ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*windstorm*

W IH1 N D S T AO2 R M   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: windstorm, -windstorm-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
windstorm(n) ลมพายุ, See also: พายุที่มีแต่ลมไม่มีฝน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
windstorm(วินดฺ'สทอร์ม) n. ลมพายุ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Witnesses said it was like being in the middle of a windstorm, only there was no wind outside.พยานบอกว่ามันเหมือนกับอยู่ในใจกลางพายุ แค่ว่ามันไม่มีลมอะไรข้างนอกนั้น Fallout (2013)
You've been creating windstorms, cyclones, lightning strikes all over town.คุณสร้างลมพายุ ไซโคลน ฟ้าผ่าไปทั่วเมือง Fallout (2013)
It's like runnin' in a windstorm, just can't win.It's like runnin' in a windstorm, just can't win. Derailed (2002)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วาตภัย(n) storm, See also: hurricane, windstorm, Example: เมื่อดวงชะตาเมืองถึงยามยาก ผู้คนจะล้มตาย เกิดอุทกภัยวาตภัยครั้งร้ายแรง บุคคลสำคัญจะเสียชีวิต เศรษฐกิจจะตกต่ำ, Thai Definition: ภัยอันตรายเกิดจากพายุ
ลมแดง(n) windstorm, See also: storm, tempest, squall, gale, hard storm, Thai Definition: ลมพายุที่พัดแรงจัด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลมแดง[lomdaēng] (n) EN: windstorm ; storm ; tempest ; squall ; gale ; hard storm  FR: tempête [ f ] ; vent violent [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
WINDSTORM W IH1 N D S T AO2 R M

Japanese-English: EDICT Dictionary
暴風[ぼうふう, boufuu] (n) storm; windstorm; gale; (P) [Add to Longdo]
野分き;野分[のわき, nowaki] (n) (1) (See 二百十日, 二百二十日, 台風) late autumn (fall) windstorm in the countryside; typhoon, esp. one that blows from the 210th to the 220th day of the year; (2) name of the 28th roll of the Genji monogatari [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Windstorm \Wind"storm\, n.
     A storm characterized by high wind with little or no rain.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  windstorm
      n 1: a storm consisting of violent winds

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top