Search result for

*posted*

(78 entries)
(0.0339 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: posted, -posted-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
keep someone posted on[IDM] แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Marcel is going to humiliate us and i don't want it posted on the internet and please stop tagging me!ดัดผมเป็นไปลูบคมเราและ \ Ni ไม่ต้องการโพสต์บนอินเทอร์เน็ต และโปรดหยุดการติดแท็กฉัน! Gas Pills (2008)
Before Burrows and Scofield were allegedly transferred to Arlington, someone posted their bail.มีคนประกันตัวพวกเขาออกไป ฉันอยากรู้มันเป็นใคร Breaking and Entering (2008)
Why? Why because you posted this photo of Maltz on facebook?ทำไม หรือเพราะนายเอารูปไอ้มอทส์ไปลงเวป WarGames: The Dead Code (2008)
Somebody just posted a significant amount of bail for both of you.ประกันตัวนายสองคนด้วยเงินสูงทีเดียว ใคร Scylla (2008)
They posted a "help wanted" online.เขาบอกว่า "ต้องการผู้ช่วย" บนอินเตอร์เนท Chapter Three 'Building 26' (2009)
I'll keep you posted.ผมจะดูหลังให้ Day 7: 3:00 p.m.-4:00 p.m. (2009)
Some of the stuff that's been posted about this Taraคุณอาจอยากลอง... เช็ครีวิวพวกนี้ดูหน่อย The Girlfriend Experience (2009)
You'd better. I'll keep you posted.-จัดการซะให้เสร็จ แล้วผมจะแจ้งไป Look What He Dug Up This Time (2009)
Fine. Uh, when I left, the security guards were posted at his door like you asked.สบายดี ตอนฉันออกมา มียามยืนเฝ้าประตูตามที่คุณสั่ง Burn It, Shred It, I Don't Care. (2009)
Keep me posted.ให้ฉันรู้ด้วย Hey! Mr. Pibb! (2009)
It's a national park. There's not supposed to be posted fences.นี่มันอุทยานแห่งชาตินะ ไม่เห็นต้องขึงรั้วกั้นนี่ 2012 (2009)
WAITIN' FOR HIS BAIL TO BE POSTED.ผมแค่อยากช่วยคุณแค่นั้นเอง Soul Mates (2009)
I'll keep you posted with any developments.ผมจะติดต่อคุณทันทีที่มีอะไรเกิดขึ้น Bloodline (2009)
I know I used to hear it when my mom was posted overseas.ชั้นคิดว่าชั้นเคยได้ยินตอนแม่ชั้นอยู่้ต่างประเทศ Bloodline (2009)
I found it posted on youtube.ฉันพบมันโพสต์บน youtube Pleasure Is My Business (2009)
My mom was posted there.แม่ของฉันถูกย้ายไปที่นั่น Demonology (2009)
I just posted it on Gossip Girl.ฉันเพิ่งประกาศลงเว็บสาวช่างเม้าท์ In the Realm of the Basses (2009)
I know you posted the rumor about me.ไม่ว่าข่าวลืออะไรที่พวกครูพูดถึง Carrnal Knowledge (2009)
I might've posted sothing On "gossip girl."ผู้หญิงทุกคนทำมัน Carrnal Knowledge (2009)
Blair posted a rumor that threatened To destroy my career, my future.เพื่อทำลายอาชีพและอนาคตของครูเลยนะ และการโดนไล่ออกก็ทำลายอนาคตของแบลร์ด้วย Carrnal Knowledge (2009)
What your daughter Posted was slander.-ถ้ามันเป็นเรื่องการใส่ความ เราก็ต้องสั่งห้ามเพื่อต่อต้าน"กอสซิบ เกิร์ล" Carrnal Knowledge (2009)
I was the one who posted the party on Gossip Girl.แต่ฉันคือคนที่ส่งข้อความลงกอสซิปเกริล์เรื่องของปาร์ตี้นะ Remains of the J (2009)
I'll keep you posted.ฉันจะเก็บที่อยู่คุณไว้ The Good Wound (2009)
Officers posted throughout the building.มีเจ้าหน้าที่เฝ้าทั่วตึก Adam Raised a Cain (2009)
We'll keep you posted.แล้วจะแจ้งให้แกรู้ละกัน Cowboys and Indians (2009)
Telford's got guards posted 24/7.เทลฟอร์ดมีคนคุ้มกันตลอดเวลา Earth (2009)
I want guard detail posted.ฉันต้องการคนยืนเฝ้าที่นี้ Life (2009)
Morgan: all right, keep me posted.ตกลง แจ้งความคืบหน้าด้วย Amplification (2009)
Keep me posted.บอกฉันด้วย ถ้ามีอะไร Hello, Dexter Morgan (2009)
I can't believe he posted that.ฉันไม่อยากจะเชื่อ เขาโพสรูปนั้น Dex Takes a Holiday (2009)
I'll keep you posted on the details.ผมจะให้คุณรายงานในรายละเอียด Dex Takes a Holiday (2009)
