ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

onlooker

AO1 N L UH2 K ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -onlooker-, *onlooker*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
onlooker(n) ผู้เห็นเหตุการณ์, See also: ผู้ดูเหตุการณ์, Syn. spectator, bystander, Ant. player, actor

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
onlooker(ออน'ลุคเคอะ) n. ผู้ชม

English-Thai: Nontri Dictionary
onlooker(n) ผู้ดู, ผู้ชม

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It is so transparent to even the least perspicacious onlooker that they have prostituted themselves for a few yen.มันเป็นเสียงประหลาดนะ ว่าไหม? พวกโลมาที่เรากำลังฟังเสียงอยู่นี่ ตอนนี้ตายหมดแล้ว The Cove (2009)
( Onlookers murmuring )(เสียงบ่น) A Hot Piece of A (2012)
According to the Relationship Agreement, on the anniversary of our first date, he must take me to a nice dinner, ask about my day and engage in casual physical contact that a disinterested onlooker might mistake for intimacy.ในวันครบรอบ 1 ปีจากเดทแรกของเรา เขาต้องพาฉันไปดินเนอร์ที่ดีๆ ไถ่ถามว่าแต่ละวันเป็นไงบ้าง และมีความสัมพันธ์ทางกายบ้างเป็นครั้งคราว The Date Night Variable (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
onlookerOnlookers see most of the game.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้เฝ้าดู(n) onlooker, See also: observer, watcher, spectator, beholder, Syn. ผู้เฝ้ามอง, ผู้สังเกตการณ์, Example: การแข่งขันนัดนี้มีผู้เฝ้าดูอย่างใจจดใจจ่อเป็นจำนวนมาก, Count Unit: คน, Thai Definition: บุคคลที่เอาใจใส่หรือมุ่งสังเกตการณ์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ผู้เฝ้าดู(n) onlooker, See also: observer, watcher, spectator, beholder, Syn. ผู้เฝ้ามอง, ผู้สังเกตการณ์, Example: การแข่งขันนัดนี้มีผู้เฝ้าดูอย่างใจจดใจจ่อเป็นจำนวนมาก, Count Unit: คน, Thai Definition: บุคคลที่เอาใจใส่หรือมุ่งสังเกตการณ์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ONLOOKER AO1 N L UH2 K ER0
ONLOOKERS AO1 N L UH2 K ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
onlooker (n) ˈɒnlukər (o1 n l u k @ r)
onlookers (n) ˈɒnlukəz (o1 n l u k @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zuschauer { m }; Zaungast { m } | Zuschauer { pl }; Zaungäste { pl }onlooker | onlookers [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
岡目[おかめ, okame] (n) onlooker; bystander [Add to Longdo]
岡目八目;傍目八目[おかめはちもく, okamehachimoku] (n) (1) bystander's vantage point; outsider's better grasp of the situation; (exp) (2) onlookers see more of the game than the players do; lit [Add to Longdo]
観衆[かんしゅう, kanshuu] (n) spectators; onlookers; members of the audience; (P) [Add to Longdo]
見物人[けんぶつにん, kenbutsunin] (n) spectator; sightseer; onlookers; (P) [Add to Longdo]
袖手傍観[しゅうしゅぼうかん, shuushuboukan] (n, vs) looking on with folded arms (with one's hands in one's sleeves); remaining a passive onlooker [Add to Longdo]
傍の者達[はたのものたち, hatanomonotachi] (n) onlookers; bystanders [Add to Longdo]
傍観者[ぼうかんしゃ, boukansha] (n) onlooker; bystander [Add to Longdo]
無策無為[むさくむい, musakumui] (n) donothingism; do-nothing, plan-nothing (government, etc.); being an idle onlooker taking no steps to meet the situation [Add to Longdo]
野次馬;弥次馬[やじうま, yajiuma] (n) (sens) curious onlookers; rubbernecks [Add to Longdo]
脇目;わき目[わきめ, wakime] (n) looking aside; (from the) eyes of an onlooker [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  On-looker \On"-look`er\, n.
     A person who observes an event; a looker-on; a spectator.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  onlooker
      n 1: someone who looks on [syn: {onlooker}, {looker-on}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top