ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*junge*

JH AH1 NG   
136 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: junge, -junge-
Possible hiragana form: *じゅんげ*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Squire.Tut mir leid, JungeThe Corn Is Green (1945)
Do you, boy?Oder, JungeThe Night of the Hunter (1955)
Boy!JungeWhat a Way to Go! (1964)
Boy!JungeMajor Dundee (1965)
Phillip.JungeThe Sweet Body of Deborah (1968)
Blimey.- JungeThe Defector (1969)
Boy.JungePat Garrett & Billy the Kid (1973)
Laddy.JungeEpisode #2.15 (1991)
Good boy...Ein lieber JungeBad Boy Bubby (1993)
BOY:JUNGESecret Place (1993)
My son.Mein JungeGreedy (1994)
Oh, boy.Junge, JungeThe Frighteners (1996)
Boy!JungeMidnight in the Garden of Good and Evil (1997)
Oh, son.Junge... Blast from the Past (1999)
Good boy.Guter JungeBaby Boy (2001)
Attaboy.Braver JungeWin a Date with Tad Hamilton! (2004)
Son.Junge3:10 to Yuma (2007)
Son.Mein Junge... Twilight (2008)
Bravo.Guter JungeStrigoi (2009)
All right.Das ist mein JungeEn Garde (2009)
Lad!JungeThe Secret of Kells (2009)
Good boy.- Guter JungeMy Name Is Khan (2010)
Good boy.Guter JungeThe Heavens Will Rise (2010)
A boy.Ein JungeEpisode #1.2 (2010)
Smart go?Kluger JungeGame Change (2011)
Thataboy.Guter JungeMixed Messages (2012)
Good boy.Braver JungeThe Lords of Salem (2012)
Boy.JungeWinston's Birthday (2013)
Yeah.Braver JungeForget (2015)
Boy!JungeThe Anxiety Optimization (2015)
Ah, boy.- Mensch, JungePar 5 (2015)
The boy.Der JungeHollander's Woods (2015)
Boy.JungeNorth by Northwest (1959)
You're a smart guy.Du bist doch kein dummer JungeTikhiy Don (1957)
- Well, watch out, man.- Pass auf, JungeTikhiy Don (1957)
You know, Grisha, the young girls tell me:Höre, Grischka, die jungen Frauen sagen mir: Tikhiy Don (1957)
Shut up, you sticking scab!Du hast noch nichts zu sagen, junges Ding. Tikhiy Don (1957)
Well, talk, boy, talk.Sag schon, JungeWill Success Spoil Rock Hunter? (1957)
Your solicitor and I feel you may be able to enlighten me on an important point.Junger Mann! Kommen Sie bitte her! Witness for the Prosecution (1957)
Bring him round to the other truck.Schnell, mein Junge! Sie rufen durcheinander. Witness for the Prosecution (1957)
My lord, the lady was so described to me.Die junge Dame ist mir so beschrieben worden. Witness for the Prosecution (1957)
This is a nice young lady I met during the trial.Ach! Ich habe die junge Dame kennen gelernt. Witness for the Prosecution (1957)
- You're a curious boy.- Sie sind ein seltsamer JungeL'étrange Monsieur Steve (1957)
- What, young man?- Wie bitte, junger Mann? L'étrange Monsieur Steve (1957)
Does sir think the young man will be up to the task?Glauben Sie, der junge Mann schafft das? L'étrange Monsieur Steve (1957)
No, Georges, not like a puppet. Like a kid.Nein, Georges, nicht wie eine Marionette, wie ein JungeL'étrange Monsieur Steve (1957)
You're a smart guy.Du bist doch kein dummer JungeTikhiy Don II (1958)
- Well, watch out, man.- Pass auf, JungeTikhiy Don II (1958)
No, listen, that boy isn't right for you.Nein, hör mal, das ist kein Junge für dich. Premier mai (1958)
- And is this your boy?- Ist das dein JungePremier mai (1958)

