Search result for

*charmer*

(59 entries)
(0.0335 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: charmer, -charmer-
English-Thai: Nontri Dictionary
charmer(n) คนเจ้าเสน่ห์

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Which was almost always, these 3 charmers just, you know,ซึ่งแทบจะทุกครั้ง ชายที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ทั้งสาม คุณก็น่าจะรู้นะ Pleasure Is My Business (2009)
Well, she's quite the charmer.เธอมีเสน่ห์จริงๆ นะเนี่ย Nice Is Different Than Good (2009)
You got quite a charmer here.คุณมีน้องชายที่มีสเน่ห์นะ Brothers (2009)
You old snake charmer.พ่อปลาไหลแก่เอ๊ย RED (2010)
- She's a real charmer.- เธอเป็นหมอจริง Inception (2010)
Boy, you're a charmer.นายนี่ เป็นคนมีสเน่ห์จริง Chuck Versus the Cubic Z (2010)
- –Quite the charmer, aren't ya?- ให้กำลังใจกันดีจังนะนาย Toy Story 3 (2010)
You're such a charmer and everyone likes you so much. - I never made friends easy like that.นึกภาพไม่ออกเลยคุณออกจะมีเสน่ห์ Rango (2011)
What can I say, I'm a snake charmer.จะว่าไงล่ะ ฉันมันคนเลี้ยงงู Can't See the Fae-Rest (2011)
He was a good man, such a charmer.เขาเคยเป็นคนดี มีเสน่ห์ยิ่ง Fire and Blood (2011)
Okay, you know, it's important to my dad, and, I don't know, I wasn't exactly a charmer the first time I met Kate and Isabel, and I need to make it up to them.โอเค เธอรู้ไว้นะว่ามันสำคัญต่อพ่อของฉัน แล้วฉันก้ไม่รู้สิ ฉันไม่ได้ทำตัวดีกับพวกเขา ตอนครั้งแรกที่เจอเคทกับอิโซเบล Touched by an 'A'-ngel (2011)
And that charmer chatting him up is Bill Harmon,และคนที่คุยอยู่กับเขา คือบิล ฮามอน, Trust (2011)
Not exactly a charmer, is he?ไม่ค่อยพิศวาสเท่าไหร่ นะ หมอนั่น! ? Upside Down (2012)
Luckily I'm quite the charmer.โชคยังดีที่ฉันเอาอยู่ Do Not Go Gentle (2012)
And, yeah, she's a real charmer.และก็ใช่ เธอเป๊ะตัวแม่เลย Would You Rather (2012)
Oh, he sounds like a charmer.โอ! ฟังดูมีเสน่ห์นะ Pu'olo (2012)
This little charmer?แม่หนูน่ารักเนี่ยนะครับ? An Embarrassment of Bitches (2012)
The guy's a real snake charmer.เขาเป็นพวกเป่าปี่ให้งูฟังตัวจริงเลยล่ะ True Believer (2012)
He's a real charmer.โคตรน่ารักเลย Black Cherry (2012)
Seems like a real charmer. Full S.W.A.T. protocol.ดูเป็นคนที่น่าประทับใจนะ ระเบียบของหน่วยสวาทเต็มเพียบเลย Red Dawn (2012)
Charmer.เสน่ห์เหลือร้าย Hail, Hale (2013)
He's quite the little charmer.เขาค่อนข้างจะน่ารักทีเดียว Identity (2013)
We all fit a certain category-- the bully, the charmer, the, uh, surrogate dad, the man possessed by ungovernable rage, the brain-- and any of those types could be a good detective,พวกเราจะมีสิ่งที่น่าสนใจคนละแบบ จัดเป็นหมวดหมู่ได้ตามนี้ ไอ้พวกอันธพาล ไอ้พวกมีเสน่ห์ ไอ้พวก... คนที่เป็นพ่อคน The Long Bright Dark (2014)
You're welcome to join the charmers in Magneto-plasmadynamics.คุณจะยินก็ที่จะเข้าร่วมในคน เจ้าเสน่ห์แม๊พเลสมะไดแนมิคส Hidden Figures (2016)
Sounds like a charmer.เขียนได้มีสเน่ห์ดี Stormborn (2017)
She is a charmer, isn't she?ไทรอยด์เหรอ The Widow Maker (2017)
Well, he's a real charmer. Probably grows fangs at night.เขาช่างเป็นคนมีเสน่ห์จริง สำหรับสัตว์มีเขี้ยวตอนกลางคืนนะ Mannequin: On the Move (1991)
Oh, he's a charmer.โอ้ เขาน่าประทับใจมาก Mr. Monk Meets the Godfather (2004)
He's a charmer.คนเสน่ห์แรงก็เงี้ย Chuck Versus the Imported Hard Salami (2007)
