ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

martinets

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -martinets-, *martinets*, martinet
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
martinets (n) mˌaːtɪnˈɛts (m aa2 t i n e1 t s)
martinet (n) mˌaːtɪnˈɛt (m aa2 t i n e1 t)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
martinet(n) นายทหารผู้เคร่งครัด, Syn. perfectnist
martinet(n) ผู้เคร่งครัดในระเบียบวินัย, Syn. disciplinarian, moralist

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
martinet(มาร์'ทิเนท) n. ผู้เคร่งครัดในระเบียบวินัย, See also: martinetish, adj. martinetism n., Syn. disciplinarian

English-Thai: Nontri Dictionary
martinet(n) ผู้เคร่งครัดในวินัย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This strutting martinet isn't letting any men on at all.ไอ้บ้านี่ไม่ยอมให้ผู้ชายลงเรือด้วย Titanic (1997)
He was considered a martinet at the workplace.- เขาถูกตัดสินว่า ดื่มสุราในที่ทำงาน The Body and the Bounty (2010)
But why was Martinetto the only stock that didn't drop?Unglaublich, die einzige Aktie, die nicht gesunken ist, ist Martinetto. L'Eclisse (1962)
Not sure what we've got, but one of our contacts inside the Soviet Embassy photographed several pages of this script by Tony Martinet.Wir wissen nichts Genaues, aber einer unserer Kontakte in der russischen Botschaft hat einige Seiten aus dem Textbuch von Tony Martinet kopiert. All the World's a Stage (1986)
Loved Martinet, had us read his plays, and I was in a performance the drama club put on.Er liebte Martinet und ließ uns all seine Stücke lesen, ich spielte sogar in einer Aufführung der Theatergruppe. All the World's a Stage (1986)
Someone didn't like Martinet's words.Jemandem gefielen Martinets Worte nicht. All the World's a Stage (1986)
- Oh, come on, that's not Martinet.- Ach, das ist nicht Martinet. All the World's a Stage (1986)
Start with Carl Valentine, the guy who is producing Martinet's play.Fangen Sie mit Carl Valentine an, er ist der Produzent von Martinets Stück. All the World's a Stage (1986)
Cover the rehearsal and see if you can pick Martinet's mind a little.Gehen Sie zu den Proben und versuchen Sie, an Martinet heranzukommen. All the World's a Stage (1986)
And Amanda is familiar with Martinet's works.Und Amanda kennt sich mit Martinets Werken aus. All the World's a Stage (1986)
Ah, that's Martinet talking to the blond at the bar.Martinet spricht gerade zur Blondine an der Bar. All the World's a Stage (1986)
Hello, Mr. Martinet?Hallo, Mr. Martinet? All the World's a Stage (1986)
But a producer of your stature, why Martinet?Aber warum sucht sich ein Produzent Ihres Kalibers Martinet aus? All the World's a Stage (1986)
I think Martinet's time has come again.Ich glaube, Martinets Zeit ist wieder da. All the World's a Stage (1986)
Ah, so you think that Martinet's play can pay off?Ah, Sie glauben also, dass Martinets Stück sich auszahlen könnte? All the World's a Stage (1986)
Now, I assume that Mr. Martinet's response was as I predicted.Ich nehme an, Mr. Martinets Antwort fiel wie erwartet aus. All the World's a Stage (1986)
Well, tomorrow, we will administer the coup de grace to Mr. Martinet.Morgen versetzen wir Mr. Martinet den Todesstoß. All the World's a Stage (1986)
- How'd you do with Martinet?- Wie kommst du mit Martinet klar? All the World's a Stage (1986)
As a result, Mr. Martinet will agree to do something out of character.Im Ergebnis wird Mr. Martinet sich bereit erklären, etwas zu tun, was für ihn untypisch ist. All the World's a Stage (1986)
