ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

縮める

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -縮める-, *縮める*
Japanese-English: EDICT Dictionary
縮める[ちぢめる, chidimeru] (v1,vt) to shorten; to reduce; to boil down; to shrink; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Living life in the fast lane is like burning the candle at both ends.すさんだ生活を送るのは、命を縮めるようなものだ。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You can only decrease his lead.[JA] 亀との距離を縮めるだけ The Fault in Our Stars (2014)
- They had to make it shorter.[JA] - もっと縮めるべきだな Iron Sky (2012)
Not every occurrence brings them closer.[JA] (徳井)必ずしも ハプニングが全部が全部 距離を縮めるわけじゃなく Worst Date Ever (2016)
A little wine and dine is sure to bridge the gap.[JA] 一緒の食事は距離を縮める All Star Team Up (2015)
These things will kill you.[JA] 煙草は 命を縮める Pilot (2009)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
縮める[ちじめる, chijimeru] kuerzen, verkuerzen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top