ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-dimer-

D AY1 M ER0   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: dimer, *dimer*
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dimerไดเมอร์,โมเลกุลคู่,2สายที่เหมือนกัน,2หน่วยพื้นฐาน [การแพทย์]

CMU English Pronouncing Dictionary
DIMER    D AY1 M ER0

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 oligomer \o*lig"o*mer\, n. (Chem.)
   A molecule composed of a small number of linked monomer
   units; a short polymer; -- compounds called oligomers have
   less than one hundred monomer units and usually less than
   thirty. Oligomers of increasing length are called {dimer},
   {trimer}, {tetramer}, {pentamer}, {hexamer}, {heptamer},
   {octamer}, {nonamer}, {decamer}, etc. In colloquial
   laboratory jargon, they may also be referred to as
   {nine-mer}, {ten-mer}, {eleven-mer}, {twelve-mer}, etc.,
   especially for oligomers of greater than eight units.
   [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dimer
   n 1: a compound whose molecules are composed of two identical
      monomers

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

-dimer ( D AY1 M ER0)-

 


  

 
dimer
 • /D AY1 M ER0/ [CMU]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top