Search result for

*bystander*

B AY1 S T AE2 N D ER0   
52 entries
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: bystander, -bystander-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bystander[N] ผู้เห็นเหตุการณ์, See also: ผู้สังเกตการณ์, Syn. onlooker, watcher

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bystandern. คนมุง,คนยืนมอง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Lysis, Innocent Bystanderถูกทำให้แตกสลายไปโดยบังเอิญ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I left it noisy, so it scares away any pain-in-the-ass innocent bystanders.ผมทิ้งมันมีเสียงดังจึงกลัวไปยืนดูความเจ็บปวดใด ๆ ในตูดบริสุทธิ์ The Godfather (1972)
It could have been a bystander or a witness, Monk.น่าจะเป็นพวกไทยมุงหรือผู้เห็นเหตุการณ์ก็ได้ มังก์ Mr. Monk Takes His Medicine (2004)
Is there no problem about me having to die as an innocent bystander?ทั้งที่ฉันไม่เคยสร้างปัญหาอะไร จนมีเหตุให้ต้องเสียชีวิตอย่างไม่รู้ตัว Match Point (2005)
Maybe the victims or bystanders saw something, but don't realize the significance of what they saw.เครื่องปรับอากาศ ชั้นวางกระเป๋า ผ้าปูเตียง คุณแน่ใจว่าไม่ได้ยินเสียงต่อสู้เลยใช่ไหม L.D.S.K. (2005)
He's a bystander in the Suzuran war.มันไม่อยู่ในศึกซูซูรัน Crows Zero (2007)
I want you to go and bully a few traumatised bystanders, and then I want you to come up with some spin to just smooth all this away.ผมอาจจะดูเหมือนงี่เง่า อาละวาด พาลไปทั่ว แต่ผมก็เชื่อว่ามีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นที่ทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนไป Episode #2.2 (2008)
No bystandersไม่มีผู้เห็นเหตุการณ์ Art Imitates Life (2008)
The whole point was to-- let him plow into some innocent bystander?ประเด็นทั้งหมดก็คือ ปล่อยเขา.. ให้เข้าสู่สภาพ innocent bystanderJoy (2008)
- Innocent bystander in this. - You know I am.เขาไม่รู้เรื่องใดๆเลย นายรู้ว่าฉันรู้ Boxed In (2008)
(bystanders screaming)(เสียงกรีดร้องจากผู้คนรอบข้าง) Day 7: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2009)
The aliens made off with an undisclosed amount of cash. One bystander was hurt.พวกเอเลี่ยนอยู่นี่โดยไม่เปิดเผยจำนวน บางตัวก็บาดเจ็บ District 9 (2009)
Fiona is not an innocent bystander. She's third generation IRA.ฟีโอน่าไม่ใช่คนที่ไร้เดียงสา เธอเป็นรุ่นที่สามของIRA Balm (2009)
Killing cops and innocent bystanders-สังหารตำรวจและคนบริสุทธิ์ ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วย-- Of Human Action (2009)
You could no longer hear the screams of frightened bystanders... or the angry chanting of protestors... or the cries for help from the injured.คุณจะไม่ได้ยิน เสียงกรีดร้องอย่างหวาดกลัวของผู้คนที่ยืนดู... หรือเสียงร้องอย่างโกรธเกรี้ยวของผู้ชุมนุม... Down the Block There's a Riot (2010)
Some bystander went all robocop At a bank robbery this morning.ผู้เห็นเหตุการณ์บางคนกลายเป็นโรโบคอป ในเหตุปล้นธนาคารเมื่อเช้านี้ The Guardian (2010)
Was Miami Metro responsible for the deaths of innocent bystanders?การเสียชีวิตของผู้อยู่ในเหตุการ์ เป็นความผิดของตำรวจไมอามี่หรือเปล่าคะ? Take It! (2010)
Custody of the innocent bystander goes to you.การคุ้มครองพยานผู้บริสุทธิ์มาเยือนคุณแล้ว Phoenix (2010)
A few bystanders were slightly injured and have received treatment.เขาได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยและได้รับการรักษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว Episode #1.18 (2010)
Innocent bystander.คนมุงที่ไม่รู้เรื่องหนะครับ Dentist of Detroit (2011)
Esposito, this looks like it might have been a ritual killing, so let's get photos of all the bystandersเอสโปซิโต้ ดูเหมือนว่า นี่อาจจะเป็นการฆ่าเพื่อพิธีกรรมนะ เพราะฉะนั้น ถ่ายรูปของคนที่ผ่านไปมาทั้งหมด Heroes and Villains (2011)
I am sorry about Frank, but in the big scheme of things, he'll go down as an innocent bystander.ฉันเสียใจเรื่องแฟรงค์ด้วยนะ แต่มองภาพรวมๆแล้ว เค้าก็เป็นแค่คนที่ไม่รู้อิโหน่อิเหน่ ชื่อเค้าจะไม่ถูกลงบันทึกด้วยซ้ำ Lockout (2012)
Oh, you expect us to believe you're just an innocent bystander?โอ้ คุณ ยกเว้นพวกเราเชื่อว่า เธอเป็นแค่ผู้ชมที่ไร้เดียงสา G.G. (2012)
Were we just bystanders there by chance?เราเป็นแค่คนที่เห็นเหตุการณ์โดยบังเอิญเหรอ Tsugunai (2012)
Lots of bystanders around here too.ที่นี่มีคนเดินผ่านไปมามากมาย Critical (2012)
Have them lock down the area, round up bystanders, okay?ให้พวกเขาปิดพื้นที่ สอบถามคนที่มามุงดู Ua Hala (2012)
Bystanders said they saw him pop some green and black pills...คนที่เห็นเหตุการณ์บอกว่า เห็นเขาใช้ยาบางอย่าง ที่มีสีเขียวและดำ.. Unfinished Business (2013)
So why would three bystanders get involved in a robbery that doesn't even look like it was happening?งั้นเขาทั้ง 3 คนเข้ามาในร้านทำไม มันเหมือนกับว่าเรื่องราวมันไม่ได้เป็นแบบนั้น Clockwork (2013)
The men your father killed were not innocent bystanders-- They worked for Aster Corps.คนที่พ่อของคุณฆ่า ไม่ใช่คนที่แค่เดินผ่านมา พวกเขาทำงานให้แอสเตอร์คอร์ป Clockwork (2013)
You never said we would kill innocent bystanders.คุณไม่เคยบอกว่าเรา จะฆ่าคนบริสุทธิ์เลยนะ Alchemy (2013)
Typically voyeurs are nonviolent and content to remain bystanders.ปกติพวกถ้ำมองไม่เป็นอันตราย ทำตัวเหมือนคนมองธรรมดา Gatekeeper (2013)
She didn't do anything. She was a bystander.เธอไม่ได้ทำอะไร เธอถูกลูกหลง Jack Ryan: Shadow Recruit (2014)
You've been a bystander to tragedy from the day they executed your father.ท่านเป็นคนดูโศกนาฎกรรมทั้งหลาย ตั้งแต่วันที่เขาประหารพ่อท่าน High Sparrow (2015)
Stop being a bystander, you hear me? Stop running.เลิกเป็นคนดูเสียที ได้ยินข้าหรือไม่ เลิกวิ่งหนี High Sparrow (2015)
I'm just trying to convince you not to get yourself and me as a bystander killed.ฉันแค่พยายามที่จะโน้มน้าวคุณ ไม่ให้นายกันฉัน ไปเป็นเป้าซ้อม พวกมัน Dissonance Theory (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bystanderDon't kill off bystanders!

