ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*aerie*

EH1 R IY0   
99 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: aerie, -aerie-
Possible hiragana form: *あえりえ*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aerie[N] ที่พัก บ้านหรือปราสาทซึ่งอยู่บนที่สูง
aerie[N] รังของนกขนาดใหญ่
faerie[N] ดินแดนในเทพนิยาย, See also: ดินแดนเนรมิตในนิทาน, Syn. fairyland, faery, wonderland

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aerie(แอร์' รี) n. รังนกของนกขนาดใหญ่, ที่พักบนที่สูง, ลูกนก., Syn. aery, eyrie, eyry

English-Thai: Nontri Dictionary
aerie(n) รังนกอินทรี,ลูกนกอินทรี,ตึกระฟ้า

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm a faerie?ฉันเป็นแฟรี่? She's Not There (2011)
Wait. Are you like, the head of the faeries or somethin'?เดี๋ยวนะ คุณเป็นหัวหน้าใหญ่ของพวกแฟรี่เหรอคะ She's Not There (2011)
I have a Faerie Godmother?นี่ฉันมีแฟรี่อุปถัมภ์เหรอ She's Not There (2011)
Do you know how many times I could have used a Faerie Godmother?แล้วรู้ไหมว่ากี่ครั้งกันที่ ฉันได้ความช่วยเหลื่อจากแฟรี่อุปถัมภ์ She's Not There (2011)
Oh, this is my Faerie Godmother, Lloyd.นี่คือแฟรี่ผู้อุปถัมป์ของฉัน ลอยด์ She's Not There (2011)
A vampire breached our realm because he'd had a taste of faerie blood.เจ้าแวมไพร์พวกนั้นรุกรานอาณาจักรของเรา เพราะมันได้ลิ้มรสโลหิตของแฟรี่เข้าไป She's Not There (2011)
My sister was the one who abducted you because the Crown wishes to seal off the human world from Faerie forever.น้องสาวข้าเป็นคนลักพาตัวเจ้ามา เพราะว่าองค์กษัตริย์ต้องการให้ปิดผนึก โลกมนุษย์ออกจากแฟรี่ตลอดกาล She's Not There (2011)
I do, but Sook, if you start tellin' people that you time-traveled to a land full of faeries,พี่เชื่อเธอ แต่ว่าซุก ถ้าเธอไปบอกชาวบ้านว่า เธอเดินทางข้ามเวลา ไปดินแดนแฟรี่ได้ล่ะก็ She's Not There (2011)
Must have been Faerie Sookie talking.ต้องเป็นแฟรี่ซุกกี้แน่ที่พูดกับผม You Smell Like Dinner (2011)
With what you are, Faerie Princess, you need to be somebody's, or you won't be at all.ที่เธอเป็นอยู่ก็คือ นางฟ้าแฟรี่ เธอต้องการมีตัวตน หรือไม่อยากมีล่ะ You Smell Like Dinner (2011)
Sookie, I understand it must have been frightening what you saw in Faerie, but please...สุกกี้ฉันรู้ว่าเธอกลัว สิ่งที่ได้เห็นในแฟรี่ แต่ได้โปรด If You Love Me, Why Am I Dyin'? (2011)
Eric! Eric, please stop! You just killed my Faerie-Godmother!ได้โปรดหยุดเถอะ คุณฆ่าแฟรี่แม่ทูนหัวของฉัน ! If You Love Me, Why Am I Dyin'? (2011)
You just killed my Faerie-Godmother!คุณเพิ่งจะฆ่าแม่ทูนหัวแฟรี่ของฉัน I'm Alive and on Fire (2011)
There isn't any more. You drank the whole faerie, and you're going to your room.ไม่ได้นะ ไม่มีเหลือแล้ว คุณสูบเลือดแฟรี่ไปหมดตัวแล้ว I'm Alive and on Fire (2011)
So, Eric can daywalk some with the faerie blood, but it makes him drunk as a skunk.อีริคสามารถโดนแสงอาทิตย์ได้หลังดื่มเลือดแฟรี่ แต่มันก็ทำให้เขาเมาเหมือนตัวเสนียด I'm Alive and on Fire (2011)
Since my faerie godmother?ที่กิน นางฟ้าแม่ทูนหัวของฉัน? Spellbound (2011)
Like the Faerie Goddess.เหมือนเทพธิดาแห่งเหล่านางฟ้า? Spellbound (2011)
