ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*boulot*

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: boulot, -boulot-
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Hide, little Gibus.Boulot, da rüber, sonst kippt das Boot! War of the Buttons (1962)
- Here comes your father, Boulon.Ich weiß nichts! - Da, Boulots Vater! War of the Buttons (1962)
- Go, we'll see what he says.Geh hin, BoulotWar of the Buttons (1962)
What is it, Mr. Boulot?Was haben Sie denn, Monsieur BoulotL'Hôtel du Libre-Echange (2015)
Mr. Boulot, go to room number 9.Monsieur Boulot, gehen Sie bitte zu Zimmer 9. L'Hôtel du Libre-Echange (2015)
Get to work, Boulot!Los, an die Arbeit, BoulotL'Hôtel du Libre-Echange (2015)
Mr. Boulot, go see what it is.Boulot, sehen Sie mal nach. L'Hôtel du Libre-Echange (2015)
Boulot!BoulotL'Hôtel du Libre-Echange (2015)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาชีพ[n.] (āchīp) EN: profession ; occupation ; livelihood ; career ; vocation ; work   FR: profession [f] ; métier [m] ; occupation [f] ; activité [f] ; boulot [m] (fam.) ; job [m] (fam.)
หางานทำ[v. exp.] (hā ngān tham) FR: chercher un emploi ; chercher du travail ; chercher de l'embauche ; chercher un boulot (fam.)
หัว[n.] (hūa) EN: pate (hum.)   FR: chef [m] ; caboche (fam.) [f] ; citron (fam.) [m] ; ciboulot (fam.) [m]
กิน[v.] (kin) EN: eat ; drink ; consume   FR: manger ; consommer ; absorber ; ingérer ; boire ; bouffer (fam.) ; boulotter (vx - fam.)
งาน[n.] (ngān) EN: work ; job ; task ; labour ; employment ; function ; duty ; business   FR: travail [m] ; occupation [f] ; emploi [m] ; activité [f] ; boulot (fam.) [m] ; job (fam.) [m] ; tâche [f] ; business [m] (fam.)
งานจร[n. exp.] (ngān jøn) EN: odd job ; casual work ; small job   FR: petit boulot [m] ; travail occasionnel [m]
งานสบาย ๆ[n. exp.] (ngān sabāi-sabāi) EN: easy work   FR: boulot pépère [m] (fam.)
ทำงานหลายอย่าง[v. exp.] (thamngān lāi yāng) EN: do various jobs ; do different jobs   FR: exercer différents métiers ; exercer des petits boulots ; être occupé à des tâches diverses

French-Thai: Longdo Dictionary
boulot(n slang) |m| งาน, See also: S. travail,

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top