ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*epicene*

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: epicene, -epicene-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
epicene[N] คนที่มีลักษณะของทั้งสองเพศ (ทางวรรณคดี), See also: สิ่งที่มีลักษณะของทั้งสองเพศ
epicene[ADJ] มีบุคลิกลักษณะของทั้งสองเพศ, Syn. androgynous
epicene[ADJ] ไม่ใช่ทั้งเพศหญิงและเพศชาย, Syn. effiminate, unmanly
epicene[ADJ] อ่อนแอ, Syn. weak

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"Maricon, épicène, sexe douteux"Maricon. - epicene - Sexe douteux. Velvet Goldmine (1998)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Epicene \Ep"i*cene\, a. & n. [L. epicoenus, Gr. ?; fr. 'epi` + ?
   common; cf. F. ['e]pic[`e]ne.]
   1. Common to both sexes; -- a term applied, in grammar, to
    such nouns as have but one form of gender, either the
    masculine or feminine, to indicate animals of both sexes;
    as boy^s, bos, for the ox and cow; sometimes applied to
    eunuchs and hermaphrodites.
    [1913 Webster]
 
   2. Fig.: Sexless; neither one thing nor the other.
    [1913 Webster]
 
       The literary prigs epicene.      --Prof.
                          Wilson.
    [1913 Webster]
 
       He represented an epicene species, neither churchman
       nor layman.              --J. A.
                          Symonds.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top