CMU English Pronouncing Dictionary
JUNGE JH AH1 NG
JUNGER JH AH1 NG ER0
JUNGELS JH AH1 NG G AH0 L Z
JUNGERS JH AH1 NG ER0 Z

German-Thai: Longdo Dictionary
jungeหนุ่มสาว, ยังใหม่
jungen, See also: junge
Junge(n) |der, pl. Jungen| เด็กผู้ชาย
Junge(n) |das, ein Junges, pl. Jungen| (สัตว์)ลูกอ่อน เช่น Unser Hund hat ein Junges. สุนัขของเรามีลูกอ่อนหนึ่งตัว
der junge Mann(n) |pl. die jungen Männer| ชายหนุ่มช่วงอายุประมาณ 16-25 ปี

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
(armer) Bauernjunge {m}peasant boy [Add to Longdo]
Brut {f}; die Jungenbrood; mob; lot [Add to Longdo]
Ferkel {m}; junges Schwein | Ferkel {pl}young pig; piglet; porkling | young pigs [Add to Longdo]
grazile, junge Frausylph [Add to Longdo]
Gassenjunge {m} | Gassenjungen {pl}ragamuffin | ragamuffins [Add to Longdo]
gegrilltes Fleisch von jungem Geflügel [cook.]spatchcock [Add to Longdo]
Hähnchen {n}; junger Hahn [ornith.] | junges Hähnchencockerel | spring chicken [Add to Longdo]
Häschen {n}; junger Haseyoung hare; bunny; leveret [Add to Longdo]
Hotelpage {m}; Hoteljunge {m}; Page {m} | Hotelpagen {pl}; Hoteljungen {pl}bellboy; bellhop [Am.]; page; pageboy [Br.] | bellboys; pages [Add to Longdo]
Hündchen {n}; junger Hundpup; puppy [Add to Longdo]
Junge {m}; Knabe {m}; Bube {m}boy [Add to Longdo]
Junge {m}; Kind {n}youngster [Add to Longdo]
die Jungenthe young; the young ones [Add to Longdo]
ein schwerer Junge; ein übler Kerla bad egg [Add to Longdo]
Junge haben; sich vermehrento breed [Add to Longdo]
Jungenstreich {m}schoolboy prank [Add to Longdo]
Kätzchen {n}; junge Katze {f} | Kätzchen {pl}kitten | kittens [Add to Longdo]
Kitz {n}; Rehkitz {n}; Rehkalb {n}; Hirschkalb {n}; Tierjunges [zool.]fawn [Add to Longdo]
Küchenjunge {m} | Küchenjungen {pl}scullion | scullions [Add to Longdo]
Läufer {m} (junges Schwein)young pig [Add to Longdo]
Maid; junges Mädchen (ironisch)damsel [Add to Longdo]
Pfau {m} [ornith.] | junger Pfaupeacock; Common Peafowl | peachick [Add to Longdo]
Schiffsjunge {m} | Schiffsjungen {pl}shipboy | shipboys [Add to Longdo]
Schuljunge {m}schoolboy [Add to Longdo]
Straßenjunge {f}gutter snipe [Add to Longdo]
Straßenjunge {f}guttersnipe [Add to Longdo]
Strichjunge {m}; Stricher {m}; junger Mann, der der Prostitution nachgehtyoung male prostitute [Add to Longdo]
Yuppie {m}; junger, karrierebewusster Mensch | homosexueller Yuppieyuppie; young urban professional; young upwardly mobile professional | guppy; gay urban professional [Add to Longdo]
Zeitungsjunge {m}newsboy [Add to Longdo]
junge Eicheoaklett [Add to Longdo]
junge Hundepups [Add to Longdo]
junge Leuteyouths [Add to Longdo]
junge Vögelsqueakers [Add to Longdo]
jungenhaft; knabenhaft {adj}boyish [Add to Longdo]
junger Baum; junge Bäumesapling [Add to Longdo]
junger Schwancygnet [Add to Longdo]
junger Vogelsqueaker [Add to Longdo]
junges Ehepaarbrides [Add to Longdo]
Das Buch wendet sich an junge Leser.The book is addressed to young readers. [Add to Longdo]
