ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*tempura*

   
70 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: tempura, -tempura-
Possible hiragana form: *てんぷら*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tempura[N] อาหารทะเลหรือผักชุบแป้งผสมไข่แล้วทอด (อาหารญี่ปุ่น)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tempura(เทม'พูรา) n. อาหารทะเลหรือผักที่ใช้จุ่มลงในน้ำเดือด (อาหารของญี่ปุ่น)

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They got jumbo shrimp, batter-dipped shrimp, tempura shrimp...พวกเขามีกุ้งจัมโบ้ กุ้งลวกจิ้มจุ่มทะเล กุ้งเทมปุระ... Mr. Monk and the Employee of the Month (2004)
Tempuraเทมปุระ Grave of the Fireflys (2005)
I'm not sure about tempura in the morning. Is it okay?เช้านี้ฉันจะทำกุ้งทอด อยากลองไม๊ ? The Machine Girl (2008)
Such tasty tempura.ดูเหมือนกุ้งทอดแสนอร่อย . The Machine Girl (2008)
I'll have the smart-heart beer-battered tempura tempters.ผมต้องการสมาร์ทฮาร์ท เบียร์ เทมปุระ The Great Escapist (2013)
Or kamonamban or tempura soba either.Und auch nicht Ente Tempura oder gebackenen Fisch auf Nudeln. Tampopo (1985)
One tempura soba here.Einmal Ente TempuraTampopo (1985)
Tempura...Tempura... Grave of the Fireflies (1988)
Tempura batter.Tempuralöffel. Always (1989)
You ever drive a Tempura hatchback?mal Tempura mit Schrägheck gefahren? - Ja. Brother, Can You Spare Two Dimes? (1992)
We got prawn tempura, seaweed salad.Prawn Tempura, Meeralgensalat. Copycat (1995)
I got Tempura.Ich habe Tempura gemacht. Tokyo Mafia: Battle for Shinjuku (1996)
Keiko's making tempura.Keiko macht TempuraChrysalis (1998)
- Tempura.- TempuraThe Insider (1999)
Tempura?TempuraIchi the Killer (2001)
OK... one ahi tuna, sliced extra thin.- Ok. Ein Ahi-Tunfisch, extra dünn geschnitten, und Tempura-Rollen für meine Hundesitterin. Animal Attraction (2003)
I have to lick the lid.Lecker, diese Tempura. Egal, wie warm sie sind. Nobody Knows (2004)
They got jumbo shrimp, batter-dipped shrimp, tempura shrimp...Jumbo-Shrimps, Tempura- Shrimps, flambierte Shrimps... Mr. Monk and the Employee of the Month (2004)
They would have great tempura.Da gibt's natürlich leckeres TempuraWedding Crashers (2005)
- We had tempura soba.Soba-Nudeln mit TempuraThe Strange Saga of Hiroshi the Freeloading Sex Machine (2005)
- Tempura?TempuraThe Strange Saga of Hiroshi the Freeloading Sex Machine (2005)
- Tempura, with tara buds.- Ja, Tempura. Mit Tara-Sprossen. The Strange Saga of Hiroshi the Freeloading Sex Machine (2005)
- "Red tempura".- Grüne TempuraUdon (2006)
- "White tempura".- Rote TempuraUdon (2006)
Them again.- Weiße Tempura. (Tempura: frittierte Speisen) Udon (2006)
Watanabe's tempura udon, an egg udon from Mishima's... Koi-koi's udon-sushi combo, a "super large" at Waraya's... and a croquette from Mabuchi's!Einmal Watanabes Tempura-Udon einmal Mishimas Ei-Udon die Udon-Sushi-Combi von Koi-koi eine extra große Portion von Warayas und eine Krokette von Mabuchi! Udon (2006)
I'll have the dumplings and the shiitake-mushroom tempura.Ja, einmal bitte die gefüllten Teigtaschen und einmal das Shiitake-TempuraOcean's Thirteen (2007)
Such tasty tempura.Leckeres TempuraThe Machine Girl (2008)
The next day was corn tempura.Am nächsten Tag gab es Mais-TempuraStill Walking (2008)
She tells the same story every time she makes tempuraSie erzählt diese Geschichte immer, wenn sie Tempura macht. Still Walking (2008)
Says tempura's all he wants to talk about.Er will nur von Tempura reden. Still Walking (2008)
I shouldn't have fried so much tempura.Beeindruckend! Ich hätte nicht so viel Tempura machen sollen. Still Walking (2008)
Maybe I'll take some tempura home.Ich könnte ein wenig Tempura mitnehmen. Still Walking (2008)
I thought I'd make tempura It's been a whileIch hatte Lust, mal wieder Tempura zu machen. Tokyo Sonata (2008)
Judy's last meal, what I found in her back seat-- Shrimp tempura. And the alcohol-- A rice base.Judys letzte Mahlzeit, die ich auf ihrem Rücksitz fand: "Shrimps Tempura" und der Alkohol... auf Reis-Basis. She's a Lump (2009)
Just talked to the sushi chef at the tempura house in norman.Ich sprach gerade mit dem Sushi-Chef vom "Tempura" -Haus in Norman. She's a Lump (2009)
Actually, I'm trying to decide between the tilapia torpedos and the meat-lovers moose tracks... the entrée size, not the app.Ich versuche mich zwischen den Tempura Tilapia und dem Teller für Fleischliebhaber zu entscheiden. Das Hauptgericht, nicht die Vorspeise. A Shoe for a Shoe (2010)
Sushi is fresh out of the sea. Tempura is fresh out of the oil.Sushi kommt frisch aus dem Meer, Tempura frisch aus dem Öl. Larry Crowne (2011)
With squid tempura!Mit Tintenfisch-TempuraSmuggler (2011)
Why does it smell like tempura?Wieso riecht es hier nach Tempura40 Oz. of Furlough (2014)
Lotus root and eggplant tempura, please.- Ich hätte gern Gemüse-Tempura dazu. Our Little Sister (2015)
A bottle of beer and... the tempura meal.Ich nehme eine Flasche Bier... ? und Tempura. - TempuraSweet Bean (2015)
I'll have the tempura too.Für mich bitte auch TempuraSweet Bean (2015)
Tempura.TempuraSweet Bean (2015)
Uh, yeah, I'll get the, uh, the vegetable tempura, please, and, um... can I also get the garlic chicken with the ponzu sauce?Ich hätte gerne die Gemüse-Tempura, bitte, und könnte ich bitte das Knoblauchhähnchen mit der Ponzu-Soße haben? Magic (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tempuraI ordered sushi, and John tempura.
tempuraI read how to make tempura in a book.
tempuraKeiichi, the tempura's done, so bring a plate.
tempuraThis is what we call "tempura".
tempuraWe were cooking tempura at that time.
tempuraWhat do you think about vegetable tempura?
tempuraWhich do you like better sushi or tempura?

