ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*broadway*

B R AO1 D W EY2   
63 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: broadway, -broadway-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
off-Broadway[ADJ] ไม่ใช่ของบรอดเวย์, See also: ไม่ใช่วิธีเขียนปกติ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
broadway(บรอด'เวย์) n. ชื่อถนนสายใหญ่ในกรุงนิวยอร์ก,ย่านโรงละครโรงภาพยนต์ที่อยู่ในบริเวณถนนดังกล่าว adj. เกี่ยวกับอุตสาหกรรมโรงภาพยนต์หรือโรงละคร, See also: broadwayite n.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So anyway his head is, like, flopping down Broadway.แต่ยังไงซะ เอ่อ หัวมันเหมือนไหลอยู่บนเวทีบอรดเวย์ The One with the East German Laundry Detergent (1994)
Give my regards to Broadwayฝากทักทายบรอดเวย์ด้วย The Legend of 1900 (1998)
Like where? The 7- 11 on Broadway?ที่ไหนละ เซเว่นตรงถนน บรอดเวย์หรอ? 10 Things I Hate About You (1999)
¶ Till it's over over there ¶¶ ¶ How ya gonna keep 'em away from Broadway"ลูกหลานเราเข้าสมรภูมิ" The Legend of Bagger Vance (2000)
I mean. She should be on Broadway or something. 'Cause she was awesome.จริงๆเธอน่าจะได้ไปแสดงบรอดเวย์อะไรแบบนี้ด้วยซ้ำ Wicker Park (2004)
There's a shortcut down Broadway. You can catch him on 42nd Street.มันมีทางลัดอยู่ด้านล่างบอรดเวย์ คุณจะไล่มันทันตรงถนน 42 Sky Captain and the World of Tomorrow (2004)
Right across the street from where we're hiding, at the intersection of Wall Street and Broadway.ตรงข้ามถนนที่เราอยู่, ตัดกันระหว่าง วอลล์สตรีสกับบอร์ดเวย์. National Treasure (2004)
Simple. "Heere at the wall." Wall Street and Broadway.ง่ายๆ. "Heere ที่กำแพงl." วอลล์สตรีส กับ บอร์ดเวย์. National Treasure (2004)
Later De Heere Street was renamed Broadway after the British got in.ถายหลังถนน De Heere ถูกเปลี่ยนชื่อ เป็นบอร์ดเวย์ หลังจากอังกฤษบุกเข้ามาได้. National Treasure (2004)
Broadway, Wall Street.บอร์ดเวย์ , วอลล์สตรีท. National Treasure (2004)
First stop, 66th and Broadway.ไปถนนที่ 66 บรอดเวร์ Just My Luck (2006)
[man on radio] I have a pickup at 59th and Broadway to JFK.ฉันมีรถปิกอัพที่ถนนหมายเลข59 ที่ไปยัง สนามบิน JFK Chapter Eight 'Seven Minutes to Midnight' (2006)
You're on Broadway.คุณกำลังอยู่บนบรอดเวย์ Spider-Man 3 (2007)
The hostage has been identified as Mary Jane Watson, an actrice recently seen in a brief stint on Broadway.ผู้ที่ถูกจับ ได้รับการระบุตัวแล้วว่า คือ แมรี่ เจน วัตสัน นักแสดง ที่เคยแสดงบนเวที ที่บอร์ดเวย์ ในช่วงเวลาสั้นๆ Spider-Man 3 (2007)
We have a reporter... joining us at the scence for the very latest it all began when police received an anonymous phone call... saying that explosives would be detonated... in this parking lot,at second and Broadway at 6 o'clock tonight.เรามีผู้สื่อข่าว อยู่ในที่เกิดเหตุ รายงานด่วน เริ่มมาจาก คำรวจได้รับ โทรศัพท์ จากบุคลคลลึกลับ Next (2007)
heading east onto Broadway.มุ่งหน้าไปทางตะวันออก สู่ บรอดเวย์ Next (2007)
- From 116th and Broadway... 116th and Broadway!บอกข้ามาทีว่าเธออยู่ไหน? Enchanted (2007)
East 14 and Broadway, East 14 and Broadway. None confirmed at the time.อีสต์ 14 กับบรอดเวย์ อีสต์ 14 กับบรอดเวย์ ไม่ยืนยันในตอนนี้ The Brave One (2007)
I loved her in bullets over Broadway.ฉันชอบเธอ จากเรื่องบูลเลทส์ในบรอดเวย์ The Ten (2007)
Do you go to Broadway?คุณเคยไปดูละครบอร์ดเวย์มั้ยค่ะ? The Visitor (2007)
Diamond District, Broadway and Sixth.ไม่,ฉันไม่สามารถ บางที, Chapter Fifteen 'Run!' (2007)
Diamond District, Sixth and Broadway.วางปืนลง Chapter Fifteen 'Run!' (2007)
245 in progress, 106 east broadway road.245 ไปยังบ้านเลขที่ 106 ถนนอีสต์ บรอดเวย์ Brothers in Arms (2008)
Officer down, 106 east broadway road.มีเจ้าหน้าที่ถูกยิงที่106 ถนนบรอดเวย์ ตะวันออก Brothers in Arms (2008)
1099, code 2. Repeat, 1099, code 2, 106 east broadway road.1099,รหัส 2 ย้ำ 1099,รหัส 2 106 ถนนบรอดเวย์ ตะวันออก Brothers in Arms (2008)
My Dame's On Broadway.นายหญิงฉันดังแล้ว The Manhattan Project (2008)
This is a code 4 on First and Broadway.นี่ รัหัส 4 บนถนน First and Broadway รหัส 2 152 00: 19: The Echo (2008)
And, more specifically Broadway!และมากด้วยความแตกต่าง บรอนไกวย์ Bedtime Stories (2008)