Der Junge berechtigt zu den besten Hoffnungen.He's an up-and-coming young man. [Add to Longdo]
Junge, Junge!Boy, oh boy! [Add to Longdo]
Jungen sind nun einmal so.Boys will be boys. [Add to Longdo]
Frischling {m} (junges Wildschwein) [zool.]shote; shoat [Add to Longdo]
Junge bekommen; werfen [zool.]to fawn [Add to Longdo]
Junge {n}; Junges [zool.]young one [Add to Longdo]
junger Wolf; junger Bär; junger Löwecub [Add to Longdo]
Känguru {n}; Känguruh {n} [alt] [zool.] | Kängurus {pl}; Känguruhs {pl} [alt] | junges Kängurukangaroo | kangaroos | joey [Austr.] [Add to Longdo]
Ochse {m} [zool.] | Ochsen {pl} | junger Ochse {m}bullock | bullocks | steer [Add to Longdo]
CVJM : Christlicher Verein Junger MenschenYMCA : Young Men's Christian Association [Add to Longdo]
? : Christlicher Verein Junger Frauen und MädchenYWCA : Young Women's Christian Association [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
閏月[うるうづき;じゅんげつ, uruuduki ; jungetsu] (n) intercalary month [Add to Longdo]
高水準言語[こうすいじゅんげんご, kousuijungengo] (n) {comp} high-level language [Add to Longdo]
旬月[じゅんげつ, jungetsu] (n) month and ten days; ten months; short time [Add to Longdo]
純減[じゅんげん, jungen] (n,vs) net reduction; net decrease [Add to Longdo]
低水準言語[ていすいじゅんげんご, teisuijungengo] (n) {comp} low-level language [Add to Longdo]
矛盾原理[むじゅんげんり, mujungenri] (n) principle of contradiction (logic) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
高水準言語[こうすいじゅんげんご, kousuijungengo] high-level language [Add to Longdo]
低水準言語[ていすいじゅんげんご, teisuijungengo] low-level language [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
令嬢[れいじょう, reijou] -Tochter, junge_Dame [Add to Longdo]
坊っちゃん[ぼっちゃん, bocchan] (Ihr, sein, ihr) -Sohn, junger_Herr [Add to Longdo]
[よめ, yome] -Braut, junge_Frau, Schwiegertochter [Add to Longdo]
[じょう, jou] TOCHTER, JUNGE DAME [Add to Longdo]
小僧[こぞう, kozou] junger_Priester, Lehrling, Laufjunge, Junge [Add to Longdo]
少年[しょうねん, shounen] Junge, Kind [Add to Longdo]
御令嬢[ごれいじょう, goreijou] -Tochter, junge_Dame [Add to Longdo]
憎まれっ子[にくまれっこ, nikumarekko] frecher_Junge, ungezogener_Junge [Add to Longdo]
男の子[おとこのこ, otokonoko] Junge [Add to Longdo]
男子[だんし, danshi] Junge, Mann [Add to Longdo]
芳紀[ほうき, houki] das_Alter (eines jungen Maedchens) [Add to Longdo]
苗木[なえぎ, naegi] Setzling, Steckreis, junger_Baum [Add to Longdo]
若人[わこうど, wakoudo] junger_Mann, Jugendlicher, die_Jugend [Add to Longdo]
若手[わかて, wakate] junger_Mann, junges_Mitglied [Add to Longdo]
若者[わかもの, wakamono] junger_Mann, Jugendlicher, Jugend [Add to Longdo]
青年[せいねん, seinen] junger_Mann, junge_Leute [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Junge /juŋə/
   boy; oh boy!

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Junge /juŋə/ 
   boy; youngster

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Junge! /juŋə/
   boy; oh boy!

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top