Search result for

*be useful*

(75 entries)
(0.0182 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: be useful, -be useful-
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It may be useful to have one of their own speaking to them.การให้พวกเดียวกันพูดมันจะดีกว่า Dead Space: Downfall (2008)
Be useful to her, amuse her. She'll admire your spirit.รับใช้และให้ความอภิรมย์แก่พระองค์ พระองค์จะนับถือใจของลูก The Other Boleyn Girl (2008)
He might be useful against them.เขาช่วยเราสู้ได้ Day of the Dead (2008)
It might be useful to know your real name.บอกชื่อจริงของคุณหน่อย Quantum of Solace (2008)
I want to be useful. I want to be able to look people in the eye and say,การลอบยิงสำคัญมาก นายต้องการคนกำหนดจุด... V (2009)
Yeah, now he thinks you might be useful.ใช่ ตอนนี้นายพลคงคิดว่าคุณอาจจะมีประโยชน์ The Mother Lode (2009)
It just might be useful someday on safari. blair, come on.มันอาจจะมีค่าวันนึงในป่านะ แบลร์ เหอะนะ Rufus Getting Married (2009)
This son of a bitch is gonna be useful after all.ไอ้ตายสิ มันต้องมี ประโยชน์มากแ่น่ๆ Scary Monsters and Super Creeps (2009)
I want to be useful. I want to be able to look people in the eye and say,ผมอยากทำตัวให้มีประโยชน์ ผมยังอยากจะมองสายตา คนอื่นๆได้ และพูดว่า A Bright New Day (2009)
I just wanted to be useful.- ผมแค่อยากทำตัว ให้มีประโยชน์ A Bright New Day (2009)
morgan, in order for the profile to be useful, it has to generate multiple scenarios about what the unsub is doing.มันทำให้เรียบเรียงเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้ เกี่ยวกับสิ่งที่ฆาตกรทำ เขียนมันใหม่ Cradle to Grave (2009)
I think I just figured out a way you can be useful.ผมว่าผมพึ่งคิดออกนะ\ว่าคุณจะมีประโยชน์ยังไง Predators (2010)
You do not think it would be useful, Mr Rawson?คุณไม่คิดว่ามันมีประโยชน์เหรอ คุณรอว์สัน The Secret Diaries of Miss Anne Lister (2010)
I can be useful.ข้ามีประโยชน์นะ Grievous Intrigue (2010)
I'm sure they'll be useful to you further down the line.แม่แน่ใจว่ามันจะมีประโยชน์กับลูกในอนาคตข้างหน้า Confessions (2010)
You want to be useful? Tell me who put that in my office.คุณอยากทำตัวให้มีประโยชน์ บอกผมมาใครเป็นคน เอาไปวางไว้ในห้ืองทำงานผม Queen Sacrifice (2010)
Actually, these things can be useful.ของพรรค์นี้ ก็มีประโยชน์เหมือนกันนะ Two Minutes to Midnight (2010)
"To Yoshida-san. Summary for the Mid-term Test." I thought it might be useful.เอาไว้อ่านนะ ถึงอาจจะไม่ช่วยอะไรได้มาก From Me to You (2010)
I just thought that it might be useful for Yoshida-san.ฉันแค่คิดว่า มันอาจจะมีประโยชน์กับโยชิดะซัง From Me to You (2010)
He could be useful to us now.เขาสามารถเป็นประโยชน์กับเราตอนนี้ Touch of Eva (2010)
She could prove to be useful down the road,เธอพิสูจน์ตัวเองได้ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อพวกเรา Intervention (2010)
If we're gonna pull off an Uncle Andy, she could be useful.ถ้าเราจะเล่น ลุงแอนดี้สำเร็จละก็ เธออาจมีประโยขน์ ลุงแนดี้เหรอ Ilsa Pucci (2010)
Anything at all to be useful?ทุกๆอย่างที่จะเป็นประโยชน์ Chuck Versus the Couch Lock (2010)
In time, it will be useful.มันจะต้องมีประโยชน์ซักวัน Truly Content (2010)
