ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

empathy

EH1 M P AH0 TH IY0   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -empathy-, *empathy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
empathy[N] ความสามารถในการเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น, See also: ความสามารถในการเข้าใจความยากลำบากของผู้อื่น, Syn. compassion, sympathy, understanding

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
empathy(เอม'พะธี) n. การเอาใจใส่,การหยั่งรู้,การใส่อารมณ์,ความร่วมรู้สึก,สมารมณ์., See also: empathic adj. ดูempathy empathical adj. ดูempathy

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
empathyความร่วมรู้สึก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Empathyอารมณ์ร่วม [TU Subject Heading]
Empathyการสูญเสียสมารมณ์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It has a total lack of empathy for anybody or anything.เขาขาดความเห็นใจไม่ว่ากับใครหรืออะไร Criminal (2016)
We can care deeply, selflessly about those we know, but that empathy rarely extends beyond our line of sight.เราสามารถห่วงใยอย่างลึกล้ำและไม่คิดถึงตัวเองเพื่อคนที่เรารู้จัก แต่ความเห็นอกเห็นใจนั้นไม่ได้มีให้คนที่ห่างไกลออกไปมากนัก แต่คำโกหก Interstellar (2014)
Yet he also claims an empathy disorder.และยังอ้างว่ามีอาการไม่มั่นคงทางจิตด้วย Hassun (2014)
I believe Will's empathy disorder...ฉันเชื่อว่าอาการทางจิตที่ไม่มั่นคงของวิลล์ Hassun (2014)
Well, even as a child, Daniel was... aware that he lacked empathy and how I felt about it.ตอนเด็กๆ แดเนียลมีปัญหา บ่งบอกว่าเขาขาดความเห็นอกเห็นใจ และฉันคิดยังไงกับมัน Make Your Own Kind of Music (2013)
Her writing suggested no empathy and no real emotional connection to family.งานเขียนเธอบ่งบอกว่าไม่มีความเห็นใจ และไม่มีอารมณ์ร่วมกับครอบครัวของเธอ All That Remains (2013)
They chose him because his mind is so open, because he has incredible empathy for every living thing.พวกนั้นเลือกเขาเพราะ จิตใจเขาช่างเปิดกว้าง เพราะเขาเห็นอกเห็นใจทุกสิ่งมีชีวิตอย่างไม่น่าเชื่อ Continuum (2013)
- You have an empathy disorder.- คุณมีจิตผิดปกติสามารถรับรู้อารมณ์ผู้อื่น Trou Normand (2013)
- regardless of empathy disorders.- ไม่ว่าจะมีหรือไม่มีความผิดปกติเรื่องความรู้สึกร่วมก็ตาม Amuse-Bouche (2013)
Your empathy for the human species is commendable.ความสงสารมนุษย์ ของเธอน่ายกย่อง The Ceremony (2013)
This boy has the empathy to think like a Formic understand them, and anticipate them.ดังนั้น พรุ่งนี้ผู้การแรคแฮม จะจำลองสถานการณ์ของเธอเป็นครั้งสุดท้าย ถ้าผมชนะพรุ่งนี้ อะไรจะเกิดขึ้น Ender's Game (2013)
They don't have any empathy for their victims.พวกนั้นไม่มีความเมตตาต่อเหยื่อ Bunny Therapy (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อารมณ์ร่วม[X] (ārom ruam) EN: empathy   

CMU English Pronouncing Dictionary
EMPATHY    EH1 M P AH0 TH IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
empathy    (n) ˈɛmpəθiː (e1 m p @ th ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
同理心[tóng lǐ xīn, ㄊㄨㄥˊ ㄌㄧˇ ㄒㄧㄣ, ] empathy [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エンパシー[, enpashi-] (n) empathy [Add to Longdo]
感情移入[かんじょういにゅう, kanjouinyuu] (n,adj-no) empathy [Add to Longdo]
希薄(P);稀薄[きはく, kihaku] (adj-na,n) (1) thin (e.g. air); diluted; sparse; lean; weak; rarified; rarefied; (2) lacking (e.g. empathy); deficient; insufficient (e.g. zeal); (P) [Add to Longdo]
共感[きょうかん, kyoukan] (n,vs,adj-no) sympathy; empathy; response; (P) [Add to Longdo]
人情[にんじょう, ninjou] (n) (1) humanity; empathy; kindness; sympathy; (2) human nature; common sense; customs and manners; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  empathy
      n 1: understanding and entering into another's feelings

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top