ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

牵牛星

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -牵牛星-, *牵牛星*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
牵牛星[Qiān niú xīng, ㄑㄧㄢ ㄋㄧㄡˊ ㄒㄧㄥ, / ] Altair (star); Cowherd of the folk tale Cowherd and Weaving maid 牛郎織女|牛郎织女, #126,428 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Ass...[CN] "蠢货" "牵牛星"... Love Me If You Dare (2003)
That's Vega, Deneb, and Altair.[CN] 那是织女星 天津四 还有牵牛星 At All Costs (2013)
This is the Kobayashi Maru, 19 periods out of Altair VI.[CN] 这是牵牛星六的马鲁号 Star Trek II: The Wrath of Khan (1982)
Altair, Alpha Centauri, Sirius.[CN] 牵牛星,α半人马座,天狼星。 Deep Impact (1998)
And then this side is Altair[CN] 然后那边就是牵牛星 Love for Beginners (2012)
Maybe on Altair IV, but not on Earth.[CN] 要有也是在牵牛星上 地球上绝对没有 Si, peut -être sur Altaïr 4, mais pas sur Terre. Love Me If You Dare (2003)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top