ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*fructose*

F R AH1 K T OW2 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: fructose, -fructose-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fructose(n) น้ำตาลฟรุกโตส ซึ่งมีอยู่ในผลไม้และน้ำผึ้ง, Syn. fruit sugar, levulose

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fructose(ฟรัค'โทส) n. น้ำตาลชนิดหนึ่งที่หวานกว่า sucros

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fructoseฟรักโทส [TU Subject Heading]
Fructoseฟรุกโตส, ฟรุคโตส, ฟรุคโทส [การแพทย์]
Fructose Intolerance, Hereditaryฟรุคโตสอินโทเลอรันซ์เป็นแต่กำเนิด [การแพทย์]
Fructose Intolerance, Hereditaryความคงทนฟรุกโตสตามพันธุกรรม [การแพทย์]
Fructose Testการหาน้ำตาลฟรุคโตส [การแพทย์]
fructoseฟรักโทส, น้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวชนิดหนึ่ง สูตรเคมีเหมือนน้ำตาลกลูโคสคือ C6H12O6 แต่สูตรโครงสร้างแตกต่างกัน น้ำตาลชนิดนี้พบในน้ำผลไม้ และน้ำผึ้งเป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No, Mommy says they're full of high-fructose corn syrup.ไม่ แม่บอกว่าของหวาน พวกนี้มีน้ำตาลสูง The Nanny Diaries (2007)
And now you've recently purchased controlling stock in Sucrocorp -- among the world's leading manufacturers in high-fructose corn syrup.แล้วตอนนี้คุณพึ่งจะ ซื้อคลังสินค้า ในซูโครคอร์ป ซึ่งเป็นผู้นำด้านการผลิต There Will Be Blood (2012)
They make food additives, namely high-fructose corn syrup.พวกเขาผลิตส่วนผสมในอาหาร ที่เรียกว่าสารให้ความหวานแทนน้ำตาล ที่ทำจากข้าวโพด There Will Be Blood (2012)
Among other things, it included incentives that encouraged a massive increase in corn production. One of the major byproducts of this enormous corn surplus was a low-cost sweetener called "high fructose corn syrup".Es kam zu einer Überproduktion, und große Mengen von Mais wurden zu billigem Glucose-Fructose-Sirup weiterverarbeitet. Forks Over Knives (2011)
People don't actually realise that high fructose corn syrup and sugar are virtually identical.Keinem ist klar, dass Zucker und High-Fructose-Corn-Sirup fast identisch sind. That Sugar Film (2014)
With sugar and high fructose corn syrup now in the spotlight, I notice that companies are using a range of seductive names for other fructose-based sweeteners.Da Zucker und High-Fructose-Corn-Sirup einen schien/Man Ruf haben, denken sich die Firmen andere verführerische Namen für ihre Süßm/Ile/ aus. That Sugar Film (2014)
Any sugar... brown sugar, white sugar, high fructose corn syrup, fruit juice concentrate from fruit juice... equal effect on your health.Jede Art von Zucker, ob braun, ob weiß, ob als High-Fructose-Corn-Sirup, oder als Fruchtsaftkonzentrat, wirkt sich auf die Gesundheit aus. That Sugar Film (2014)
Molly would kill me if she saw me drinking that high fructose corn syrup delivery device.Molly würde mich umbringen, wenn sie sehen würde, wie ich dieses Fructose-Maissirup-Zeug trinke. Homecoming (2017)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฟรักโทส(n) fructose, Syn. เลวูโลส, Thai Definition: น้ำตาลชนิดหนึ่ง ประเภทโมโนแซ็กคาไรด์ ชนิดคีโทเฮ็กโซส ลักษณะเป็นของแข็ง สีขาว หลอมละลายที่ 102 ํซ. มีปรากฏในผลไม้สุกที่มีรสหวาน น้ำผึ้ง น้ำต้อยของดอกไม้ มีรสหวานมากกว่าน้ำตาลทราย, Notes: (อังกฤษ)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
FRUCTOSE F R AH1 K T OW2 S

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
果糖[guǒ táng, ㄍㄨㄛˇ ㄊㄤˊ, ] fructose, #39,019 [Add to Longdo]
高果糖玉米糖浆[gāo guǒ táng yù mǐ táng jiāng, ㄍㄠ ㄍㄨㄛˇ ㄊㄤˊ ㄩˋ ㄇㄧˇ ㄊㄤˊ ㄐㄧㄤ, / 漿] high fructose corn syrup (HFCS) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fruchtzucker { m }fructose [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
フルクトース[furukuto-su] (n) (See 果糖) fructose [Add to Longdo]
異性化糖[いせいかとう, iseikatou] (n) isomerized sugar; high fructose corn syrup [Add to Longdo]
果糖[かとう, katou] (n) fructose; fruit sugar [Add to Longdo]
果糖ぶどう糖液糖[かとうぶどうとうえきとう, katoubudoutouekitou] (n) (See 異性化糖) high fructose corn syrup; HFCS 55 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fructose \Fruc*tose"\ (fr[u^]k*t[=o]s" or fr[u^]k"t[=o]s), n.
   [L. fructus fruit.] (Chem.)
   Fruit sugar; levulose. [R.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Levulose \Lev"u*lose`\ (l[e^]v"[-u]*l[=o]s`), n. [See {Levo-}.]
   (Chem.)
   A sirupy variety of sugar, rarely obtained crystallized,
   occurring widely in honey, ripe fruits, etc., and hence
   called also {fruit sugar}; also called {fructose}. Chemical
   formula: {C6H12O6}. It is called levulose, because it rotates
   the plane of polarization of light to the left, in contrast
   to {dextrose}, the other product of the hydrolysis of
   sucrose. [Written also {laevulose}.]
   [1913 Webster +PJC]
 
   Note: It is obtained, together with an equal quantity of
      dextrose, by the inversion of ordinary cane or beet
      sugar, and hence, as being an ingredient of invert
      sugar, is often so called. It is fermentable, nearly as
      sweet as cane sugar, and is metameric with dextrose.
      Cf. {Dextrose}.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fructose
   n 1: a simple sugar found in honey and in many ripe fruits [syn:
      {fructose}, {fruit sugar}, {levulose}, {laevulose}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top