ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-prosa-

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: prosa, *prosa*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's a good line, but I wonder whether they're really about reassuring platitudes, a prosaic sense of the familiar.มันก็เป็นสิ่งที่ดี แต่ผมสงสัยว่า ไม่ว่าพวกเขาจะ พูดซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพื่อยืนยันถึง สัมผัสที่คุ้นเคย 1408 (2007)
I myself suspect a more prosaic motive.ผมเองสงสัยว่าแรงจูงใจน่าเบื่อมากขึ้น The Hobbit: The Desolation of Smaug (2013)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Prosa {f}prose [Add to Longdo]
prosaisch {adj}prosaic [Add to Longdo]
prosaisch; nüchternmundane [Add to Longdo]
prosaisch {adv}prosaically [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
散文[さんぶん, sanbun] Prosa [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From Portuguese-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-por-eng]:

  prosa
   prose

From Swedish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-swe-eng]:

  prosa
   prose

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Prosa /proːzaː/ 
   prose

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top