ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-altair-

AA0 L T EH1 R   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: altair, *altair*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
altair(แอล' แทร) 1. ชื่อดาวขนาดใหญ่ในกลุ่มดาว Aquilla (a fires-magnitude star) 2. เป็นยี่ห้อของเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ หรือพีซี (personal computer) รุ่นแรก ๆ ยี่ห้อหนึ่ง โด่งดังมาก่อนเครื่องยี่ห้อแอปเปิล (Apple) หรือ ไอบีเอ็ม (IBM)

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Altair 7, Rigel 3, Vega 6.อัลแต 7 , ไรเจล 3 , เวก้า 6 Fantastic 4: Rise of the Silver Surfer (2007)
...at Out of Town News and picked up that copy of Popular Electronics magazine with the MITS Altair kit on the cover..... ข่าวนอกเมืองแล้วก็หยิบนิยสาร PopularElectronicsขึ้นมา หน้าปกเป็นเครื่องคอมพ์รุ่นเก่าของมหาลัยMITS The Social Network (2010)
Could be radiation from those stellar flares altair has been throwing.อาจเป็นรังสีจากเปลวดาวฤกษ์ ที่ดาวอัลแทร์ปล่อยมาก็ได้ A Message Back (2011)
Oh, that's not Altair talking.ไม่ นั่นไม่ใช่ดาวอัลแทร์แนานอน A Message Back (2011)

CMU English Pronouncing Dictionary
ALTAIR AA0 L T EH1 R

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  Altair
      n 1: double star 15.7 light years from Earth; the brightest star
           in the Aquila constellation

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top