You owe me, faerie.เธอติดหนี้ฉันนะ แม่แฟรี่ Authority Always Wins (2012)
What, is this some kinda faerie safe house?อะไรกันเนี่ย เป็นเซฟเฮ้าส์ในดินแดนเทพนิยายเหรอ We'll Meet Again (2012)
The vampires will drain anyone with even a drop of faerie blood if they don't stay together.พวกแวมไพร์มันจะดูดเลือดทุกคนไม่เว้นแม้แต่เลือดเทพ ถ้าพวกเขาไม่ได้อยู่ด้วยกัน เราต้องตามหาซุกกี้ We'll Meet Again (2012)
Yeah, I don't know. The last time Sookie got mixed up with the faeries, things didn't turn out too good.ใช่ ฉันยังไม่รู้ว่าครั้งสุดท้ายที่ซุกกี้สับสน We'll Meet Again (2012)
Your Gran says she is glad those striptease faeries is looking after you.ยายเธอบอกว่า ท่านดีใจ ที่เธอมีพวกนางฟ้าเปลื้องผ้าคอยปกป้อง Gone, Gone, Gone (2012)
Compton, Northman, you've both drunk from the same faerie I have.คอมป์ตั้น, นอร์ทแมน เราต่างเคยดื่มเลือด ของแฟร์รี่ตัวเดียวกัน Gone, Gone, Gone (2012)
We study it. We capture another faerie, even, and breed them.ศึกษามัน จับแฟรี่ตนอื่น Gone, Gone, Gone (2012)
If the Japanese can synthesize human blood, why can't we do the same thing with faerie blood?ถ้าพวกญี่ปุ่นสามารถ สังเคราะห์เลือดมนุษย์ขึ้นมาได้ แล้วทำไมเราถึงไม่ลอง สังเคราะห์เลือดแฟร์รี่ดูบ้างล่ะ? Gone, Gone, Gone (2012)
I wish that I had just one drop of faerie blood to stuff in your piehole.ที่ฉันอยากได้ก็แค่ เลือดแฟร์รี่หนึ่งหยด แล้วยัดเข้าไปในรูจิ๋มเธอ! Gone, Gone, Gone (2012)
No, faerie.เปล่า เลือดแฟร์รี่ Gone, Gone, Gone (2012)
Who was the first female faerie in our family after 1702?ใครคือแฟร์รี่สาวคนแรก ในครอบครัวฉันหลังจากปี 1702 ? Gone, Gone, Gone (2012)
I've waited so long to have you in my arms. ♪ Gang awa' peerie faeries, ♪ ♪ Gang awa' peerie faeries... ♪พ่อรออุ้มลูกมานานแล้ว พ่อ The Ceremony (2013)
The faeries channeled nature's memories and then he was floating in the air in Sookie's bathroom.เป็นในระบบความทรงจำ ของแฟร์ เขาเคยลอยเข้ามาในห้องน้ำ ของซุกี้ Who Are You, Really? (2013)
I'm your fucking faerie grandfather.ฉันคือ โครตปู่แฟร์รี่ของแก The Sun (2013)
How do I know you're not someone pretending to be my faerie grandfather?แล้วจะรู้ได้ไง ว่าแกไม่ใช่คนที่ สวมรอยเป็น คุณปู่แฟร์รี่ของฉัน The Sun (2013)
A vampire attacked me. Are you a faerie?แวมไพร์ทำร้ายผม คุณเป็นแฟร์รี่หรอ The Sun (2013)
No, hospitals don't know what to do with faeries. You know, you didn't have to do this. I know.ไม่ โรงพยาบาลพวกนั้น ไม่รู้วิธีรักษาพวกแฟร์รี่หรอก คุณรู้นะว่า คุณไม่จำเป็นต้องทำแบบนี้ก็ได้ ฉันรู้ The Sun (2013)
A safe place... for faeries.ที่ปลอดภัย สำหรับแฟร์รี่ The Sun (2013)
They're faeries!พวกเขาเป็นแฟรี่ The Sun (2013)
I don't know shit about baby faeries!ฉันไม่รู้บ้าอะไรเลยเกี่ยวกับพวกเด็กๆแฟรี่นี่ The Sun (2013)
The faerie club's there.คลับของพวกแฟร์รี่อยู่ที่นั่น The Sun (2013)
- Where have you been? You ain't never gonna believe what happened to me. Sookie Stackhouse, I'd like you to meet our faerie grandfather, Niall.- เธอไปไหนมาเนี่ย เธอต้องไม่มีวันเชื่อ ในสิ่งที่เกิดขึ้นกับฉันแน่ ซูกกี้ สเตคเฮ้าส์ ฉันอยากให้เธอได้พบกับ The Sun (2013)