But that space guy, he could be useful.แต่เจ้านั่น เจ้ามนุษย์ิอวกาศนั่น มันน่าจะมีประโยชน์นะ Toy Story 3 (2010)
It will probably be useful.มันอาจจะเป็นประโยชน์ Episode #1.14 (2010)
Explain it to me in detail. This will be useful evidence for us.อธิบายให้ละเอียดทีสิ เรื่องนี้จะเป็นประโยชน์ต่อหลักฐานของเรานะ Episode #1.18 (2010)
Having him can be useful.เค้าอาจจะเป็นประโยชน์ได้บ้าง The Flowers of War (2011)
That'll be useful if you ever have a time machine and your time machine breaks, and you're stuck in the Medieval Ages.มันคงมีประโยชน์มากเลยถ้าหากเธอมีเครื่องย้อนเวลา และบังเอิญเครื่องย้อนเวลาของเธอดันเสียทำให้เธอต้องติดอยู่ในยุคสมัยกลาง No Strings Attached (2011)
Uh, a computer with access to social service and medical databases would be useful.ถ้าได้คอมพิวเตอร์ที่สามารถเข้าถึง บริการสาธารณะกับฐานข้อมูลทางการแพทย์ได้ ก็คงจะดีมากเลย Stowaway (2011)
A-anyway, I-I'm sure I can be useful.ยังไงก็ ฉันมั่นใจ ว่าฉันจะมีประโยชน์ The Wrong Goodbye (2011)
I can still be useful.ฉันยังมีประโยชน์นะ Cherokee Rose (2011)
Louis' search engine turned out to be useful.เวบค้นหาของลูอิส ได้ผลขึ้นมาซะงั้น Sin of Omission (2011)
Well, you're gonna be useful, even if I have to carry you.ยังไงนายก็ยังมีประโยชน์ ถึงฉันจะต้องแบกนายไปก็เถอะ Death's Door (2011)
He'd be useful sparring bot for Zeus. And for that I'm willing to pay.มันเหมาะมากที่จะเป็นคู่ซ้อมของซุส และงานนี้ฉันก็เต็มใจจะจ่าย Real Steel (2011)
Maybe he`d be useful to you, like a gerbil.เขาอาจจะมีประโยชน์ก็ได้ Captain America: The First Avenger (2011)
I trust Mackerras taught you enough to be useful.іΗаtеd lеаvіng yоu lіkе thаt. Wаѕn't thе gооdbyе Ι hаd іn mіnd. Cloud Atlas (2012)
I told you he'd be useful.ฉันบอกนายแล้วว่า เขาจะเป็นประโยชน์ (I Loathe You) For Sentimental Reasons (2012)
The officers will be useful.พวกนายทหาร น่าจะมีประโยชน์ Garden of Bones (2012)
Sookie could be useful.สสุกี้อาจมีประโยชน์มาก We'll Meet Again (2012)
- Sookie could be useful.ซุกกี้อาจมีประโยชน์ ฉันไม่คิดแบบนั้น Let's Boot and Rally (2012)
Does anything come to mind that might be useful for our investigation?พอจะนึกอะไรที่พอเป็นประโยชน์ กับการสืบสวนเรามั้ยค่ะ If It Bleeds, It Leads (2012)
Perish the thought he might actually be useful, Elena.วูบหายไปแล้วความคิดที่ว่า เขาจะเป็นประโยชน์ เอเลน่า The Rager (2012)
Could be useful, actually.อาจจะเป็นประโยชน์กับเรา Q&A (2012)
Could be useful for the audit.คงมีประโยชน์ ต่อการตรวจสอบ Intuition (2012)
Could be useful, actually.มันอาจเป็นประโยชน์กับเรา New Car Smell (2012)
Stomach and intestines can be useful, so if you can keep an eye out...ท้องกับไส้ น่าจะมีประโยชน์ งั้นคุณช่วยมองหาพวกมันหน่อย ผมเจอแล้วว The Gunk in the Garage (2012)
You might actually be useful in persuading my sister to cooperate.นายอาจจะมีประโยชน์ กล่อมน้องฉันให้ร่วมมือด้วยได้ The Five (2012)
And yes, I thought having a Mavis contemporary would be useful.ใช่ ข้าคิดว่าควรจะจัดแบบร่วมสมัย มันน่าจะเจ๋งกว่า Hotel Transylvania (2012)
If I'm gonna be useful in this toon, I have to practice.- ได้ 5 ในแถวแล้ว ใครคือเจ้านาย - คุณเป็นเจ้านาย บอนโซ Ender's Game (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
be usefulHe buys only what'll be useful for him.
