ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

aeries

   
274 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -aeries-, *aeries*, aerie , aery
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา aeries มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *aeries*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aerie[N] ที่พัก บ้านหรือปราสาทซึ่งอยู่บนที่สูง
aerie[N] รังของนกขนาดใหญ่
aerial[N] การตีลังกาโดยไม่ใช้มือ
aerial[ADJ] เกี่ยวกับเครื่องบิน, See also: โดยวิธีทางเครื่องบิน
aerial[ADJ] เกี่ยวกับอากาศ
aerial[ADJ] ซึ่งอยู่ในจินตนาการ, See also: เพ้อฝัน, เหนือจริง, , Syn. imaginery, unreal
aerial[ADJ] ซึ่งอยู่ในอากาศ, See also: ซึ่งเกิดขึ้นในอากาศ, ซึ่งมีชีวิตในอากาศ
aerial[ADJ] เบาหวิว
faerie[N] ดินแดนในเทพนิยาย, See also: ดินแดนเนรมิตในนิทาน, Syn. fairyland, faery, wonderland
aerialist[N] นักกายกรรมกลางหาว
aerial ladder[N] บันยาวที่ยืดออกได้ (มัดติดกับรถดับเพลิง)
aerial photograph[N] ภาพถ่ายทางอากาศ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aeri-(คำเสริมหน้า) aero-
aerial(แอ' เรียล) adj. เกี่ยวกับอากาศ, อยู่ในอา-กาศ, อยู่สูงในอากาศ, ไม่มีรูปร่าง, เพ้อฝัน, สวยงาม, เจริญได้ดีในที่ที่มีอากาศ, เกี่ยวกับเครื่องบิน. -n. สายอากาศ., Syn. antenna, dreaming
aerial ladderบรรไดยาที่ยึดออกได้ (มักติดกับรถ)
aerial perspectiveเทคนิคการวาดให้เห็นรยะทางโดยการปรับสีและความชัดของส่วนของภาพ
aerialist(แอ' เรียลลิสท) นักกายกรรมกลางหาว
aerie(แอร์' รี) n. รังนกของนกขนาดใหญ่, ที่พักบนที่สูง, ลูกนก., Syn. aery, eyrie, eyry
aeriferous(แอริฟ' เฟอรัส) adj. ซึ่งนำพาอากาศ., Syn. aeriferous
aerification(แอริฟิเค' เชิน) n. การรวมกับอากาศ, ภาวะที่รวมกับอากาศ (act of combining with air)
aeriform(อา' ริฟอร์ม, เอเออ' ริฟอร์ม) ซึ่งมีรูปแบบหรือลักษณะของอากาศ , ไม่มีรูปร่าง, ไม่เป็นจริง
aerify(แอ' ริไฟ) vt. อัดอากาศเข้า, เผยกับอากาศ, เปลี่ยนเป็นลักษณะอากาศธาตุ., Syn. aerify

English-Thai: Nontri Dictionary
aerial(adj) เกี่ยวกับอากาศ,เกี่ยวกับเครื่องบิน
aerial(n) สายอากาศ
aerialist(n) นักกายกรรมกลางหาว
aerie(n) รังนกอินทรี,ลูกนกอินทรี,ตึกระฟ้า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sickness, aerial; sickness, air; sickness, airplane; sickness, aviationการเมาเครื่องบิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sickness, air; sickness, aerial; sickness, airplane; sickness, aviationการเมาเครื่องบิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sickness, airplane; sickness, aerial; sickness, air; sickness, aviationการเมาเครื่องบิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sickness, aviation; sickness, aerial; sickness, air; sickness, airplaneการเมาเครื่องบิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
airplane sickness; sickness, aerial; sickness, air; sickness, aviationการเมาเครื่องบิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