I'll keep you posted.ฉันจะแจ้งข่าวเธอเรื่อยๆ โอเคนะ If I Had a Hammer (2009)
I'll keep you posted. I'm actually heading out now to do some field research.ผมกำลังจะออกไปสืบเนี่ย If I Had a Hammer (2009)
He posted bail the day kristin disappeared, claimed he had nothing to do with the carjacking, said he was with kristin when it happened.ขอประกันตัววันที่คริสตินหายตัวไป บอกว่าเขาไม่ได้จี้รถ อ้างว่าอยู่กับคริสตินตอนนั้น The Scarlet Letter (2009)
- Did you have any contact with kristin after you posted bail,harlan? - No.ได้ติดต่อกับคริสตินบ้างรึเปล่า ไม่เลย The Scarlet Letter (2009)
I'll keep you posted.แล้วผมจะแจ้งให้ทราบ Earthling (2009)
Because your partner posted it on the Internet.เพราะว่าคู่หูของคุณ โพสต์เอาไว้ในอินเตอร์เน็ตสิ Black Swan (2009)
some moron just posted a blog called "what would carl sagan do?"คุณต้องไม่เชื่อเรื่องนี้แน่ มีคนปัญญาอ่อนเพิ่งโพสต์บล็อค ที่ชื่อว่า "คาร์ล ซาแกนทำอะไร" Cradle to Grave (2009)
- yeah, but abed posted this video two weeks ago.ใช่ แต่อาเบดโพสวิดีโอนี้ไว้เมื่อสองสัปดาห์ก่อน Debate 109 (2009)
I want the Blue Key posted is the peacekeeper, and right now.ฉันต้องการถ่ายแกนพลังงานน้ำเงิน ไปยังหุ่นผู้รักษาสันติของฉันเดี๋ยวนี้ Astro Boy (2009)
You bail has been posted.ได้รับการประกันตัวแล้ว Sherlock Holmes (2009)
-Keep me posted.ฉันไม่มีอะไรกับใคร. Edge of Darkness (2010)
Go ahead. I'll keep you posted.พวกเขามีกระต๊อบเล็กๆ ที่แม่น้ำ ในไนท์ฟาวเวอร์ Edge of Darkness (2010)
I posted the paintings and asked people to comment.โพสต์ภาพพวกนี้ แล้วให้คนมาคอมเมนต์ The Social Network (2010)
I posted bond, and I wasn't doing anything. I mean, I've got allergies.ฉันได้ประกันตัว ฉันไม่ได้ทำอะไรนะ หมายถึงฉันก็แค่เป็นภูมิแพ้ The Social Network (2010)
Keep me posted.ช่วยติดต่อด้วยนะ Divided (2010)
Keep me posted.รายงานผมด้วย Day 8: 12:00 p.m.-1:00 p.m. (2010)
Keep me posted.รายงานผมด้วย Day 8: 1:00 p.m.-2:00 p.m. (2010)
I'll keep you posted. Come in! Come in!ผมจะคอยรายงานให้คุณทราบ เราถูกจู่โจม เรากำลังติดกับ Day 8: 1:00 p.m.-2:00 p.m. (2010)
Fine, fine. Keep me posted.ได้ๆ มีอะไรแจ้งผม Pain (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
postedA notice about the next meeting was posted on the door.
postedCrossing guards are posted during school hours to guide children safely across busy streets.
postedIt's a troll trying for click-throughs. It's being multiposted in English-related communities all over the place.
postedLet the letter be posted right now.
postedMy grandmother posted the letter this morning.
postedOnce a thing is posted, it is in the care of the Post Office.
postedSee to it that the letter is posted this afternoon.
postedSee to it that this letter is posted without fail.
postedThe Dow Jones average posted a gain of two points today.
postedThe exchange rates are posted daily outside the cashier's office.
postedThe names of the students who failed in the examination were posted on the bulletin board.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ประจำ[V] be stationed, See also: be placed permanently, be posted, Syn. ประจำการ, Example: ทหารสื่อสารถูกส่งมาประจำที่สนามบินอุดรฯ
ประจำการ[V] be stationed, See also: be placed permanently, be posted, be on duty, be in active service, be on a active list, Syn. ปฏิบัติหน้าที่, ทำงาน, ทำหน้าที่, ปฏิบัติราชการ, Example: เขาถูกส่งไปประจำการอยู่ที่เยอรมัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ประจำการ[v.] (prajamkān) EN: be stationed ; be placed permanently ; be posted ; be on duty ; be in active service ; be on a active list ; service ; serve   FR: être en service

