ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-martinet-

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: martinet, *martinet*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
martinet(n) นายทหารผู้เคร่งครัด, Syn. perfectnist
martinet(n) ผู้เคร่งครัดในระเบียบวินัย, Syn. disciplinarian, moralist

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This strutting martinet isn't letting any men on at all.ไอ้บ้านี่ไม่ยอมให้ผู้ชายลงเรือด้วย Titanic (1997)
He was considered a martinet at the workplace.- เขาถูกตัดสินว่า ดื่มสุราในที่ทำงาน The Body and the Bounty (2010)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
martinet (n) mˌaːtɪnˈɛt (m aa2 t i n e1 t)

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Martinet \Mar"ti*net`\, n. [F.] (Zool.)
   The martin.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Martinet \Mar"ti*net`\, n. [So called from an officer of that
   name in the French army under Louis XIV. Cf. {Martin} the
   bird, {Martlet}.]
   In military language, a strict disciplinarian; in general,
   one who lays stress on a rigid adherence to the details of
   discipline, or to forms and fixed methods. [Hence, the word
   is commonly employed in a depreciatory sense.]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 martinet
   n 1: someone who demands exact conformity to rules and forms
      [syn: {martinet}, {disciplinarian}, {moralist}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top