airborne magnetometer; aerial magnetometerเครื่องวัดความเข้มสนามแม่เหล็กโลกทางอากาศ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
aviation sickness; sickness, aerial; sickness, air; sickness, airplaneการเมาเครื่องบิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
aerial rootรากอากาศ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
aerial sickness; sickness, air; sickness, airplane; sickness, aviationการเมาเครื่องบิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
aerial stemลำต้นเหนือดิน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
air photograph; aerial photographรูปถ่ายทางอากาศ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
air photography; aerial photographyการถ่ายรูปทางอากาศ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
air sickness; sickness, aerial; sickness, airplane; sickness, aviationการเมาเครื่องบิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
aerial-อากาศ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
aerial devicesภัยเนื่องจากเครื่องบิน มีความหมายเหมือนกับ aircraft devices [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
aerial domainอาณาเขตทางอากาศ, น่านฟ้า [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
aerial magnetometer; airborne magnetometerเครื่องวัดความเข้มสนามแม่เหล็กโลกทางอากาศ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
aerial perspectiveทัศนมิติเชิงอากาศ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
aerial photograph; air photographรูปถ่ายทางอากาศ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
aerial photography; air photographyการถ่ายรูปทางอากาศ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
aerial plantพืชอากาศ [มีความหมายเหมือนกับ epiphyte] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
quem quaeritis tropeองก์ตามหาพระเยซู [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
domain, aerialอาณาเขตทางอากาศ, น่านฟ้า [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
hystrichosphaeridไฮส์ทริโคสเฟียริด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Aerial photographyการถ่ายภาพทางอากาศ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Aerial operationsปฏิบัติการทางอากาศ [TU Subject Heading]
Aerial operations, Americanปฏิบัติการทางอากาศของอเมริกัน [TU Subject Heading]
Aerial photographsภาพถ่ายทางอากาศ [TU Subject Heading]
Aerial photographyการถ่ายภาพทางอากาศ [TU Subject Heading]
Aerial photography in forestryการถ่ายภาพทางอากาศในการป่าไม้ [TU Subject Heading]
Aerial photography in land useถ่ายภาพทางอากาศในการสำรวจการใช้ที่ดิน, การถ่ายภาพทางอากาศในการสำรวจการใช้ที่ดิน [TU Subject Heading]
Bacillus sphaericusบาซิลลัส สฟีริคัส [TU Subject Heading]
Bombing, Aerialการทิ้งระเบิด [TU Subject Heading]
