ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*incompletely*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: incompletely, -incompletely-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
incompletely(adv) อย่างไม่สมบูรณ์, See also: อย่างกระท่อนกระแท่น, อย่างครึ่งๆกลางๆ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
incompletely filled grooveร่องไม่เต็ม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กล้อมแกล้ม(adv) indistinctively, See also: incompletely, Syn. พอไปได้, ถูไถ, แก้ขัด, Example: วันนี้ช่างซ่อมไม่อยู่ก็พอจะมีบางคนพอทำกล้อมแกล้มไปได้บ้าง
ไม่เชิง(adv) not completely, See also: not really, not exactly, not quite, incompletely, partially, not fully, not thoroughly, Syn. ไม่ทีเดียว, Example: มีดปาดเนยลักษณะคล้ายมีดก็ไม่ใช่พายก็ไม่เชิง, Thai Definition: ไม่เป็นอย่างใดอย่างหนึ่งโดยแน่นอน
กระท่อนกระแท่น(adv) brokenly, See also: fragmentary, incompletely, Syn. กระพร่องกระแพร่ง, Ant. เสมอกัน, Example: เขาพูดภาษาอังกฤษอย่างกระท่อนกระแท่น
ครึ่งๆ กลางๆ(adv) partially, See also: unfinished, incompletely, Example: การเรียนรู้อะไรอย่าเรียนรู้เพียงครึ่งๆ กลางๆ ต้องเรียนรู้ให้หมด
กะพร่องกะแพร่ง(adv) insufficiently, See also: incoherently, incompletely, Syn. ขาดๆ วิ่นๆ, ลุ่มๆ ดอนๆ, กะบ่อนกะแบ่น, Ant. สมบูรณ์, Example: คำปราศรัยของเขากะพร่องกะแพร่ง, Thai Definition: ไม่ครบถ้วน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ครึ่ง ๆ กลาง ๆ[khreung-khreung klāng-klāng] (adv) EN: partially ; unfinished ; incompletely

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
incompletely (a) ˌɪnkəmplˈiːtliː (i2 n k @ m p l ii1 t l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
病根[bìng gēn, ㄅㄧㄥˋ ㄍㄣ, ] an incompletely cured illness; an old complaint; the root cause of trouble #44,500 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unvollständig { adv }incompletely [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
生悟り[なまざとり;なまさとり, namazatori ; namasatori] (n, vs, adj-no) (1) incomplete enlightenment; (n) (2) incompletely enlightened person [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Incompletely \In`com*plete"ly\, adv.
   In an incomplete manner.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 incompletely
   adv 1: not to a full degree or extent; "words incompletely
       understood"; "a form filled out incompletely"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top