That makes you a faerie princess.งั้นก็ทำให้เธอเป็นเจ้าหญิงแฟร์รี่ The Sun (2013)
And that makes me a faerie prince.และฉันเป็นเจ้าชายแฟร์รี่น่ะสิ The Sun (2013)
Are you a faerie?คุณเป็นแฟร์รี่หรือเปล่า You're No Good (2013)
Sookie Stackhouse, I'd like you to meet our faerie grandfather.ซุกกี้ สแต็คเฮ้าส์ ฉันจะแนะนำเธอให้รู้จักกับ ปู่แฟร์รี่ของเรา You're No Good (2013)
The king of all faeries did not get him either.ราชาแห่งแฟร์ก็ไม่อาจจับเขาได้เช่นกัน You're No Good (2013)
There are plenty of faeries out there.มีแฟร์รี่มากมายข้างนอกนั่น You're No Good (2013)
Because, my dear, the faerie blood that courses through your veins is royal.เพราะว่า ที่รัก เลือดแฟร์รี่ที่ไหลเวียนในตัวของเธอ เป็นสายเลือดกษัตริย์ You're No Good (2013)
I heard there was this faerie haven close by.ผมได้ยินมาว่าแถวๆนี้มีคลับแฟรี่ You're No Good (2013)
I've been around more than my fair share of faeries and halflings over the past few years.ตลอดเวลาหลายปี ที่ผ่านมาก รอบตัวของฉัน มีทั้งแฟรี่และลูกครึ่งแฟรี่ ห้อมล้อมอยู่เสมอ You're No Good (2013)
I don't know about you, but I'm raiding Aunt Arlene's closet. I thought you said he had four faerie kids.ฉันไม่รู้เกี่ยวกับเธอ แต่ฉัน จะไปเอามาจากตู้เสื้อผ้าของป้าอาลีน ฉํนคิดว่าคุณบอกว่า เขามีลูกแฟรี่4คนหนิ At Last (2013)
I mean, I have tons of faerie friends.ฉันหมายถึง ฉันมีเพื่อนเป็นแฟรี่มากมายเลยหละ At Last (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาณาเขตน่านฟ้า[n. exp.] (ānākhēt nānfā) EN: territorial air ; territorial sky   FR: espace aérien [m]
บริษัทการบิน[n. exp.] (børisat kān bin) FR: compagnie aérienne [f]
แห่งอากาศ[adj.] (haeng akāt) FR: aérien
การบิน[adj.] (kānbin) EN: aeronautical   FR: aérien ; aéronautique
การจราจรทางอากาศ[n. exp.] (kān jarājøn thāng ākāt) EN: air traffic   FR: trafic aérien [m]
การโจมตีทางอากาศ[n. exp.] (kān jōmtī thāng ākāt) EN: air strike   FR: attaque aérienne [f]
การขนส่งทางอากาศ[n. exp.] (kān khonsong thāng ākāt) EN: air cargo ; air transport   FR: transport de fret aérien [m]
เกี่ยวกับเครื่องบิน[adj.] (kīokap khreūangbin) EN: aerial   FR: aérien
กองทัพอากาศ[n. exp.] (køngthap akāt) EN: airforce = air force   FR: armée de l'air [f] ; force aérienne [f]
น่านฟ้า[n.] (nānfā) EN: territorial sky ; jurisdictional sky ; territorial air space   FR: espace aérien [m]
ปืนต่อสู้อากาศยาน[n. exp.] (peūn tøsū ākātsayān) EN: anti-aircraft gun ; anti-aircraft gun ; anti-aircraft fire ; flak   FR: canon antiaérien [m]
แผนที่รูปถ่าย[n. exp.] (phaēnthī rūpthāi) FR: carte aérienne [f] ; vue aérienne [f]
ไปรษณีย์อากาศ[n. exp.] (praisanī ākāt) EN: airmail   FR: poste aérienne [f] ; courrier aérien [m]
รถไฟฟ้า[n. exp.] (rotfaifā) EN: elevated train ; electric train ; skytrain ; elevated railway ; BTS   FR: métro aérien [m] ; train aérien [m] ; BTS [m] (sigle)
รถไฟลอยฟ้า[n.] (rotfai løi fā) EN: skytrain   FR: train aérien [m]
สาย[n.] (sāi) EN: [classifier : roads ; canals, waterways ; belts ; necklaces ; ropes ; airlines]   FR: [classificateur : routes ; canaux, cours d'eau ; ceintures ; colliers ; cordes ; companies aériennes]