aerial photographaerial photograph, ภาพถ่ายทางอากาศ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
oblique aerial photographoblique aerial photograph, รูปถ่ายทางอากาศแนวเฉียง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Aerial Photographรูปถ่ายทางอากาศ
รูปถ่ายทางอากาศ (Aerial Photograph) หมายถึง รูปถ่ายของภูมิประเทศที่ที่ปรากฏบนพื้นผิวโลกที่ได้จากการถ่ายรูปทางอากาศด้วยวิธีนำกล้องถ่ายรูปทางอากาศติดไปกับอากาศยาน เช่น เครื่องบิน เครื่องบินที่ไม่มีคนขับ บอลลูน และให้อากาศยานบินในระดับความสูงไม่ต่ำกว่า 5,000 ฟุต ในแนวดิ่งใช้ความสูง 15,000 ฟุต และแนวเฉียงใช้ความสูงระหว่าง 5,000-8,000 ฟุต โดยบินไปเหนือภูมิประเทศที่จะทำการถ่ายรูป และทำการถ่ายรูปตามตำแหน่งทิศทางและความสูงของการบินตามที่ได้วางแผนไว้ก่อนแล้ว เรียกรูปถ่ายที่ได้นี้ว่า รูปถ่ายทางอากาศหรือภาพถ่ายทางอากาศ รายละเอียดของภาพที่ได้จะเหมือนกับการมองจากที่สูงลงมาที่ต่ำเนื่องจากเป็นรูปที่ถ่ายลงมาจากที่สูง รูปถ่ายทางอากาศแบ่งออกเป็น 4 ชนิด คือ
1. รูปถ่ายดิ่ง คือ รูปถ่ายที่ใช้ประโยชน์มากที่สุด เพราะให้รายละเอียดที่ตรงความเป็นจริงมากที่สุด รูปถ่ายดิ่งนี้แกนกล้องจะเอียงไม่กิน +/ - 3 องศา
2. รูปถ่ายเฉียงน้อย คือ รูปถ่ายที่เอียงเกิน +/ - 3 องศา แต่ไม่เห็นเส้นขอบฟ้า
3. รูปถ่ายเฉียงมาก คือ รูปถ่ายที่ถ่ายเอียงมากและเห็นเส้นขอบฟ้า มีข้อดีคือ ครอบคลุมบริเวณได้กว้างกว่ารูปถ่ายดิ่ง แต่ให้รายละเอียดที่ไม่ตรงตามความเป็นจริง
4. รูปถ่ายผสม คือ รูปถ่ายที่ถ่ายด้วยกล้องถ่ายภาพทางอากาศหลายตัว ให้ทั้งรูปถ่ายดิ่งและรูปถ่ายเฉียง
การศึกษาข้อมูลจากรูปถ่ายทางอากาศสามารถ ทำได้ 2 วิธี คือ ศึกษาด้วยตาเปล่าและศึกษาด้วยกล้องสามมิติ เนื่องจากรูปถ่ายทางอากาศไม่มีคำอธิบายใดๆ ดังนั้น ผู้ใช้ต้องมีความรู้เกี่ยวกับการแปลความหมายภาพในรูปถ่ายทางอากาศ และควรศึกษารูปถ่ายทางอากาศควบคู่กับการใช้แผนที่ด้วยจะทำให้พิจารณารายละเอียดของภูมิประเทศได้ดียิ่งขึ้น รูปถ่ายทางอากาศสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในกิจการต่างๆ มากมาย เช่น งานวิศวกรรม งานพัฒนาที่ดิน งานด้านโบราณคดี ดาราศาสตร์ ชีววิทยา การทำแผนที่ทั้งทางบกและทางทะเล การสำรวจทางพื้นดิน การแบ่งชนิดที่ดิน การศึกษาทรัพยากรธรรมชาติ การสำรวจและการทำแผนที่สมุทรศาสตร์ และอื่นๆ
[บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Images, Aerialภาพในอากาศ [การแพทย์]
Mycelium, Aerialส่วนของเส้นใยในอากาศ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
aerialistนักเหินหาว, นักกายกรรมเหินหาว

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So I don't know if it's the aerial on the roof or if it's us.ผมก็เลยอยากเช็คว่าเป็นที่เสาอากาศ หรือว่าเป็นที่เครื่องรับ Match Point (2005)
Where's the aerial and the others?พวกที่อยู่ ฝั่งนู้นล่ะ Manhunt (2006)
- I got no communication with aerial. - Hey, Mahfouz.ไม่มีอุปกรณ์สื่อสารสักชิ้นเลย นี่มาร์ฟูด Transformers (2007)
I thought... (お帰り Okaeri - means welcome home) that if I were to marry someone named "Oka", then I would become "Okaeri"ฉันเคยคิดว่า... (Okaeri แปลว่า ยินดีต้อนรับกลับบ้าน) ถ้าฉันได้แต่งงานกับคนที่ชื่อ "Oka" ชื่อฉันก็จะกลายเป็น "OkaeriOperation Proposal (2007)