CMU English Pronouncing Dictionary
POSTED    P OW1 S T AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
posted    (v) (p ou1 s t i d)
riposted    (v) (r i1 p o1 s t i d)
composted    (v) (k o1 m p o s t i d)
signposted    (v) (s ai1 n p ou s t i d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Buchungsbetrag {m}amount posted [Add to Longdo]
ausgeschildertsignposted [Add to Longdo]
gesandtposted [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
外張り;外張(io)[そとばり, sotobari] (n) (1) posting something to the exterior of a building, etc.; something posted in such a place; (2) fortifications outside a military encampment [Add to Longdo]
千社札[せんじゃふだ, senjafuda] (n) slips of paper posted on shrine pillars by pilgrims [Add to Longdo]
単身赴任者[たんしんふにんしゃ, tanshinfuninsha] (n) employee posted away from their family [Add to Longdo]
派遣記者[はけんきしゃ, hakenkisha] (n) reporter posted to another location (city, country, etc.); reporter on assignment [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Post \Post\, v. t. [imp. & p. p. {Posted}; p. pr. & vb. n.
   {Posting}.]
   1. To attach to a post, a wall, or other usual place of
    affixing public notices; to placard; as, to post a notice;
    to post playbills.
    [1913 Webster]
 
   Note: Formerly, a large post was erected before the sheriff's
      office, or in some public place, upon which legal
      notices were displayed. This way of advertisement has
      not entirely gone of use.
      [1913 Webster]
 
   2. To hold up to public blame or reproach; to advertise
    opprobriously; to denounce by public proclamation; as, to
    post one for cowardice.
    [1913 Webster]
 
       On pain of being posted to your sorrow
       Fail not, at four, to meet me.    --Granville.
    [1913 Webster]
 
   3. To enter (a name) on a list, as for service, promotion, or
    the like.
    [1913 Webster]
 
   4. To assign to a station; to set; to place; as, to post a
    sentinel. "It might be to obtain a ship for a lieutenant,
    . . . or to get him posted." --De Quincey.
    [1913 Webster]
 
   5. (Bookkeeping) To carry, as an account, from the journal to
    the ledger; as, to post an account; to transfer, as
    accounts, to the ledger.
    [1913 Webster]
 
       You have not posted your books these ten years.
                          --Arbuthnot.
    [1913 Webster]
 
   6. To place in the care of the post; to mail; as, to post a
    letter.
    [1913 Webster]
 
   7. To inform; to give the news to; to make (one) acquainted
    with the details of a subject; -- often with up.
    [1913 Webster]
 
       Thoroughly posted up in the politics and literature
       of the day.              --Lond. Sat.
                          Rev.
    [1913 Webster]
 
   {To post off}, to put off; to delay. [Obs.] "Why did I,
    venturously, post off so great a business?" --Baxter.
 
   {To post over}, to hurry over. [Obs.] --Fuller.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top