Mr. Martinet has a special friend, a woman friend.Mr. Martinet hat eine besonders vertraute Freundin. All the World's a Stage (1986)
So when you get to the theater this is what you say to Mr. Martinet:Wenn Sie also im Theater ankommen, sagen Sie Folgendes zu Mr. Martinet: All the World's a Stage (1986)
They'll produce it without you and Tony Martinet's last chance at a big comeback evaporates.Dann produzieren sie es ohne Sie und Tony Martinets letzte Chance auf ein großes Comeback ist dahin. All the World's a Stage (1986)
- You were supposed to stay with Martinet.- Du solltest bei Martinet bleiben. All the World's a Stage (1986)
Stay with Martinet, I'll hang with Valentine.Bleib an Martinet dran, ich hefte mich an Valentine. All the World's a Stage (1986)
MARTINET:MARTINET: All the World's a Stage (1986)
Yes, this is Tony Martinet, I'd like to confirm a reservation.Ja, hier spricht Tony Martinet, ich möchte eine Reservierung bestätigen. All the World's a Stage (1986)
Hello, Mr. Martinet.Hallo, Mr. Martinet. All the World's a Stage (1986)
Martinet and now some muscle thrown in.Martinet und ein paar Sicherheitsleute. All the World's a Stage (1986)
We can get inside any room, and see across into Martinet's room.Wir können aus einem der Zimmer Martinets Zimmer beobachten. All the World's a Stage (1986)
Remember, Billy, we saw Martinet drug the woman's drink.Billy, wir sahen, wie Martinet etwas in das Glas der Frau gemischt hat. All the World's a Stage (1986)
MARTINET [ ON RECORDING ]:MARTINET (AUF BAND): All the World's a Stage (1986)
This is Tony Martinet.Hi, hier spricht Tony Martinet. All the World's a Stage (1986)
That will be Mr. Martinet.Es ist bestimmt Mr. Martinet. All the World's a Stage (1986)
You and Amanda go out and round up Martinet and bring him here.Sie und Amanda gehen los und bringen Martinet hierher. All the World's a Stage (1986)
- Tony Martinet?- Tony Martinet? All the World's a Stage (1986)
MARTINET:MARTINET: All the World's a Stage (1986)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นกแอ่น[nok aen] (n) EN: swift  FR: martinet [ m ]
นกแอ่นบ้าน[nok aen bān] (n, exp) EN: House Swift ; Little Swift  FR: Martinet des maisons [ m ] ; Martinet à croupion blanc [ m ] ; Martinet à dos blanc [ m ] ; Martinet cul-blanc [ m ]
นกแอ่นเล็กหางหนามตะโพกขาว[nok aen lek hāng nām taphōk khāo] (n, exp) EN: Silver-rumped Needletail ; Silver-rumped Swift ; Silver-rumped Spinetail  FR: Martinet leucopyge [ m ]
นกแอ่นตาล[nok aen tān] (n, exp) EN: Asian Palm Swift  FR: Martinet batassia [ m ]
นกแอ่นตะโพกขาวหางแฉก[nok aen taphōk khāo hāng chaēk] (n, exp) EN: Fork-tailed Swift ; Pacific Swift  FR: Martinet de Sibérie [ m ] ; Martinet du Pacifique [ m ] ; Martinet à queue fourchue [ m ]
นกแอ่นท้องขาว[nok aen thøng khāo] (n, exp) EN: Glossy Swiftlet ; White-bellied Swiftlet  FR: Salangane soyeuse [ f ] ; Martinet soyeux [ m ]
นกแอ่นท้องลาย[nok aen thøng lāi] (n, exp) EN: Dark-rumped Swift  FR: Martinet de l'Assam [ m ] ; Martinet à queue pointue [ m ]
นกแอ่นใหญ่หัวตาดำ[nok aen yai hūa tā dam] (n, exp) EN: Silver-backed Needletail ; White-vented Needletail  FR: Martinet de Cochinchine [ m ]
นกแอ่นใหญ่หัวตาขาว[nok aen yai hūa tā khāo] (n, exp) EN: Brown-backed Needlatail ; Brown Needletail  FR: Martinet géant [ m ]
นกแอ่นใหญ่คอขาว[nok aen yai khø khāo] (n, exp) EN: White-throated Needletail  FR: Martinet épineux [ m ] ; Martinet à queue épineuse [ m ] ; Martinet à queue aiguë [ m ] ; Martinet à queue blanche [ m ]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top