ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*reeks*

R IY1 K S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: reeks, -reeks-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"Shit," I says, "it's Two Creeks, Texas."แล้วอุทานว่า"บ้าจัง" "นี่มันเมืองทูครีกในเท็กซัสนี่" Casualties of War (1989)
So about eight years ago I'm still in Two Creeks.จน 8 ปีที่แล้วฉันก็ยังอยู่ในทูครีก Casualties of War (1989)
Mr. Jones, the Greeks did not let their emotions rule their music.คุณ โจนส์, พวกกรีกไม่ใช่อารมณ์ เพื่อกำหนดดนตรีของพวกเขา. The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
- Mmm, it reeks of children.- มันเป็นกลิ่นของเด็ก. Hocus Pocus (1993)
The Greeks built temples.ชาวกรีกก็สร้างวัด The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
I'm afraid your three chapters form a raving morass that reeks of plagiarism.เกรงว่าผลงานการเขียนที่คุณส่งมา เข้าข่ายการขโมยความคิดของผู้อื่น Pola X (1999)
but before we delve into my lectures about the greeks, romans, and spartans... all of which i'm sure you'll find very enlightening... let's look at the word "history."แต่ ก่อนที่จะลงลึกในการบรรยายเกี่ยวกับชาวกรีก โรมัน และ สปาตัน ทุกอย่างนี้เราคิดว่าคุณคงไม่เคยรู้มาก่อน Aqua (2005)
Brave Greeks, all.ยาตราทัพให้เกียรติยศ ให้หน้าที่รับผิดชอบ ให้ความภาคภูมิ 300 (2006)
You Greeks take pride in your logic.วาดภาพขณะมันค่อยมอดลงเป็นธุลี ตามดำริข้า 300 (2006)
Everything you could ever desire every happiness you can imagine every pleasure your fellow Greeks and your false gods have denied you I will grant you.ข้าจักประทานให้เจ้า ด้วยความกรุณา จงเปิดรับข้าเป็นราชัน และเป็นเทพเจ้าของเจ้า 300 (2006)
Here is where the Greeks stole their philosophy... and the Arabs took their medicine.ที่นี่ ที่พวกกรีกนำปรัชญามา และพวกอาหรับนำการแพทย์มาให้ The Last King of Scotland (2006)
Reeks of desperation.It's a deal breaker.Trust me.อบอวลไปด้วยความสิ้นหวัง ข้อตกลงของคนที่เลิกกัน เชื่อผม Let the Truth Sting (2007)
Who knows? All I can say is, this reeks of boldness.ผมจะไม่จ้างคนเพิ่ม Alone (2007)
She reeks of alcohol !กลิ่นเหล้าคลุ้งเลย Is Marriage Built Upon Affinity? (2007)
You are so close to defeat, till it already reeks of your cheap cologne.คุณจึงอยู่ใกล้กับพ่ายแพ้ จนกระทั่งมันอยู่แล้ว reeks ของราคาถูกโคโลญของคุณ Balls of Fury (2007)
Oh, man, it reeks in here.มึงเอ๊ย ในนี้โคตรเหม็น Disturbia (2007)
The ancient Greeks and Egyptians and early Christians and Jews and Polynesians and lots of Native Americans.ตำนานกรีกกับอียิปต์โบราณ แล้วก็คริสต์กับยิวต์ กับชาวโพลีนีเซียน แล้วก็ชนพื้นเมืองอเมริกัน Teeth (2007)
The place reeks of booze and pills.ทั้งเหล้าทั้งยาเต็มไปหมด Cassandra's Dream (2007)
Greeks.- คนกรีก The Scorpion King: Rise of a Warrior (2008)
Greeks.- คนกรีก The Scorpion King: Rise of a Warrior (2008)
Dusty Greeks.- กรีกคลุกฝุ่นไง The Scorpion King: Rise of a Warrior (2008)
Double-talking Greeks. Shifty-eyed Chinese.คนกรีกช่างพูด คนจีนตาตี่ The Scorpion King: Rise of a Warrior (2008)
It definitely reeks of terrorism.มันต้องมีส่วนของการก่อการร้ายแน่ๆ Resident Evil: Degeneration (2008)
And the flowing creeks and rocks in the background... are clearly a lewd depiction of female genit... of... a graphic depiction of... female anatomyภาพสายน้ำที่ไหลย้อยจากโตรกหิน ที่เป็นฉากหลังของภาพนี้ เห็นชัดว่าจงใจแสดงถึง อวัยวะเพศในการสืบพันธ์ของสตรี ทั้งหมดนี่มันฟ้องว่าเป็น... Portrait of a Beauty (2008)
Hey, the Greeks!เฮ้.. คุณกรีกซ์! The Ruins (2008)
Crazy Greeks.พวกกรีกซ์เพี้ยน! The Ruins (2008)
The Greeks.พวกกรีกซ์ไง The Ruins (2008)
The Greeks will be here tomorrow.พวกกรีกซ์ จะมาถึงที่นี่พรุ่งนี้ The Ruins (2008)
For the Greeks.รอพวกกรีกซ์ The Ruins (2008)
Jeff, the Greeks can't find their own fucking hotel room.เจฟฟ์ พวกนั้นไม่มาตามหาเราหรอก แล้วก็ไอ้โรงแรมบ้านั่นด้วย The Ruins (2008)
the Greeks, somebody, somebody is going to find us.พวกกรีกซ์ ใครซักคน ใครซักคนต้องตามหาเรา The Ruins (2008)
The very air reeks with the bloody rancor of intolerant malice!บนศาลแห่งนี้อบอวลไปด้วยความรู้สึกเครียดแค้นชิงชังกันอย่างรุนแรง Public Enemies (2009)