Nemurenu yoru nekaeri wo utsu tsukanoma no yume wo mite ita Daichi Mao Takenaka Naotoทาเคนากะ นาโอโตะ Eiga: Kurosagi (2008)
We had aerial surveillance, a security perimeter, at least 50 officers.เรามีหน่วยลาดตระเวนทางอากาศ, หน่วยรักษา ความปลอดภัยทั่วบริเวณ อย่างน้อยก็ 50 นาย I Had a Dream (2008)
pull out to aerial view and triangulate.นี่ไง ดึงภาพถ่ายทางอากาศ แล้วปรับให้เป็นสามเหลี่ยม The Same Old Story (2008)
Do you have any aerial photos of the crash sites?คุณมีภาพถ่ายทางอากาศ ของบริเวณที่เกิดเหตุไหม Paradise (2008)
It's an automated aerial extermination.มันเป็นเครื่องมือทำลายล้าง WarGames: The Dead Code (2008)
Aerial attack imminent.โปรแกรมโจมตีทางอากาศ. G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
So it's like an aerial staring straight in the face.ดูดีดีจะเหมือนลูกธนูเล็งมาที่เรา Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Wonderful aerial shot of Ellis Park Stadium.เป็นภาพจากทางอากาศของเอลีส พาร์ค.. ที่สวยงามมาก Invictus (2009)
Structural specs, aerial maps, topography, company roster, the whole works.แผนผังโครงสร้าง แผนที่ทางอากาศ แผนที่ภูมิประเทศ การจัดกองกำลัง ทุกอย่ง ดี Day 7: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2009)
Aerial One to home base.แอเรียลวัน ถึง ฐาน Day 7: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2009)
We are go for Tac plan Alpha. Copy that, Aerial One.ทีมโจมตีอัลฟ่า รับทราบ, แอเรียลวัน Day 7: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2009)
Aerial One to home base.แอเรียลวันถึงฐาน Day 7: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2009)
Copy that, Aerial One.รับทราบ, แอเรียลวัน Day 7: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2009)
We'll need aerial views of the neighborhood.เราต้องการภาพถ่ายทางอากาศของเพื่อนบ้านเหล่านี้ Bloodline (2009)
One thing that we had decided to do is get some aerial footage, so we decided to take our own helicopter with us.คล้ายๆกับทีม โอเชี่ยน อีเลฟเว่น ในหนัง ไซมอน ฮัทชินส์ The Cove (2009)
I see superficial lesion on the lateral aerior surface.ฉันพบรอยถลอก ที่ด้านข้าง ของกันชนด้านหน้า The Bond in the Boot (2009)
I'm sorry, Raj, but the rules of aerial warfare dictate that the fallen kite go to the victor.เสียใจด้วย ราจ แต่กฎของสงครามอากาศระบุว่า ว่าวที่ตกลงมาเป็นของผู้ชนะ The Cornhusker Vortex (2009)
Are you ready to saerificar your life for that?นายกล้าเอาชีวิตไปเสี่ยงใหมหล่ะ Push (2009)
I was a stone-cold aerial hunter. Death from above.ผมคือนักล่าจากฟากฟ้า ผู้นำความตายจากเบื้องบน Avatar (2009)
The N2 aerial mines have no effect.การโจมตีด้วยระเบิด N2 ไม่มีผลครับ Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009)
