ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ปฏิบัติราชการ

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ปฏิบัติราชการ-, *ปฏิบัติราชการ*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ปฏิบัติราชการแทน (adv conj ) For + position Ex. For Governor = ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด
ปฏิบัติราชการแทน (exp ) (ตำแหน่งต่ำกว่า)...for...(ตำแหน่งสูงกว่า) เช่น "รองอธิบดีกรมสรรพากร ปฏิบัติราชการแทนอธิบดี" เขียนว่า "Deputy Director-General of the Revenue Department for the Director-General"

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปฏิบัติราชการ[v. exp.] (patibat rātchakān) EN: act officially ; perform official duties /functions   
ปฏิบัติราชการแทน[X] (patibat rātchakān thaēn) EN: acting   

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
for (adv phrase ) ปฏิบัติราชการแทน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top