It reeks of gin and chanel no. five.ฉันได้กลิ่นจินกับชาแนล นัมเบอร์ 5 Gone with the Will (2009)
The Greeks knew there is the flimsiest veil between us and the divine.ชาวกรีกเชื่อว่ามีม่านกั้นอยู่ระหว่าง เรากับสวรรค์ Nothing But the Blood (2009)
Possibly A little-known extract made from reeksa rootเป็นไปได้ว่า เป็นสารที่รู้จักกันน้อย ที่สกัดออกมาจากรากของรีกซา Mystery of a Thousand Moons (2009)
Perhaps another time What we need now is reeksa rootเอาไว้ครั้งหน้าดีกว่านะ ที่เราต้องการตอนนี้คือรากของรีกซา Mystery of a Thousand Moons (2009)
According to the Greeks, maenads were handmaidens of Dionysus.ตามตำนานกรีก เมนาดเป็นคนรับใช้เทพไดโอนิซุส Release Me (2009)
Forget him, darby. hammer reeks.ลืมเขาซะ เด๊บบี้ แฮมเมอร์เน่าเฟะ The Pickle Jar (2009)
Whatever the hell it is, it reeks.จะเป็นอะไรก็ช่าง มีกลิ่นตุๆ ด้วย New World in My View (2009)
The greeks give us the height of art and philosophy.ชาวกรีกให้เรา อย่างสูงส่ง ทั้งศิลปะและปรัชญา Do It, Monkey (2009)
Of course it was. The whole plan reeks of Leonard.กะแล้ว แผนนี้เป็นฝีมือเลนเนิร์ดชัด ๆ The Electric Can Opener Fluctuation (2009)
It reeks of awkward subtext.มันเป็นคำพูดที่แสน จะกระอักกระอ่วนใจ จะแย่อยู่แล้ว History Repeating (2009)
This is the beginning of a 2600-year journey we're going to take together from the ancient Greeks through Isaac Newton to Niels Bohr to Erwin Schrödinger to the Dutch researchers that Leonard is currently ripping off.งานของเลียวนาร์ดไหม นี่เป็นจุดเริ่มต้นของ การเดินทางกว่า 2600 ปี ซึ่งเรากำลังจะเริ่ม The Gorilla Experiment (2009)
It screams like an abattoir full of retarded children and the night reeks of fornication and bad consciences.กรีดร้องราวกับโรงฆ่าสัตว์ ที่เต็มไปด้วยเด็กปัญญาอ่อน คลุ้งไปด้วยกลิ่นโลกีย์และมโนธรรมอันเลวทราม Watchmen (2009)
Mithridates and his greeksพวกมิธริดาที The Red Serpent (2010)
Further yet from mithridates and the greeks.ทำให้ห่างจากมิทธิดาเต่และกรีกออกไปอีก The Red Serpent (2010)
Mithridates and the greeks are of pressing concern.มิธริดาเต่และกรีกกำลังถูกกดดันอย่างหนัก The Red Serpent (2010)
The ancient Greeks did it all the time... usually ended up dead.กรีกโบราณพูดเอาไว้ คิดอยู่ตลอดเวลา-- - มักจะทำให้จบชีิวิตเร็ว Better Angels (2010)
This whole place reeks of moral ambiguity.กลิ่นความคลุมเครือทางศีลธรรมฟุ้งไปหมด Accounting for Lawyers (2010)
Here we are, about to answer a question that the ancient Greeks asked and humans undoubtedly asked even before then.เขาไม่ได้กลับลงมาใน หน้าของความท้าทาย เขาวางแผนที่จะให้ค้นหา จักรวาลส่วนที่เวลา Are We Alone? (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
reeksThe ancient Greeks knew as much about the solar system as we do.
reeksThe Greeks made theoretical models of geometry.
reeksThe Greeks used to worship several gods.
reeksThe Greeks used to hold a big athletic meet.
reeksIn 776 B.C. the first Olympic Games were held at the foot of Mount Olympus to honor the Greeks chief god, Zeus.

CMU English Pronouncing Dictionary
REEKS R IY1 K S
CREEKS K R IY1 K S
GREEKS G R IY1 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
reeks (v) rˈiːks (r ii1 k s)
Greeks (n) grˈiːks (g r ii1 k s)
creeks (n) krˈiːks (k r ii1 k s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
黄鼠狼给鸡拜年[huáng shǔ láng gěi jī bài nián, ㄏㄨㄤˊ ㄕㄨˇ ㄌㄤˊ ㄍㄟˇ ㄐㄧ ㄅㄞˋ ㄋㄧㄢˊ, / ] lit. the weasel offers the chicken new year greetings (谚语 proverb); fig. beware the Greeks bearing gifts [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Flüsschen {n}; Bach {m} | Flüsschen {pl}creek | creeks [Add to Longdo]
rauchtreeks [Add to Longdo]
nach etw. stinken | stinkend | gestunken | er/sie/es stinktto reek of sth. | reeking | reeked | he/she/it reeks [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
据え膳食わぬは男の恥[すえぜんくわぬはおとこのはじ, suezenkuwanuhaotokonohaji] (exp) (id) When petticoats woo, breeks may come speed [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

  reeks /reks/
   1. rosary
   2. series; set
   3. file; line; rank; row; turn

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top