What? Amate spiritus obscure... Te quaerimus.อะไร? กาวิน แมกคลาวด์? Weekend at Bobby's (2010)
We can bing that, get an aerial view.เราอาจใช้ภาพถ่ายทางอากาศช่วย Rose (2010)
We did an aerial survey.พวกเราสำรวจจากทางอากาศนะ Intervention (2010)
Then I guess we would let him back on the app team, and while we're doing that, you could take an aerial tour of L.A. on your flying pig.งั้นผมคิดว่า เราให้เขากลับเข้าทีมแอพฯได้ ระหว่างเราทำยังงั้น คุณอาจนั่งหมูบิน ของคุณทัวร์แอลเอ The Bus Pants Utilization (2011)
I'm a faerie?ฉันเป็นแฟรี่? She's Not There (2011)
Wait. Are you like, the head of the faeries or somethin'?เดี๋ยวนะ คุณเป็นหัวหน้าใหญ่ของพวกแฟรี่เหรอคะ She's Not There (2011)
I have a Faerie Godmother?นี่ฉันมีแฟรี่อุปถัมภ์เหรอ She's Not There (2011)
Do you know how many times I could have used a Faerie Godmother?แล้วรู้ไหมว่ากี่ครั้งกันที่ ฉันได้ความช่วยเหลื่อจากแฟรี่อุปถัมภ์ She's Not There (2011)
Oh, this is my Faerie Godmother, Lloyd.นี่คือแฟรี่ผู้อุปถัมป์ของฉัน ลอยด์ She's Not There (2011)
A vampire breached our realm because he'd had a taste of faerie blood.เจ้าแวมไพร์พวกนั้นรุกรานอาณาจักรของเรา เพราะมันได้ลิ้มรสโลหิตของแฟรี่เข้าไป She's Not There (2011)
My sister was the one who abducted you because the Crown wishes to seal off the human world from Faerie forever.น้องสาวข้าเป็นคนลักพาตัวเจ้ามา เพราะว่าองค์กษัตริย์ต้องการให้ปิดผนึก โลกมนุษย์ออกจากแฟรี่ตลอดกาล She's Not There (2011)
I do, but Sook, if you start tellin' people that you time-traveled to a land full of faeries,พี่เชื่อเธอ แต่ว่าซุก ถ้าเธอไปบอกชาวบ้านว่า เธอเดินทางข้ามเวลา ไปดินแดนแฟรี่ได้ล่ะก็ She's Not There (2011)
Must have been Faerie Sookie talking.ต้องเป็นแฟรี่ซุกกี้แน่ที่พูดกับผม You Smell Like Dinner (2011)
With what you are, Faerie Princess, you need to be somebody's, or you won't be at all.ที่เธอเป็นอยู่ก็คือ นางฟ้าแฟรี่ เธอต้องการมีตัวตน หรือไม่อยากมีล่ะ You Smell Like Dinner (2011)
Sookie, I understand it must have been frightening what you saw in Faerie, but please...สุกกี้ฉันรู้ว่าเธอกลัว สิ่งที่ได้เห็นในแฟรี่ แต่ได้โปรด If You Love Me, Why Am I Dyin'? (2011)
Eric! Eric, please stop! You just killed my Faerie-Godmother!ได้โปรดหยุดเถอะ คุณฆ่าแฟรี่แม่ทูนหัวของฉัน ! If You Love Me, Why Am I Dyin'? (2011)
You just killed my Faerie-Godmother!คุณเพิ่งจะฆ่าแม่ทูนหัวแฟรี่ของฉัน I'm Alive and on Fire (2011)
There isn't any more. You drank the whole faerie, and you're going to your room.ไม่ได้นะ ไม่มีเหลือแล้ว คุณสูบเลือดแฟรี่ไปหมดตัวแล้ว I'm Alive and on Fire (2011)
So, Eric can daywalk some with the faerie blood, but it makes him drunk as a skunk.อีริคสามารถโดนแสงอาทิตย์ได้หลังดื่มเลือดแฟรี่ แต่มันก็ทำให้เขาเมาเหมือนตัวเสนียด I'm Alive and on Fire (2011)
Since my faerie godmother?ที่กิน นางฟ้าแม่ทูนหัวของฉัน? Spellbound (2011)