CMU English Pronouncing Dictionary
BYSTANDER B AY1 S T AE2 N D ER0
BYSTANDERS B AY1 S T AE2 N D ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bystander (n) bˈaɪstændər (b ai1 s t a n d @ r)
bystanders (n) bˈaɪstændəz (b ai1 s t a n d @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
冷眼旁观[lěng yǎn páng guān, ㄌㄥˇ ㄧㄢˇ ㄆㄤˊ ㄍㄨㄢ, / ] the cool eye of a bystander; a detached point of view, #47,222 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zuschauer {m} | Zuschauer {pl}bystander | bystanders [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
岡目[おかめ, okame] (n) onlooker; bystander [Add to Longdo]
岡目八目;傍目八目[おかめはちもく, okamehachimoku] (n) (1) bystander's vantage point; outsider's better grasp of the situation; (exp) (2) onlookers see more of the game than the players do; lit [Add to Longdo]
側杖;傍杖;そば杖[そばづえ, sobadue] (n) blow received by a bystander; getting dragged in to somebody else's fight [Add to Longdo]
聞き込み捜査;聞込み捜査[ききこみそうさ, kikikomisousa] (n) (police) legwork; house-to-house inquiry; canvassing; investigation carried out by questioning neighbours, bystanders, etc. [Add to Longdo]
傍の者達[はたのものたち, hatanomonotachi] (n) onlookers; bystanders [Add to Longdo]
傍観者[ぼうかんしゃ, boukansha] (n) onlooker; bystander [Add to Longdo]
傍人[ぼうじん, boujin] (n) bystander [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bystander \By"stand`er\, n. [By + stander, equiv. to stander-by;
   cf. AS. big-standan to stand by or near.]
   One who stands near; a spectator; one who has no concern with
   the business transacting.
   [1913 Webster]
 
      He addressed the bystanders and scattered pamphlets
      among them.               --Palfrey.
   [1913 Webster]
 
   Syn: Looker on; spectator; beholder; observer.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top