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
天妇罗[tiān fù luō, ㄊㄧㄢ ㄈㄨˋ ㄌㄨㄛ, / ] tempura; deep-fried cooking [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
からっと;カラッと[, karatto ; karatsu to] (adv,vs) (1) (on-mim) changing suddenly and completely; (2) crisp and dry (e.g. skies, weather, tempura, laundry, etc.) [Add to Longdo]
からり[, karari] (adv-to,adv) (1) (on-mim) clatter (noise made by hard objects coming in contact, e.g. a door flinging open); (2) (on-mim) bright and clear (e.g. sky); (3) (on-mim) nicely dry (e.g. laundry); crisp (e.g. tempura); (4) (on-mim) cheerful and open-hearted; (5) (on-mim) changing suddenly and completely; (6) (on-mim) completely forgetting something; (P) [Add to Longdo]
金プラ;金ぷら;金麩羅[きんぷら(金ぷら;金麩羅);きんプラ(金プラ), kinpura ( kin pura ; kin fu ra ); kin pura ( kin pura )] (n) (1) (See 天麩羅) tempura made with egg yolk in the batter (hence golden colored); (2) (sl) gold plate [Add to Longdo]
精進揚げ[しょうじんあげ, shoujin'age] (n) vegetable tempura [Add to Longdo]
狸蕎麦[たぬきそば, tanukisoba] (n) soba with tempura batter [Add to Longdo]
狸饂飩[たぬきうどん, tanukiudon] (n) (uk) noodles with bits of deep-fried tempura batter [Add to Longdo]
鳥天[とりてん, toriten] (n) chicken tempura (specialty of Oita prefecture) [Add to Longdo]
天かす;天滓[てんかす, tenkasu] (n) (See 天ぷら) tenkasu (crunchy bits of deep-fried dough produced as a byproduct of cooking tempura) [Add to Longdo]
天つゆ[てんつゆ, tentsuyu] (n) sauce for tempura [Add to Longdo]
天ぬき;天抜き[てんぬき, tennuki] (n) (1) tempura soba without the noodles; (exp) (2) missing the vital element [Add to Longdo]
天ぷら(P);天麩羅;天婦羅[てんぷら;テンプラ(P), tenpura ; tenpura (P)] (n) (uk) tempura (por [Add to Longdo]
天重[てんじゅう, tenjuu] (n) box lunch with tempura [Add to Longdo]
天丼[てんどん, tendon] (n) tempura served over a bowl of rice [Add to Longdo]
揚げ玉[あげだま, agedama] (n) bits of fried batter left after cooking tempura [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  tempura
      n 1: vegetables and seafood dipped in batter and deep-fried

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top