Search result for

*reportedly*

(28 entries)
(0.0192 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: reportedly, -reportedly-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
reportedly[ADV] ตามรายงาน, See also: ตามที่รายงานไว้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
reportedly(รีพอร์ท'ทิดลี) adv. ตามที่รายงาน,ตามข่าว

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Of ties to an escort who was reportedlyการใช้บริการหญิงบริการผู้ที่มีรายงานว่า Pleasure Is My Business (2009)
the storm system has reportedly touched off a number of tornadoes in the area.ระบบตรวจตรวจจับพายุ ได้รายงานความรุนแรงของ จำนวนของทอร์นาโดในพื้นที่ Abandon All Hope (2009)
Rorschach reportedly incapacitated...รอร์แชคให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา... Watchmen (2009)
Is reportedly lost over the brazilian rain forest.ถูกรายงานว่าสูญหาย เหนือป่าทึบของบราซิล Protect Them from the Truth (2010)
Yeah, for an agency that reportedly can't keep its mouth shut, no one seems to want to tell us anything.ใช่,สำหรับหน่วย รายงานนั้นไม่ทำให้เรื่องเงียบ ไม่มีใครยอมเปิดปากพูด The Wake-Up Bomb (2011)
The victim in this case reportedly insisted he'd been chosen by birthright, causing speculation that a cult may be behind the abduction.เหยื่อในเหตุการณ์นี้ ได้บอกเล่ายืนยันว่า เขาได้ถูกเลือกมาตั้งแต่เกิด ตามการคาดเดาเชื่อว่าเรื่องเกี่ยวกับศาสนา น่าจะอยู่เบื้องหลังการลักพาตัวครั้งนี้ Reading is Fundamental (2012)
Again, 16-year-old honor student Kevin Tran reportedly taken from his Michigan home early yesterday.อีกครั้ง นักเรียนดีเด่นอายุ16ปี เควิน ทราน ถูกแจ้งว่าหายตัวไปจากบ้านของเขา ในมิชิแกนเมื่อคืนวานนี้ Reading is Fundamental (2012)
Reportedly responsible for inciting the entire chain of events.ผู้มีส่วนยุยงส่งเสริม ให้เกิดความโกลาหลนั้น Course Listing Unavailable (2012)
Mr. Queen has reportedly confirmed he was the only survivor of the accident that took the lives of seven people including local resident Sara Lance, survived by her sister, Laurel--คุณควีน ได้ยืนยันว่า เขาเป็นผู้รอดชีวิตเพียงคนเดียวจากอุบัติเหตุ ที่คร่าชีวิตคนไป 7 คน รวมถึง Pilot (2012)
Sheriff Frame has reportedly asked for help from the FBI and the forensic specialists at the Jeffersonian Institution.นายอำเภอแฟรมรายงานว่า ได้ขอความช่วยเหลือจากเอฟบีไอ และผู้เชี่ยวชาญทางนิติเวช จากสถาบันเจ็ฟเฟอร์โซเนี่ยน The Future in the Past (2012)
Snowden has been in Hong Kong since May... remember, that was back reportedly on May 20th.สโนว์เดนอยู่ในฮ่องกงตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ย้อนไปวันที่ 20 พฤษภาคม Snowden (2016)
The FBI reportedly zeroing in on a possible suspect.เอฟบีไอมุ่งค้นหาผู้ต้องสงสัย Patriots Day (2016)
The father of one of the students woke up dazed in King of Prussia, reportedly drugged.พ่อของนักเรียนคนหนึ่ง ถูกมอมยา ตื่นมาในห้างคิงออฟปรัสเซีย Split (2016)
And HIV scare has reportedly shut down the porn industry after Darren James contracted the virus after returning to the US after filming in Brazil.ตามข่าว ความกลัวเอชไอวี ทำให้อุตสาหกรรมหนังโป๊ปิดตัวลง (16 เม.ย. 2004 เอชไอวีสองกรณี สร้างความหวาดผวาในวงการหนังโป๊) หลังจาก แดร์เรน เจมส์ ติดไวรัส After Porn Ends 2 (2017)
This is a photo of a UFO that reportedly crashed in Roswell, New Mexico, in 1947.นี่เป็นภาพ UFO ที่ถูกรายงานว่า ตกที่ Roswell, New Mexico, ในปี 1947. Squeeze (1993)
The toxic herbicide reportedly caused over 50,000 birth defects and hundreds of thousands of cancers in Vietnamese civilians and soldiers and in former American troops serving in South East Asia.มีรายงานว่ายาฆ่าหญ้าตัวนี้ เป็นต้นเหตุของความพิการแรกเกิดถึง 50,000 ราย และโรคมะเร็งในพลเรือนและทหารชาวเวียดนามอีกหลายแสนคน The Corporation (2003)
Will Reportedly Be Released From The Hospital Tomorrow.จะออกจาก ร.พ ในวันพรุ่งนี้ Something's Coming (2007)
Each of which reportedly containsที่บ้านทั้งสองหลังมี The Ten (2007)
What is reportedly being called a routine questions And answers meeting by colorado child services had turned into a violent and deadly standoffอะไรที่ทำให้การเข้าสอบสวนตามปกติ ของหน่วยสังคมสงเคราะห์รัฐโคโลราโด กลายเป็นเหตุการณ์ที่รุนแรง และอันตราย Minimal Loss (2008)

CMU English Pronouncing Dictionary
REPORTEDLY    R AH0 P AO1 R T AH0 D L IY0
REPORTEDLY    R IY0 P AO1 R T AH0 D L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
reportedly    (a) (r i1 p oo1 t i d l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
wie verlautet {adv}reportedly [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
据说[jù shuō, ㄐㄩˋ ㄕㄨㄛ, / ] it is said that; reportedly [Add to Longdo]
李鹏[Lǐ Péng, ㄌㄧˇ ㄆㄥˊ, / ] Li Peng (1928-), leading PRC politician, prime minister 1987-1998, reportedly leader of the conservative faction advocating the June 1989 Tian'anmen clampdown [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  reportedly
      adv 1: according to reports or other information; "she was
             reportedly his mistress for many years"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top