ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*personation*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: personation, -personation-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Nontri Dictionary
impersonation(n) การแสดงบทบาท, การปลอมตัว, การเสแสร้ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
personationการปลอมตัวเป็นผู้อื่น [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
personationการปลอมตัวเป็นผู้อื่น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
false impersonationการปลอมตัวเป็นผู้อื่น (โดยมิชอบ) [ ดู false personation และ impersonation ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
false personationการปลอมตัวเป็นผู้อื่น (โดยมิชอบ) [ ดู false impersonation และ impersonation ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
impersonationการปลอมตัวเป็นผู้อื่น, การปลอมตน (เช่น การปลอมตนเป็นเจ้าพนักงาน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
impersonationการปลอมตัวเป็นผู้อื่น [ ดู false impersonation และ false personation ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He does these impersonations. You'd think it was the real people.เขาร้องเพลงเลียนแบบ เสียงเหมือนมาก Goodfellas (1990)
Oh, boo-hoo. He'll be in the show. He'll do his celebrity impersonations.โอ้ เค้าจะอยู่ในโชว์ฉันแล้ว เค้าจะมาเลียนแบบคนดังหละ High School Musical 2 (2007)
While doing this impersonation.ในขณะที่กำลังเลียนแบบใครบางคนอยู่ The Ten (2007)
Oh, no, honey, no, no. You should ask Howard Bamboo about my Linda Blair impersonations every half hour at work. I don't know what I'm gonna do about this whole Rachel thing.ไม่จ้ะ ที่รัก คุณต้องไปถามเพื่อนที่ทำงานฉัน ว่าฉันแพ้ท้องได้ยังไงทุกๆครึ่งชั่วโมง ผมไม่รู้จะทำไงแล้วเรื่องเรเชล The Rhodes Not Taken (2009)
A perfect impersonation of yourself.ความเงียบจะปกคลุม. The Eleventh Hour (2010)
He wasn't doing the impersonation to be mean or anything.เขาไม่ได้จงใจล้อเลียนอาจารย์หรืออะไร The Perks of Being a Wallflower (2012)
She needs them to return to flesh and blood. And that was not an accurate impersonation.เธอต้องการกลับมาพร้อมกับเลือดเนื้อ และนั่นก็เลียนแบบไม่ค่อยจะเหมือนเท่าไหร่หรอกนะ Blood Moon (2013)
Yeah, that's a truly flattering impersonation.ขอบใจที่ให้เกียรติล้อเลียนข้า How to Train Your Dragon 2 (2014)
Now do your very best in personation of a German aristocrat's formal greeting.ทักทายอย่างเป็นทางการแบบผู้ดีเยอรมัน Kingsman: The Secret Service (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
personationNow that people can steal passwords, illegal impersonation is becoming a serious problem.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
IMPERSONATION IH2 M P ER0 S AH0 N EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
personation (n) pˌɜːʳsənˈɛɪʃən (p @@2 s @ n ei1 sh @ n)
personations (n) pˌɜːʳsənˈɛɪʃənz (p @@2 s @ n ei1 sh @ n z)
impersonation (n) ˈɪmpˌɜːʳsənˈɛɪʃən (i1 m p @@2 s @ n ei1 sh @ n)
impersonations (n) ˈɪmpˌɜːʳsənˈɛɪʃənz (i1 m p @@2 s @ n ei1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
冒领[mào lǐng, ㄇㄠˋ ㄌㄧㄥˇ, / ] to obtain by impersonation; to falsely claim as one's own #43,219 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Nachahmung { f }; Imitation { f }impersonation [Add to Longdo]
Personifikation { f }impersonation [Add to Longdo]
Verkörperung { f }impersonation [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
化身[けしん, keshin] (n, vs, adj-no) { Buddh } incarnation; impersonation; personification; avatar #18,758 [Add to Longdo]
身分詐称[みぶんさしょう, mibunsashou] (n) false personation; misrepresentation of one's social position [Add to Longdo]
人格化[じんかくか, jinkakuka] (n, vs) impersonation; personification [Add to Longdo]
体現[たいげん, taigen] (n, vs) personification; impersonation; embodiment [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Personation \Per`son*a"tion\, n.
   The act of personating, or conterfeiting the person or
   character of another; impersonation.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 personation
   n 1: imitating the mannerisms of another person [syn:
      {impersonation}, {personation}]
   2: acting the part of a character on stage; dramatically
     representing the character by speech and action and gesture
     [syn: {portrayal}, {characterization}, {enactment},
     {personation}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top