ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*storming*

S T AO1 R M IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: storming, -storming-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
barnstorming(adj) ซึ่งเปิดการแสดงไปตามที่ต่างๆ
brainstorming(n) การระดมความคิด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
brainstormingn. การถกเถียงอย่างเปิดเผยเพื่อแก้ปัญหา

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Brainstormingการระดมสมอง [TU Subject Heading]
Brain Stormingการระดมสมอง, ระดมสมอง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Have fun storming the castle.ขอให้สนุกกับการป่วนปราสาทนะ คิดว่ามันจะได้ผลมั้ย? The Princess Bride (1987)
The crowd is storming the field!- เกิดจลาจลแล้วครับ Death Has a Shadow (1999)
Sorry we're late. We were brainstorming.เสียใจด้วย เราสายแล้ว นั่งร่วมหัวคิด Charlie and the Chocolate Factory (2005)
It's been storming all week.มันมีพายุทั้งอาทิตย์ Chapter Ten 'Six Months Ago' (2006)
We'll have ourselves a little brainstorming session.เราจะช่วยกันใช้สมองหาทาง แก้ไขมันนะ Metamorphosis (2008)
You must really care about her, storming in here.ก็ไม่แน่หรอก Committed (2008)
- You weren't storming' the trenches before I came along.- ก่อนฉันมานายก็ไม่ได้จู่โจมเธออยู่นี่ Zombieland (2009)
He's gonna come storming through this church any second.เขาจะต้องวิ่งเข้ามาในโบสถ์ในไม่ช้า Release Me (2009)
Because you're the one I want by my side when I'm storming the Elvish Castle of Ganakinesh.เพราะคุณเป็นคนเดียวที่ผมต้องการอยู่ข้างๆ ในเวลาที่ผมไปลุยปราสาทเอลฟ์แห่งกานาคิเนช 17 Again (2009)
- My office. - I'm brainstorming.สมองกำลังลื่น Theatricality (2010)
Meanwhile, Blair rules the right bank, storming the shops and consuming the classics and sampling sugary snacks like a modern Marie antoinette.ส่วนแบลร์คุมซีกขวา วิ่งเข้าวิ่งออกร้านรวงของคลาสสิกต่างๆ ลองชิมขนมหวานเหมือนมารีย์ อังตัวเนตสมัยใหม่ Belles de Jour (2010)
And Master Storming Ox.และอาจารย์วัว สายฟ้า Kung Fu Panda 2 (2011)
Look, tomorrow come with your thinking caps on, because we're going to spend the entire day brainstorming ideas for songs to sing at this assembly.ฟังให้ดี พรุ่งนี้ให้คิดมาให้ดี เพราะเราจะใช้เวลาทั้งวัน ช่วยกันคิดเรื่องเพลง Blame It on the Alcohol (2011)
Wait, why are you storming?โมโหอะไรมาเนี่ย Rumours (2011)
I'm the one who should be storming.ฉันสิควรต้องเป็นคนโมโห Rumours (2011)
It's still storming.พายุยังอยู่ Take Shelter (2011)
Have fun storming the castle.ถล่มปราสาธให้มันส์นะ I Fought the Fae (and the Fae Won) (2011)
♪ Everyone's pouring ♪ ♪ Everyone's hailing Everyone's storming#Everyone's pouring # #Everyone's hailing Everyone's storming # Wouldn't It Be Nice (If We Were Human) (2011)
Storming over there with a lynch mob isn't the way.การบุกไปหาพวกเขา ไม่ใช่วิธีที่ดีแน่ The Tides That Bind (2011)
We were just brainstorming names for our new group.เราเพิ่งจะระดมหัวเพื่อตั้งชื่อให้ชมรมใหม่ของเรา Pot O' Gold (2011)
