ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-rainstorm-

R EY1 N S T AO2 R M   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: rainstorm, *rainstorm*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rainstorm(n) พายุฝน

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And you're just being you-- the woman that makes me pull over to the side of the road in a rainstorm to pick up a sick raccoon.และคุณก็เป็นผู้หญิงประเภทแบบว่าให้ผม จอดรถข้างทางตอนฝนกระหน่ำ เพื่อจะช่วยแรคคูนที่ป่วย The Lies Ill-Concealed (2011)
I got caught in a rainstorm and I wasn't expecting to be out this late, OK?ติดพายุฝน ไม่ได้ตั้งใจกลับช้าจริงๆ โอเค้? Safe Haven (2013)
The giant world ocean produced huge rainstorms causing flooding and erosion.มหาสมุทรโลกยักษ์ ใหญ่ผลิตแปรเปลี่ยน ทำให้เกิดน้ำท่วมและการพังทลาย Unafraid of the Dark (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
rainstormTaxis are few and far between during a rainstorm.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พายุฝน(n) rainstorm, Example: กระท่อมหลังน้อยแค่นี้จะไปทนแรงของพายุฝนได้อย่างไร, Thai Definition: ฝนตกที่มีลมพัดแรงปนมาด้วย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พายุฝน[phāyū fon] (n, exp) EN: rainstorm  FR: pluie torrentielle [ f ] ; orage [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
RAINSTORM R EY1 N S T AO2 R M

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dōng, ㄉㄨㄥ, ] rainstorm #138,513 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  rainstorm
      n 1: a storm with rain

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top