ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

atherosclerosis

AE2 TH ER0 OW0 S K L ER0 OW1 S IH0 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -atherosclerosis-, *atherosclerosis*, atherosclerosi
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
atherosclerosis(แอธธะโรสเคลอโร'ซิส) n. arteriosclerosis แบบหนึ่งที่มีการสะสมไขมันที่ผิวหน้าและหลอดโลหิต. -atherosclerotic adj. (a form of arteriosclerosis)

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
atherosclerosisโรคท่อเลือดแดงและหลอดเลือดแดงแข็ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Atherosclerosisหลอดเลือดแดงแข็ง, ไขมันเกาะจับเส้นโลหิต, อาเธอโรสเคลอโรซิส, โรคอะเธอโรสเคลอโรซิส, เส้นเลือดแข็ง, หลอดเลือดแข็ง, โรคไขมันในเลือดสูง, การแข็งตัวของหลอดเลือด, โรคหลอดเลือดตีบแข็ง, หลอดเลือดแดงตีบ, ผนังของหลอดเลือดหนาและตีบ [การแพทย์]
Atherosclerosis, Prematureหลอดเลือดแดงแข็งตีบเร็วขึ้น [การแพทย์]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ATHEROSCLEROSIS AE2 TH ER0 OW0 S K L ER0 OW1 S IH0 S

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
动脉粥样硬化[dòng mài zhōu yàng yìng huà, ㄉㄨㄥˋ ㄇㄞˋ ㄓㄡ ㄧㄤˋ ㄧㄥˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] atherosclerosis [Add to Longdo]
血管粥样硬化[xuè guǎn zhōu yàng yìng huà, ㄒㄩㄝˋ ㄍㄨㄢˇ ㄓㄡ ㄧㄤˋ ㄧㄥˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] atherosclerosis; hardening of the arteries [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アテローム性動脈硬化症[アテロームせいどうみゃくこうかしょう, atero-mu seidoumyakukoukashou] (n) atherosclerosis [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 atherosclerosis \ath`er*o*scle*ro"sis\
   ([a^]th`[~e]r*[-o]*skl[-e]*r[=o]"s[i^]s), n. [Gr. ? + -logy.]
   (Med.)
   a form of arteriosclerosis characterized by irregular fatty
   deposits on the inner surface of large and medium-sized
   arteries; the deposits are associated with fibrosis and
   calcification of the inner layer of the arteries. Similar
   conditions may be found in swine and fowl. The deposits may
   become large enough to impede the blood circulation and in
   some cases may restrict the blood supply to the heart.
   --Stedman
   [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 atherosclerosis
   n 1: a stage of arteriosclerosis involving fatty deposits
      (atheromas) inside the arterial walls, thus narrowing the
      arteries [syn: {atherosclerosis}, {coronary artery
      disease}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top