be usefulI hope this data will be useful to you.
be usefulI thought she'd be useful, but as it is, we'd be better off without her.
be usefulRead such a book as will be useful to you.
be usefulRead such books as will be useful in later life.
be usefulRead such books as will be useful some day.
be usefulThis book may well be useful to you.
be usefulThis push-button phone turned out to be useful in its way.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เหมาะมือ[V] be handy, See also: be useful, be helpful, be easy to use, be practical, Example: มีดอันเก่าเหมาะมือมากกว่าที่ซื้อมาใหม่, Thai definition: พอดีมือ, ถือหรือจับได้สะดวก
เข้ายา[V] be useful, See also: advantage, work, Syn. , Example: สูตรที่คิดขึ้นมาใหม่เข้ายากับโรคนี้ได้อย่างคาดไม่ถึง, Thai definition: เป็นประโยชน์, ใช้การได้ดี
อำนวยประโยชน์[V] be beneficial, See also: be good to, be advantageous, be useful, Example: ผลงานวิจัยเรื่องนี้อำนวยประโยชน์ให้กับงานผมเป็นอย่างมาก, Thai definition: ให้ประโยชน์, ให้ผลที่เป็นประโยชน์
เป็นผลดี[V] be beneficial, See also: be advantageous, be useful, be profitable, be good, Syn. เป็นประโยชน์, ดี, Ant. เป็นผลเสีย, Example: การออกกำลังกายเป็นผลดีต่อสุขภาพ
เป็นประโยชน์[V] advantage, See also: benefit, be beneficial, be useful, be helpful, Syn. เป็นคุณ, Ant. เป็นโทษ, Example: เครื่องแปลภาษาเป็นประโยชน์สำหรับทุกๆ คน, Thai definition: ก่อให้เกิดผลดี
เป็นคุณ[V] be beneficial, See also: be good to, be advantageous, be useful, Syn. เป็นประโยชน์, เป็นผลดี, อำนวยประโยชน์, Ant. เป็นโทษ, เป็นผลร้าย, Example: ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติมีทั้งที่เป็นคุณและโทษต่อมนุษย์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำนวยประโยชน์[v. exp.] (amnūay prayōt) EN: be beneficial ; be good to ; be advantageous ; be useful   FR: être bénéfique
เหมาะมือ[v. exp.] (mǿ meū) EN: be handy ; be useful ; be helpful ; be easy to use ; be practical   
เป็นคุณ[v.] (pen khun) EN: be beneficial ; be good to ; be advantageous ; be useful   
เป็นประโยชน์[v. exp.] (pen prayōt) EN: be useful ; be beneficial ; be helpful ; advantage ; benefit   FR: être utile ; avoir de l'utilité

Japanese-English: EDICT Dictionary
為になる;為に成る[ためになる, tameninaru] (exp,v5r) to be of benefit; to be useful; to be good for you [Add to Longdo]
益する[えきする, ekisuru] (vs-s,vt) to benefit (someone); to be useful [Add to Longdo]
仕入れる[しいれる, shiireru] (v1,vt) to lay in stock; to replenish stock; to procure; to learn something that might be useful later; (P) [Add to Longdo]
使える;遣える[つかえる, tsukaeru] (v1) to be useful; to be serviceable [Add to Longdo]
足しになる[たしになる, tashininaru] (exp,v5r) to be of help; to be useful [Add to Longdo]
役に立つ[やくにたつ, yakunitatsu] (v5t) to be helpful; to be useful; (P) [Add to Longdo]
役立つ(P);役だつ[やくだつ, yakudatsu] (v5t,vi) to be useful; to be helpful; to serve the purpose; (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top