy(เอม'พะธี) n. การเอาใจใส่, การหยั่งรู้, การใส่อารมณ์, ความร่วมรู้สึก, สมารมณ์., See also: empathic adj. ดูempathy empathical adj. ดูempathy

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
empathyความร่วมรู้สึก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Empathyอารมณ์ร่วม [TU Subject Heading]
Empathyการสูญเสียสมารมณ์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Empathy was yesterday. Today you're wasting my motherfucking time.อย่ามาครวญครางให้เสียเวลาน่า Heat (1995)
psychopaths don't have the capacity to feel empathy towards others.พวกไซโคพาธจะขาดความสามารถที่จะรู้สึกเห็นใจผู้อื่น The Big Wheel (2009)
A seasoned law enforcement agent who still has empathy for a victim.เจ้าหน้าที่รักษากฎหมาย ที่ยังเอาใจใส่กับผู้เคราะห์ร้าย The Predator in the Pool (2010)
And so a lot of the game is based around the empathy that you're feeling with the Sims so that what they experience basically is what you're experiencing at one level removed.พวกเขากำลังจำลองของมนุษย์ และเพื่อให้เราโดยทั่วไปมี การอธิบายถึงกับคอมพิวเตอร์ ทุกชนิดของภาพรวม Is There a Creator? (2010)
How much empathy do you think you could feel with this SIM...ผมคิดว่ามนุษย์เป็นสิ่งที่ดีมาก Is There a Creator? (2010)
A significant contributor to our sense of empathy is the way we personally experience pain.สิ่งสำคัญที่ช่วย ให้เรามีอารมณ์ร่วมกับผู้อื่น คือประสบการณ์เจ็บปวด ที่เราเคยเจอมา Painless (2011)
And the unsub didn't develop his sense of empathy because it was cut off.และคนร้ายไม่ได้พัฒนา ความรู้สึกมีอารมณ์ร่วมกับผู้อื่น เพราะมันถูกตัดออกไปแล้ว Painless (2011)
Actually, most feel empathy just fine, which makes me think the rest of our profile is still accurate.ที่จริงแล้ว ส่วนใหญ่ มีอารมณ์ร่วมได้ดี นั่นทำให้ผมคิดว่า ข้อสรุปที่เหลือของเรายังถูกต้องอยู่ Painless (2011)
They appear to lack empathy and have trouble reading social cues.และมีปัญหาในการอยู่ร่วมในสังคม Through the Looking Glass (2012)
They don't have any empathy for their victims.พวกนั้นไม่มีความเมตตาต่อเหยื่อ Bunny Therapy (2012)
This boy has the empathy to think like a Formic understand them, and anticipate them.ดังนั้น พรุ่งนี้ผู้การแรคแฮม จะจำลองสถานการณ์ของเธอเป็นครั้งสุดท้าย ถ้าผมชนะพรุ่งนี้ อะไรจะเกิดขึ้น Ender's Game (2013)
Your empathy for the human species is commendable.ความสงสารมนุษย์ ของเธอน่ายกย่อง The Ceremony (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อารมณ์ร่วม[ārom ruam] (x) EN: empathy

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
EMPATHY EH1 M P AH0 TH IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
empathy (n) ˈɛmpəθiː (e1 m p @ th ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
同理心[tóng lǐ xīn, ㄊㄨㄥˊ ㄌㄧˇ ㄒㄧㄣ, ] empathy [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エンパシー[enpashi-] (n) empathy [Add to Longdo]
感情移入[かんじょういにゅう, kanjouinyuu] (n, adj-no) empathy [Add to Longdo]
希薄(P);稀薄[きはく, kihaku] (adj-na, n) (1) thin (e.g. air); diluted; sparse; lean; weak; rarified; rarefied; (2) lacking (e.g. empathy); deficient; insufficient (e.g. zeal); (P) [Add to Longdo]
共感[きょうかん, kyoukan] (n, vs, adj-no) sympathy; empathy; response; (P) [Add to Longdo]
人情[にんじょう, ninjou] (n) (1) humanity; empathy; kindness; sympathy; (2) human nature; common sense; customs and manners; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  empathy
      n 1: understanding and entering into another's feelings

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top