And then declaring the party a fiasco and storming out leaving him humiliated in front of his guests.แล้วค่อยประกาศว่า งานเลี้ยงน่ะห่วยแตก แล้วออกมา ปล่อยให้มันขายหน้า ต่อหน้าแขกทั้งงาน The Russian Rocket Reaction (2011)
No, it's a different kind of storming.ไม่ใช่ บุกคนละแบบ Tower Heist (2011)
It's a storming where the peasants take everything back.เป็นชาวบ้านลุกฮือบุกมาทวงของคืน Tower Heist (2011)
" Storming the high walls of Vanerium, and prowling the dark seas among pirates."บุกตะลุยกำแพงสูงแห่ง วาเนเรียม ท่องไปในทะเลมืดท่ามกลางโจรสลัด Conan the Barbarian (2011)
Well, it's storming like a bitch. Where is it?มันจู่โจมเหมือนวายร้าย มันอยู่ไหน A Land Without Magic (2012)
Sean Taylor did look pretty distraught before storming out of the gym.ชอน เทย์เลอร์ดู ค่อนข้างกระวนกระวาย ก่อนที่เขาจะหุนหันออกไป จากยิม Closing Time (2012)
Now that you've finished storming the castle...ตอนนี้เธอก็โจมตีปราสาทนั่นเสร็จแล้ว Reckoning (2012)
I'll schedule a brainstorming session with our best RD guys.ฉันจะกำหนดตารางเวลาการระดมความคิด กับ R ดีที่สุดของเรา Paranoia (2013)
Mass storming past Hunt!มวลโจมตีที่ผ่านมาล่า! Rush (2013)
Jesse- - Jesse, we're not brainstorming here.เจสซี่ เจสซี่ เราไม่ได้มาระดมความคิดกันนะ Rabid Dog (2013)
I've been brainstorming with my brother.ฉันนั่งระดมความคิด กับพี่ชายฉัน I Do (2013)
We need to start brainstorming.จริงจังกันหน่อย เราต้องเริ่มการระดมสมองกันแล้ว Sweet Dreams (2013)
Have fun storming the castle.ขอให้สนุกกับการถล่มปราสาทนะ LARP and the Real Girl (2013)
8, 000 Unsullied, 2, 000 Second Sons sailing into Blackwater Bay and storming the gates without warning.000 นาย ล่องเรือไปสู่อ่าวแบล็ควอเตอร์ และถล่มประตูเมืองโดยไม่มีการเตือน Internment (2013)
Maybe we should invite them here, maybe have a little brainstorming session?บางทีฉันว่าเราน่าจะชวนพวกเขามาที่นี่ด้วยกัน มาพูดคุยเรื่องงานพร้อมหน้ากัน Potentia Noctis (2013)
When we're storming Pan's camp?เมื่อไหร่เราจะโจมตีค่ายของแพน Dark Hollow (2013)
Bard, Orcs are storming over the Causeway.นำพวกเขาไปทาง ทิศตะวันออกค่าย เรสิแทน มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ The Hobbit: The Battle of the Five Armies (2014)
You're a man who couldn't stay in the suburbs for more than a month without storming a crack den, beating up a junkie.นายไม่สามารถอยู่ชานเมืองได้นานกว่าหนึ่งเดือน โดยไม่จัดการกับพวกหัวขโมยและพวกขี้ยา His Last Vow (2014)
8, 000 Unsullied, 2, 000 Second Sons sailing into Blackwater Bay and storming the gates without warning.ทัพไร้มลทิน แปดพันคน พร้อมทหารรับจ้าง ลูกคนรองอีก สองพัน ล่องเรือไปยังอ่าวแบล็กวอเตอร์ โจมตีประตูเมือง โดยไม่มีการเตือนล่วงหน้า First of His Name (2014)
- We're storming the castle.- เราบุกซึ่งๆหน้าเลย Son of Man (2014)
I was just brainstorming.ฉันอุสาห์คิดได้นะ Before We Go (2014)
We're storming the Tree Palace right now and I've got fire witches up my ass and a battalion of idiots who don't understand what "reserve your gem spells" means.- ขอโทษทีค่ะ เรากำลังบุกทรี พาเลสอยู่ Virtual Reality Bites (2015)
I'll call her before my meeting this morning... it's storming really bad here.เดี๋ยวผมจะโทรหาเขาหลังจากประชุมเสร็จช่วงเช้า พายุที่นี่แรงมากๆเลย Below Her Mouth (2016)