# When Broadway knows your nameเมื่อบรอดเวย์ รู้ชื่อของเธอ High School Musical 3: Senior Year (2008)
I made it to Broadway.ฉันจะไปบรอดด์เวย์ Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
Take in a Broadway show?ไปดูโชว์บรอดเวย์? Chapter Three 'Building 26' (2009)
You like Broadway? You know? Yeah.นายชอบโรงละครบรอดเวย์ไหม นายรู้จักไหม เยส Fighting (2009)
This goes all the way down to Broadway.รถนี้ไปตลอดทางได้. - ลงสู่บอรดเวย์. Jonas Brothers: The 3D Concert Experience (2009)
- Yes, sir. Tenth and Broadway.ได้ คันที่10และบอรดเวย์. Jonas Brothers: The 3D Concert Experience (2009)
Hey,I just turned right onto broadway.เฮ้ ฉันพึ่งขึ้นทางด่วน ฉันจะไปถึงอีกห้านาที The No-Brainer (2009)
- Do you know that he directed - bogosian off-broadwayเธอรู้ไหมว่าเขากำกับ - bogosian off broadway The Age of Dissonance (2009)
Hires broadway's hottest up-and-coming director--จ้างผู้กำกับละครเวทีสุดฮ๊อตของตอนนี้มา The Age of Dissonance (2009)
My name is Rachel Berry... and I'll be singing "On My Own" from the seminal Broadway classic Les Mis.หวัดดีค่ะ หนูชื่อเรเชล แบร์รี่... หนูจะร้องเพลง "On My Own" จากละครเพลงอมตะ เลส์ เมส Pilot (2009)
He was the understudy to the candelabra in beauty and the beast on broadway.ในโฉมงามและเจ้าชายอสูร ที่บอร์ดเวย์. Acafellas (2009)
Me and my high school sweetheart Vinny were convinced we were going to be stars, so we dropped out of school and hitchhiked our way to the Broadway.ฉันกับแฟน"วินนี่"หลงเชื่อว่า เรากำลังจะได้เป็นดารา เราเลยออกจากโรงเรียน The Rhodes Not Taken (2009)
You know, I always loved the Broadway. "The Broadway"? (both laugh)ฉันรักบรอดเวย์เสมอ "เดอะ บรอดเวย์?" The Rhodes Not Taken (2009)
Next to basketball, its combination of singing and broadway-caliber choreography is the most cutthroat competition around.รองจากบาสเกตบอล/Nการที่ต้องผสานการร้อง ..กับการเต้นระดับบรอดเวย์ การแข่งขันจึงเอาเป็นเอาตายมาก Pilot (2009)
He also enjoys Broadway shows, long walks on the Beach.เขายังชอบดูละครบรอดเวย์ เดินเล่นริมชายหาด Snakehead (2009)
Something to do with the absence of bullshit... and no patience for Broadway musicals.ผมจะแนะนำองกรณ์ของผม ในสิ่ง... ซึ่งเกี่ยวกับผม... Edge of Darkness (2010)
Broadway, the Chrysler Building and Studio 54.บรอดเวย์ ตึกไครส์เลอร์ และสตูดิโอ 54 Sex and the City 2 (2010)
So I'm sobering up, and I'm heading to the Broadway, Will.ฉันจะเลิกเหล้า แล้วไปบรอดเวย์ Home (2010)
Luckily, I've known mine since I was four. I'm gonna play three parts on Broadway...โชคดี ที่ฉันรู้ตั้งแต่ 4 ขวบ ฉันจะแสดง 3 เรื่องที่บรอดเวย์ Dream On (2010)
My mother is Broadway legend Patti LuPone.แม่ฉันเป็นตำนานบรอดเวย์ แพตตี้ ลาโพน์ Dream On (2010)
I'm - I'm never gonna be on Broadway.ผมคงไปไม่ถึง บรอดเวย์ Dream On (2010)
I sneak out to New York, I see a bunch of Broadway shows.ผมไปทำงาน แต่แอบไปดูโชว์ที่บรอดเวย์ Dream On (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
broadwayWe're booked for the whole month on Broadway.
broadwayWhat kind of musicals are on Broadway right now?

CMU English Pronouncing Dictionary
BROADWAY B R AO1 D W EY2
BROADWAY'S B R AO1 D W EY2 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Broadway (n) brˈɔːdwɛɪ (b r oo1 d w ei)
broadways (a) brˈɔːdwɛɪz (b r oo1 d w ei z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
百老汇[Bǎi lǎo huì, ㄅㄞˇ ㄌㄠˇ ㄏㄨㄟˋ, / ] Broadway (New York City) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
オフオフブロードウェー[, ofuofuburo-doue-] (n) off-off-Broadway [Add to Longdo]
オフブロードウェー[, ofuburo-doue-] (n) off Broadway [Add to Longdo]
ブロードウェー[, buro-doue-] (n) Broadway; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Broadway \Broadway\ n.
   1. a street in Manhattan famous for its restaurants and its
    theaters in the Times Square area. At its intersection
    with Seventh Avenue, it forms Times Square, an area with
    impressive displays of bright lights, particularly
    advertising; it is considered by some to be the cultural
    center of New York City.
    [WordNet 1.5 +PJC]
 
   2. the theater district of Manhattan, located near Times
    Square.
    [PJC]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top