Search result for

เสมอกัน

(39 entries)
(0.0193 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เสมอกัน-, *เสมอกัน*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เทียม ๑เสมอกัน, เท่ากัน, เช่น สูงเทียมเมฆ.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We're all tied!ไล่มาเสมอกันแล้ว! The Love Guru (2008)
We're all tied up, folks, with only eight seconds left!เสมอกันแล้วครับ เจ้าบ้าน เหลืออีกเพียง 8 วินาที The Love Guru (2008)
Hey,why don't we just call it a draw?เฮ้ ทำไมเราไม่ถือว่าเสมอกันล่ะ ? Chapter Eight 'Into Asylum' (2009)
Both teams, up on it, 6 points each.ตอนนี้เสมอกันอยู่ที่ 6 คะแนน Invictus (2009)
That's the closing score, 9 points all.แต้มสุดท้ายเสมอกันที่ 9-9 ครับ Invictus (2009)
"We take Dubai, the travel tramp, call it even, move on, never mention it again.""แก้แค้นเรื่องที่ดูไบ เสมอกันแล้ว เอาน่ะ ลืมซะ" Duplicity (2009)
It's a tie.อันนี้เสมอกัน The Monster at the End of This Book (2009)
This makes us even.ดังนั้นเราเสมอกัน In the Realm of the Basses (2009)
- It was a tie!- เสมอกันนะ \ - เสมอกัน Summer Wars (2009)
Produced medium-velocity spatter, average range.เกิดรอยเลือดกระจายตัว อัตราความเร็วปานกลาง, ทิศทางเสมอกัน Bone Voyage (2009)
And they have a clean edge.และพวกมันมีขอบเรียบเสมอกัน The Eyes Have It (2009)
You know, it was actually pretty even.ก็แบบว่า เสมอกันน่ะ 17 Again (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เสมอกัน[adv.] (samoē kan) EN: even ; tied   FR: à égalité ; partout

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
even[VI] ทำให้เท่ากัน, See also: เสมอกัน
even[ADJ] เรียบ, See also: เสมอกัน, Syn. flat, smooth
level[ADJ] ระดับเดียวกัน, See also: เสมอกัน, เท่ากัน, Syn. equal
tie[VI] ได้แต้มหรือคะแนนเท่ากัน, See also: เสมอกัน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abreast(อะเบรสทฺ') adj.,adv. เคียงข้าง, พร้อมกัน,เป็นแนวเดียวกัน,เสมอกัน,ทัน, Syn. beside
aniso-(คำเสริมหน้า) มีความหมายว่า "ไม่เท่ากัน" , "ไม่เสมอกัน"
coordination(โคออร์ดิเน'เชิน) n. ความเสมอกัน,การอยู่ในระดับเดียวกัน,การประสานกัน,ความพร้อมเพรียงกัน, See also: co-ordination n. ดูcoordination, Syn. harmony,cooperation,unity
dead heatn. การแข่งขันที่เสมอกัน
deuce(ดูซฺ) n. ไพ่ 2 แต้ม,เต๋า2แต้ม,คะแนนเสมอกันที่ชนะได้ด้วยการทำคะแนนนำติดต่อกัน2เกม,ปีศาจ,ผี,ผีสาง adj., Syn. devil,dickens
dog falln. ความเสมอกัน
draw(ดรอ) {drew,drawn,drawing,draws} vt.,vi. ดึง,ลาก,โก่ง,น้าว,ถอน,จับ (ฉลาก) ,เอาออก,ดึงออก,ชักนำ,วาด,สเก็ตช์,เขียน,บรรยาย,ร้อยกรอง,พรรณนา -Phr. (draw on ใกล้เข้ามา) . -Phr. (draw up ยกร่าง,ร่าง,ออกแบบ) n. การดึง,การลาก,สิ่งที่ดึงดูดใจ,การเสมอกัน,ส่วนที่ชักขึ้น
equal(อี'ควอล) adj. เท่ากัน,เสมอกัน,ราบ,เรียบ n. ผู้ที่เท่าเทียมกัน,สิ่งที่เท่าเทียมกัน vt. เท่ากัน,เสมอกับ,พอกับ,ได้เท่ากัน,ขึ้นทัน,พอ. vt. ทำให้เท่ากับ,ทำให้เสมอภาค,จัดแบ่งให้เท่ากัน, Syn. even,equable
quits(ควิทซ) adj. เท่าเทียมกัน,ไม่แพ้ชนะกัน,เสมอกัน,ชดเชยหมดกัน,ชดเชยหายกัน -Id. (call it quits หยุดชั่วคราว,หยุดทำ)
relief(รีลีฟ') n. ความผ่อนคลาย,ความบรรเทา,ความโล่งอก,การผ่อนคลาย,การปลดปล่อย,การปลดเปลื้อง,การช่วยเหลือ,การสงเคราะห์,การบรรเทาทุกข์,เงินช่วยเหลือ,การเปลี่ยนเวร,การเปลี่ยนอารมณ์,สิ่งที่เปลี่ยนอารมณ์,ภาพนั้นแกะสลัก,ภาพนูน,ความเด่น,ความไม่เสมอกันของระดับพื้นดิน

English-Thai: Nontri Dictionary
abreast(adv) พร้อมกัน,เคียงคู่กันไป,เสมอกัน
coordination(n) การประสาน,การร่วมมือกัน,ความเสมอกัน
disparity(n) ความต่าง,ความไม่เสมอกัน,ความไม่เหมือนกัน
draw(n) การจับฉลาก,การดึง,การลาก,ความเสมอกัน,ส่วนที่ชักขึ้น
equal(adj) เท่ากัน,สมน้ำสมเนื้อ,เสมอกัน,เสมอภาค,สมดุล
equal(vt) เสมอกัน,เสมอภาคกัน,ทำให้เท่ากัน
equalization(n) การทำให้เท่ากัน,การทำให้เท่าเทียมกัน,การทำให้เสมอกัน
equivalent(adj) เท่ากัน,เสมอกัน,เสมอภาค,มีค่าเท่ากัน
even(adj) สม่ำเสมอ,เสมอกัน,เป็นคู่,เท่า,พอดี,คงที่,เรียบ
even(vt) ทำให้เรียบ,ทำให้เสมอกัน,ทำให้สม่ำเสมอ,ทำให้เท่ากัน,ทำให้สมดุล

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
あいこ[あいこ, aiko] เสมอกัน (ส่วนมากใช้กับเด็กๆ)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top