ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*nuage*

   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: nuage, -nuage-
Possible hiragana form: *ぬあげ*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The information you need is on a disk my associate will carry aboard Nuage Air Flight 212, tomorrow evening's flight from Rome to Paris.Alle Informationen sind auf einer Disc. Mein Partner wird sie an Bord der Nuage Air, Flug 212, dabeihaben. Der Flug von Rom nach Paris morgen Abend. Facade (2004)
Marseille approach, this is Nuage 212.Marseille Tower, hier Nuage 212. Facade (2004)
You're in Los Angeles, and we know you plan on detonating a bomb on Nuage Air 212 as payback for what the Covenant did to your brother.- Los Angeles. Wir wissen Bescheid über die Bombe - Nuage Air 212, als Rache für das, was der Covenant Ihrem Bruder angetan hat. Facade (2004)
First Le Village, then Le Nuage. Then, across the Seine,Ich fing im Village an... ins Nuage und dann auf die andere Seine-Seite. Des gens qui passent (2009)
- His name is...- Hugues Nuages. Over My Dead Body (2012)
Look at the black clouds!Voyez les nuages noirs! Alraune (1952)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แจ่มใส[adj.] (jaemsai) EN: bright ; brilliant ; fine ; clear ; fresh ; good   FR: radieux ; sans nuage
คลุ้ม[adj.] (khlum) EN: cloudy ; dim ; dark ; murky   FR: nuageux ; couvert
ครึ้ม[adj.] (khreum) EN: cloudy ; grey ; overcast ; overclouded   FR: nuageux ; couvert ; gris
กลีบเมฆ[n.] (klīp mēk) EN: cloud ; folds of the clouds   FR: nuage [m]
ก้อน[n.] (køn) EN: [classifier : stones ; lumps of sugar ; cakes of soap ; clouds]   FR: [classificateur : pierres ; morceaux de sucre ; savonnettes ; nuages]]
เมฆ[n.] (mēk) EN: cloud   FR: nuage [m]
เมฆชั้นกลาง[n. exp.] (mēk chan klāng) EN: medium cloud   FR: nuage d'altitude moyenne [m]
เมฆชั้นสูง[n. exp.] (mēk chan sūng) EN: high cloud   FR: nuage de haute altitude [m] ; nuage haut [m]
เมฆชั้นฅ่ำ[n. exp.] (mēk chan tam) EN: low cloud   FR: nuage de basse altitude [m] ; nuage bas [m]
เมฆดำ[n. exp.] (mēk dam) EN: thunder clouds   FR: nuage d'orage [m]
เมฆฝน[n. exp.] (mēk fon) EN: nimbus ; rain cloud   FR: nuage de pluie [m] ; nimbus [m]
เมฆา[n.] (mēkhā) EN: cloud   FR: nuage [m]
เมฆี[n.] (mēkhī) EN: cloud   FR: nuage [m]
เมฆินทร์[n.] (mēkhin) EN: cloud   FR: nuage [m]
เมฆรูปเห็ด [n. exp.] (mēk rūp het) EN: mushroom cloud   FR: champignon atomique [m] ; nuage atomique [m]
มีเมฆ[adj.] (mī mēk) EN: cloudy   FR: nuageux ; couvert ; il fait nuageux
มีเมฆมาก[x.] (mī mēk māk) EN: it's very cloudy   FR: il fait très nuageux
พยับ[adj.] (phayap) EN: dull ; overcast ; cloudy ; rainy ; heavy ; dark ; gloomy ; dusky ; dim   FR: nuageux ; couvert

French-Thai: Longdo Dictionary
nuage(n) |m| เมฆ เช่น Ils annoncent nuages et pluie pour lundi, violentes pluies pour mardi, nuages et pluie pour mercredi et violentes pluies pour jeudi. Ça promet!

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

  nuage /nyaʒ/ 
   cloud

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top