She doesn't want to be known as coming from the land of snake charmers, right?เธอคงไม่อยากรู้ที่มาของอาณาจักรของหมองู,ถูกไหม? Namastey London (2007)
And it's not just a land of snake charmers. Right, charlie?และมันก็ไม่ใช่อาณาจักรของพวกหมองู ใช่ไหมชาร์ลี? Namastey London (2007)
Yes, it's not just a land of snake charmers.ใช่, มันไม่ใช่ดินแดนของหมองู Namastey London (2007)
She is quite the charmer, isn't she?ดีมาก เธอมีเสน่ห์มากทีเดียว ว่าไม๊ The Scorpion King: Rise of a Warrior (2008)
Honoring the anniversary of his hero's death.Gestern. Also suchen wir einen NacharmerThe Angel Maker (2008)
It has to be a fan. You think The same personSie denken, dass dieselbe Person welche der Nacharmer ist, Ryans Leiche verschwinden ließ? The Angel Maker (2008)
Mr. Charmers...Mr. Charmers... Libeled Lady (1936)
Do you fly, Mr. Charmers?Fliegen Sie, Mr. Charmers? Libeled Lady (1936)
- We're dining with Mr. Charmers.- Ja. - Wir dinieren mit Mr. Charmers. Libeled Lady (1936)
Refer to him as Commander or Mr Richard Briand-Charmery.Es muss heißen: "Kommandant" oder "Herr Richard Brillant-Charmery". The Gentleman from Epsom (1962)
Commander Briand-Charmery, major in the reserves.Kommandant Brillant-Charmery, Major der Reserveeinheit. The Gentleman from Epsom (1962)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดึงดูด[v.] (deungdūt) EN: attract ; appeal ; draw ; magnetize ; arouse interest ; fascinate ; charm ; allure ; entice ; lure   FR: attirer ; charmer
จับใจ[v.] (japjai) EN: impress ; imprint   FR: captiver ; fasciner ; charmer ; émouvoir ; ensorceler ; envoûter ; impressionner ; séduire ; toucher
หมองู[n. exp.] (mø ngū) EN: snake charmer   FR: charmeur de serpent [m]
ทำเสน่ห์[v. exp.] (tham sanē) EN: charm ; use love potion   FR: séduire ; charmer
ถูกใจ[v.] (thūkjai) EN: like   FR: plaire ; charmer
ต้องใจ[v. exp.] (tǿngjai) EN: please the mind ; be pleased with ; be enamored with   FR: plaire ; charmer
ตรึงใจ[v.] (treung jai) EN: impress ; fascinate ; affect ; move ; touch   FR: captiver ; charmer ; impressionner

CMU English Pronouncing Dictionary
CHARMER    CH AA1 R M ER0
CHARMERS    CH AA1 R M ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
charmer    (n) (ch aa1 m @ r)
charmers    (n) (ch aa1 m @ z)
snake-charmer    (n) - (s n ei1 k - ch aa m @ r)
snake-charmers    (n) - (s n ei1 k - ch aa m @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Charmeur {m}charmer [Add to Longdo]
Schlangenbeschwörer {m} | Schlangenbeschwörer {pl}snake charmer | snake charmers [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
使い(P);遣い[つかい, tsukai] (n) (1) (See 使いにやる) errand; mission; going as envoy; (2) messenger; bearer; errand boy; errand girl; (3) (See 使い魔) familiar spirit; (n-suf,n-pref) (4) (often read as づかい when used as a suffix) (See 魔法使い) use; usage; user; trainer; tamer; charmer; (P) [Add to Longdo]
蛇使い;蛇遣い[へびつかい, hebitsukai] (n) (See 使い・つかい・4) snake charmer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Charmer \Charm"er\, n.
   1. One who charms, or has power to charm; one who uses the
    power of enchantment; a magician. --Deut. xviii. 11.
    [1913 Webster]
 
   2. One who delights and attracts the affections.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top