ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-bystander-

B AY1 S T AE2 N D ER0   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: bystander, *bystander*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bystander[N] ผู้เห็นเหตุการณ์, See also: ผู้สังเกตการณ์, Syn. onlooker, watcher

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bystandern. คนมุง,คนยืนมอง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It could have been a bystander or a witness, Monk.น่าจะเป็นพวกไทยมุงหรือผู้เห็นเหตุการณ์ก็ได้ มังก์ Mr. Monk Takes His Medicine (2004)
Maybe the victims or bystanders saw something, but don't realize the significance of what they saw.เครื่องปรับอากาศ ชั้นวางกระเป๋า ผ้าปูเตียง คุณแน่ใจว่าไม่ได้ยินเสียงต่อสู้เลยใช่ไหม L.D.S.K. (2005)
He's a bystander in the Suzuran war.มันไม่อยู่ในศึกซูซูรัน Crows Zero (2007)
- Innocent bystander in this. - You know I am.เขาไม่รู้เรื่องใดๆเลย นายรู้ว่าฉันรู้ Boxed In (2008)
The aliens made off with an undisclosed amount of cash. One bystander was hurt.พวกเอเลี่ยนอยู่นี่โดยไม่เปิดเผยจำนวน บางตัวก็บาดเจ็บ District 9 (2009)
Some bystander went all robocop At a bank robbery this morning.ผู้เห็นเหตุการณ์บางคนกลายเป็นโรโบคอป ในเหตุปล้นธนาคารเมื่อเช้านี้ The Guardian (2010)
Custody of the innocent bystander goes to you.การคุ้มครองพยานผู้บริสุทธิ์มาเยือนคุณแล้ว Phoenix (2010)
A few bystanders were slightly injured and have received treatment.เขาได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยและได้รับการรักษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว Episode #1.18 (2010)
Were we just bystanders there by chance?เราเป็นแค่คนที่เห็นเหตุการณ์โดยบังเอิญเหรอ Tsugunai (2012)
Lots of bystanders around here too.ที่นี่มีคนเดินผ่านไปมามากมาย Critical (2012)
So why would three bystanders get involved in a robbery that doesn't even look like it was happening?งั้นเขาทั้ง 3 คนเข้ามาในร้านทำไม มันเหมือนกับว่าเรื่องราวมันไม่ได้เป็นแบบนั้น Clockwork (2013)
You've been a bystander to tragedy from the day they executed your father.ท่านเป็นคนดูโศกนาฎกรรมทั้งหลาย ตั้งแต่วันที่เขาประหารพ่อท่าน High Sparrow (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bystanderDon't kill off bystanders!

CMU English Pronouncing Dictionary
BYSTANDER B AY1 S T AE2 N D ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bystander (n) bˈaɪstændər (b ai1 s t a n d @ r)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zuschauer {m} | Zuschauer {pl}bystander | bystanders [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bystander \By"stand`er\, n. [By + stander, equiv. to stander-by;
   cf. AS. big-standan to stand by or near.]
   One who stands near; a spectator; one who has no concern with
   the business transacting.
   [1913 Webster]
 
      He addressed the bystanders and scattered pamphlets
      among them.               --Palfrey.
   [1913 Webster]
 
   Syn: Looker on; spectator; beholder; observer.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bystander
   n 1: a nonparticipant spectator

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top