Like the Faerie Goddess.เหมือนเทพธิดาแห่งเหล่านางฟ้า? Spellbound (2011)
I, uh, I studied the aerial surveillance photographs of the raid, and this thing has got the SEAL Team Nine signature all over it.ฉันดู ภาพสอดแนมทางอากาศ ของการบุกจับแล้ว ฝีมือทีม 9 แน่นอน Kame'e (2011)
It's a 148 radio-- Painted black, aerial cut down to look more like a phone.นี่คือวิทยุรุ่น 148 พ่นสีดำ ตัดสายอากาศออกให้ดูเหมือนโทรศัพท์ทั่วไป Mission Creep (2011)
Go to Aerial-Cam Three, North Perimeter.ถ้าเขาเจอและคิดว่า ภรรยาอยู่ในอันตราย ถ้าเขากลับไป เขาจะแพร่เชื้อให้ทุกคน Instinct (2011)
Uh, 2141, Illinois, aerial view.อา 2141 อิลินอยซ์ เนเรียลวิว. Nightfall (2011)
Aerial reconnaissance has proven unfruitful.ในเขตที่สาม จากการค้นหาทางพื้นดิน ได้รับการยืนยันแล้ว Captain America: The First Avenger (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จานดาวเทียม[N] dish, See also: dish aerial, satellite dish, Example: อุปกรณ์มาตรฐานประกอบด้วยจานดาวเทียม ขนาด 75 ซม.ตัวรับสัญญาณและการ์ด, Thai definition: สายอากาศรูปจานสำหรับรับคลื่นจากเครื่องส่งวิทยุผ่านดาวเทียม
กลางเวหา[N] in the sky, See also: in midair, aerial, in the air, Syn. กลางหาว, Example: ในการแข่งขันชิงชัยกลางเวหา ผู้เล่นต้องบังคับว่าวให้โฉบเฉี่ยวท่ามกลางกระแสลม
ภาพถ่ายทางอากาศ[N] aerial photograph, Example: เขาชี้ให้ทุกคนเห็นการก่อตัวของพายุจากภาพถ่ายทางอากาศ, Thai definition: รูปที่ปรากฏขึ้นจากการที่ตั้งกล้องถ่ายภาพอยู่บนท้องฟ้า
มารุต[ADJ] aerial, Thai definition: เกี่ยวแก่ลม, เนื่องจากลม, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มารุต[ADJ] aerial, Thai definition: เกี่ยวแก่ลม, เนื่องจากลม, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
สายอากาศ[N] antenna, See also: aerial, Syn. เสาอากาศ, Example: เมื่อสายอากาศตั้งฉากขนานกับทิศทางของคลื่นวิทยุจะได้รับสัญญาณเบาที่สุด, Count unit: เส้น, สาย, Thai definition: สายลวดที่ขึงไว้เพื่อส่งหรือรับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
กลางหาว[N] in the sky, See also: in midair, aerial, in the air, Syn. บนฟ้า, กลางเวหา, Example: เครื่องบินรบกันกลางหาว, Thai definition: บนฟ้า
เสาอากาศ[N] antenna, See also: aerial, Example: หมู่บ้านในชนบทต่างมีไฟฟ้าใช้กันทั่ว โดยจะเห็นเสาอากาศที่ตั้งอยู่ตามบ้าน, Count unit: ต้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาณาเขตน่านฟ้า[n. exp.] (ānākhēt nānfā) EN: territorial air ; territorial sky   FR: espace aérien [m]
บริษัทการบิน[n. exp.] (børisat kān bin) FR: compagnie aérienne [f]
เอื้องกุหลาบ[n. exp.] (eūang kulāp) EN: Aerides falcata Lindl.   
เอื้องกุหลาบกระเป๋าเปิด [n. exp.] (eūang kulāp krapao poēt) EN: Aerides falcata Lindl.   
เอื้องกุหลาบป่า [n. exp.] (eūang kulāp pā) EN: Aerides falcata Lindl.   
เอื้องกุหลาบพวง [n. exp.] (eūang kulāp phūang) EN: Aerides falcata Lindl.   