Well, how's this for brainstorming -- maybe our groups can start working together.เป็นหนทางนึง เอาล่ะ นี้แหละความคิดฉัน... Swear (2016)
Enough of this fucking brainstorming.Es reicht jetzt mit diesem scheiß Brainstorming. The Punisher (1989)
- Storming Norman.- Storming Norman. Operation Blackout (1994)
Storming Norman's his handle too.Storming Norman ist auch sein Spitzname. Operation Blackout (1994)
If Storming Norman calls, I'll send a runner.Falls Storming Norman anruft, schicke ich einen Boten vorbei. Operation Blackout (1994)
That was Storming Norman on shortwave.Das war Storming Norman am Funk. Operation Blackout (1994)
Well, I just got off the shortwave with old Storming Norman.Nun, ich habe gerade mit Storming Norman gefunkt. Operation Blackout (1994)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การระดมสมอง(n) brainstorming, Syn. การระดมความเห็น, การระดมความคิดเห็น, Example: การแก้ไขปัญหาโดยใช้การระดมสมองมาช่วยกู้วิกฤติปัญหาเศรษฐกิจในขณะนี้เป็นสิ่งที่ควรทำอย่างยิ่ง, Thai Definition: การรวมความคิดของกลุ่มเฉพาะกิจที่รวมตัวกันเพื่อแก้ปัญหาบางประการ หรือรวบรวมความคิดใหม่ๆ
การระดมสมอง(n) brainstorming, Syn. การระดมความเห็น, Example: เราต้องการระดมสมองของชาติมาช่วยกู้วิกฤติปัญหาเศรษฐกิจในขณะนี้, Thai Definition: การระดมความคิดของกลุ่มเฉพาะกิจที่รวมตัวกันเพื่อแก้ปัญหาบางประการ หรือรวบรวมความคิดใหม่ๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การระดมความคิด[kān radom khwāmkhit] (n, exp) EN: brainstorming  FR: brainstorming [ m ] (anglic.)
การระดมสมอง[kān radom samøng] (n, exp) EN: brainstorming  FR: brainstorming [ m ] (anglic.)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
STORMING S T AO1 R M IH0 NG
BARNSTORMING B AA1 R N S T AO2 R M IH0 NG
BRAINSTORMING B R EY1 N S T AO2 R M IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
storming (v) stˈɔːmɪŋ (s t oo1 m i ng)
barnstorming (v) bˈaːnstɔːmɪŋ (b aa1 n s t oo m i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
脑力激荡法[nǎo lì jī dàng fǎ, ㄋㄠˇ ㄌㄧˋ ㄐㄧ ㄉㄤˋ ㄈㄚˇ,      /     ] brain storming [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sammlung { f } von Ideenbrainstorming [Add to Longdo]
erstürmendstorming [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アイデアラッシュ[aidearasshu] (n, vs) brainstorming (wasei [Add to Longdo]
ブレーンストーミング[bure-nsuto-mingu] (n) brainstorming [Add to Longdo]
ブレスト[buresuto] (n) (1) breast; (2) (abbr) breast stroke; (3) (abbr) brainstorming; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Storming \Storm"ing\,
   a. & n. from {Storm}, v.
   [1913 Webster]
 
   {Storming party} (Mil.), a party assigned to the duty of
    making the first assault in storming a fortress.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Storm \Storm\, v. t. [imp. & p. p. {Stormed}; p. pr. & vb. n.
   {Storming}.] (Mil.)
   To assault; to attack, and attempt to take, by scaling walls,
   forcing gates, breaches, or the like; as, to storm a
   fortified town.
   [1913 Webster]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top