ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

be advantageous

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -be advantageous-, *be advantageous*, be advantageou
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If you choose this path, then it would be advantageous for both you and me.ถ้าเธอเลือกทางนี้ มันจะเป็นผลดีทั้งเธอและฉัน Dream High (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
be advantageousIt may be advantageous to me to proceed in this way.
be advantageousThis marriage will be advantageous to his career.
be advantageousWe can conjecture that it may be advantageous for a particular bird to be known to its neighbors or its mate.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เป็นผลดี[V] be beneficial, See also: be advantageous, be useful, be profitable, be good, Syn. เป็นประโยชน์, ดี, Ant. เป็นผลเสีย, Example: การออกกำลังกายเป็นผลดีต่อสุขภาพ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำนวยประโยชน์[v. exp.] (amnūay prayōt) EN: be beneficial ; be good to ; be advantageous ; be useful   FR: être bénéfique
เป็นคุณ[v.] (pen khun) EN: be beneficial ; be good to ; be advantageous ; be useful   

Japanese-English: EDICT Dictionary
有利と踏む[ゆうりとふむ, yuuritofumu] (exp,v5m) (See 有利) to be advantageous; to be a favorite (to win) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top