สายการบิน[n.] (sāikānbin) EN: airline ; airline company ; carrier   FR: compagnie aérienne [f] ; transporteur aérien [m]
สายการบินแห่งชาติ[n. exp.] (sāikānbin haengchāt) EN: national airline   FR: compagnie aérienne nationale [f]
สายการบินนานาชาติ[n. exp.] (sāikānbin nānāchāt) EN: international airline   FR: compagnie aérienne internationale [f] ; compagnie internationale [f]
สายการบินราคาประหยัด[n. exp.] (sāikānbin rākhā prayat) EN: low cost airline ; budget airline   FR: compagnie aérienne à bas prix [f]
สายการบินราคาต่ำ[n. exp.] (sāikānbin rākhā tam) EN: low cost airline ; budget airline   FR: compagnie aérienne à bas prix [f]
สายการบินต้นทุนต่ำ[n. exp.] (sāikānbin tonthun tam) EN: low-cost airline ; low-cost carrier   FR: compagnie aérienne à bas prix [f]
สายการบินยอดเยี่ยมที่สุดในโลก[n. exp.] (sāikānbin yøtyiēm thīsut nai lōk) EN: world's best airline   FR: meilleure compagnie aérienne du monde
สัญญาณภัยทางอากาศ[n. exp.] (sanyān phai thāng ākāt) EN: air-raid warning   FR: alerte aérienne [f]
สถานีรถไฟฟ้า[n. exp.] (sathānī rotfaifā) EN: skytrain station ; elevated train station   FR: station de chemin de fer aérien [f]
เส้นทางบิน[n. exp.] (senthāng bin) EN: route   FR: ligne aérienne [f] ; liaison aérienne [f] ; route aérienne [f] ; voie aérienne [f]
ทางอากาศ[adj.] (thāng ākāt) EN: by air   FR: aérien ; par avion ; par air
ทางเครื่องบิน[n. exp.] (thāng khreūang-bin) FR: ligne aérienne [f] ; voie aérienne [f]
ฐานทัพอากาศ[n. exp.] (thānthap akāt) EN: air base   FR: base aérienne [f]
ทัพอากาศ[n. exp.] (thap akāt) EN: air force   FR: armée de l'air [f] ; force aérienne [f]
ที่กำบังภัย[n. exp.] (thīkambang phai) EN: air raid shelter   FR: abri antiaérien [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
AERIE EH1 R IY0
AERIEN EH1 R IY0 AH0 N
AERIENS EH1 R IY0 AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
aerie (n) ˈɛəʳriː (e@1 r ii)
aeries (n) ˈɛəʳrɪz (e@1 r i z)
faerie (n) fˈɛəʳriː (f e@1 r ii)
faeries (n) fˈɛəʳrɪz (f e@1 r i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Elfen...fairy; faerie; faery; sprite [Add to Longdo]
Elfenkönig {f}fairy king; faerie king [Add to Longdo]
Elfenkönigin {f}fairy queen; faerie queen [Add to Longdo]
Fee {f} | Feen {pl} | gute Fee {f}fairy; faerie | fairies | good fairy [Add to Longdo]
Horst {m}; Raubvogelnest {m}; Adlerhorst {m}eyrie; aerie [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Aerie \Ae"rie\ (?; 277), n. [OE. aire, eire, air, nest, also
   origin, descent, OF. aire, LL. area, aera, nest of a bird of
   prey, perh. fr. L. area an open space (for birds of prey like
   to build their nests on flat and open spaces on the top of
   high rocks). Cf. {Area}.]
   The nest of a bird of prey, as of an eagle or hawk; also a
   brood of such birds; eyrie. --Shak. Also fig.: A human
   residence or resting place perched like an eagle's nest.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top