ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

moralist

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -moralist-, *moralist*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
moralist(n) ผู้มีศีลธรรม, Syn. goody-goody
moralistic(adj) ซึ่งเชื่อมั่นในศีลธรรม, Syn. moral

English-Thai: Nontri Dictionary
moralist(n) คนมีศีลธรรม, คนสอนศีลธรรม

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Pathetic! Suburban moralists in mom jeans.น่าสมเพช ไร้วัฒนธรรม กลับไปนุ่งกระโปรงแม่เถอะ The Sixteen Year Old Virgin (2010)
Why is it that it is always the old whore who acts the part of a moralistic prude?ยังเหมือนเดิม อดีจโสเภนีเก่า ต้องทำตัวเป็นคุณนายเจ้าระเบียบ Pilot (2011)
You are a moralist.นายเป็นคนมีศีลธรรม Rise of the Villains: Damned If You Do... (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
moralistHe is described as a moralist.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
moralist
moralists
moralistic

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
moralist
moralists
moralistic

WordNet (3.0)
moralist(n) a philosopher who specializes in morals and moral problems
moralistic(adj) narrowly and conventionally moral
martinet(n) someone who demands exact conformity to rules and forms, Syn. disciplinarian, moralist

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Moralist

n. [ Cf. F. moraliste. ] 1. One who moralizes; one who teaches or animadverts upon the duties of life; a writer of essays intended to correct vice and inculcate moral duties. Addison. [ 1913 Webster ]

2. One who practices moral duties; a person who lives in conformity with moral rules; one of correct deportment and dealings with his fellow-creatures; -- sometimes used in contradistinction to one whose life is controlled by religious motives. [ 1913 Webster ]

The love (in the moralist of virtue, but in the Christian) of God himself. Hammond. [ 1913 Webster ]

moralistic

adj. 1. narrowly and conventionally moral; -- of people. [ WordNet 1.5 ]

2. disposed to moralize{ 2 }; -- of people.
Syn. -- moralizing. [ PJC ]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Moralist { m }; Moralistin { f } | Moralisten { pl }moralist | moralists [Add to Longdo]
moralistischmoralistic [Add to Longdo]
moralistisch { adv }moralistically [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
モラリスト[morarisuto] (n) moralist [Add to Longdo]
道学者[どうがくしゃ, dougakusha] (n) Taoist; moralist [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top