ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-excretion-

IH0 K S K R IY1 SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: excretion, *excretion*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
excretion(n) ของเสียที่ร่างกายขับถ่ายออกมา, See also: ขี้, อุจจาระ, สิ่งที่ร่างกายขับถ่ายออกมา, Syn. excreta, feces, waste matter

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
excretion(เอคซฺครี'เชิน) n. การขับถ่ายออก, สิ่งที่ถูกขับออก (เช่น อุจจาระ ปัสสาวะ เหงื่อ)

English-Thai: Nontri Dictionary
excretion(n) การขับถ่าย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
excretion๑. การขับถ่าย๒. สิ่งขับถ่าย [ มีความหมายเหมือนกับ excrement ๒ และ excreta ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Excretionการขับถ่าย, สิ่งขับถ่าย, การขับถ่ายออกจากร่างกาย, การขับทิ้ง, น้ำคัดถ่าย, ขับถ่ายของเสีย, การขับถ่ายออกจากร่างกาย, ขับถ่าย [การแพทย์]
excretionการขับถ่าย, การกำจัดของเสีย, การกำจัดสารพิษหรือของเสียที่เกิดจากขบวนการเมแทบอลิซึมออกจากเซลล์หรือร่างกายของสิ่งมีชีวิต [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
EXCRETION IH0 K S K R IY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
excretion (n) ˈɪkskrˈiːʃən (i1 k s k r ii1 sh @ n)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Excretion \Ex*cre"tion\, n. [Cf. F. excr['e]tion.]
   1. The act of excreting.
    [1913 Webster]
 
       To promote secretion and excretion.  --Pereira.
    [1913 Webster]
 
   2. That which is excreted; excrement. --Bacon.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 excretion
   n 1: the bodily process of discharging waste matter [syn:
      {elimination}, {evacuation}, {excretion}, {excreting},
      {voiding}]
   2: waste matter (as urine or sweat but especially feces)
     discharged from the body [syn: {body waste}, {excretion},
     {excreta}, {excrement}, {excretory product}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top