แห่งอากาศ[adj.] (haeng akāt) FR: aérien
การบิน[adj.] (kānbin) EN: aeronautical   FR: aérien ; aéronautique
การจราจรทางอากาศ[n. exp.] (kān jarājøn thāng ākāt) EN: air traffic   FR: trafic aérien [m]
การโจมตีทางอากาศ[n. exp.] (kān jōmtī thāng ākāt) EN: air strike   FR: attaque aérienne [f]
การขนส่งทางอากาศ[n. exp.] (kān khonsong thāng ākāt) EN: air cargo ; air transport   FR: transport de fret aérien [m]
เกี่ยวกับอากาศ[adj.] (kīokap ākāt) EN: aerial   
เกี่ยวกับเครื่องบิน[adj.] (kīokap khreūangbin) EN: aerial   FR: aérien
กองทัพอากาศ[n. exp.] (køngthap akāt) EN: airforce = air force   FR: armée de l'air [f] ; force aérienne [f]
มันขมิ้น [n. exp.] (man khamin) EN: Aerial Yam   
เหมือนอากาศ[adj.] (meūoen akāt) FR: aériforme (vx)
น่านฟ้า[n.] (nānfā) EN: territorial sky ; jurisdictional sky ; territorial air space   FR: espace aérien [m]
ปืนต่อสู้อากาศยาน[n. exp.] (peūn tøsū ākātsayān) EN: anti-aircraft gun ; anti-aircraft gun ; anti-aircraft fire ; flak   FR: canon antiaérien [m]
แผนที่รูปถ่าย[n. exp.] (phaēnthī rūpthāi) FR: carte aérienne [f] ; vue aérienne [f]
ไปรษณีย์อากาศ[n. exp.] (praisanī ākāt) EN: airmail   FR: poste aérienne [f] ; courrier aérien [m]
รถไฟฟ้า[n. exp.] (rotfaifā) EN: elevated train ; electric train ; skytrain ; elevated railway ; BTS   FR: métro aérien [m] ; train aérien [m] ; BTS [m] (sigle)
รถไฟลอยฟ้า[n.] (rotfai løi fā) EN: skytrain   FR: train aérien [m]
สาย[n.] (sāi) EN: [classifier : roads ; canals, waterways ; belts ; necklaces ; ropes ; airlines]   FR: [classificateur : routes ; canaux, cours d'eau ; ceintures ; colliers ; cordes ; companies aériennes]
สายอากาศ[n.] (sāi-ākāt) EN: aerial ; antenna   FR: antenne [f]
สายการบิน[n.] (sāikānbin) EN: airline ; airline company ; carrier   FR: compagnie aérienne [f] ; transporteur aérien [m]
สายการบินแห่งชาติ[n. exp.] (sāikānbin haengchāt) EN: national airline   FR: compagnie aérienne nationale [f]
สายการบินนานาชาติ[n. exp.] (sāikānbin nānāchāt) EN: international airline   FR: compagnie aérienne internationale [f] ; compagnie internationale [f]
สายการบินราคาประหยัด[n. exp.] (sāikānbin rākhā prayat) EN: low cost airline ; budget airline   FR: compagnie aérienne à bas prix [f]
สายการบินราคาต่ำ[n. exp.] (sāikānbin rākhā tam) EN: low cost airline ; budget airline   FR: compagnie aérienne à bas prix [f]
สายการบินต้นทุนต่ำ[n. exp.] (sāikānbin tonthun tam) EN: low-cost airline ; low-cost carrier   FR: compagnie aérienne à bas prix [f]
สายการบินยอดเยี่ยมที่สุดในโลก[n. exp.] (sāikānbin yøtyiēm thīsut nai lōk) EN: world's best airline   FR: meilleure compagnie aérienne du monde
สัญญาณภัยทางอากาศ[n. exp.] (sanyān phai thāng ākāt) EN: air-raid warning   FR: alerte aérienne [f]
เสาอากาศ[n.] (sao ākāt) EN: aerial ; antenna   FR: antenne [f]
สถานีรถไฟฟ้า[n. exp.] (sathānī rotfaifā) EN: skytrain station ; elevated train station   FR: station de chemin de fer aérien [f]
เส้นทางบิน[n. exp.] (senthāng bin) EN: route   FR: ligne aérienne [f] ; liaison aérienne [f] ; route aérienne [f] ; voie aérienne [f]
ทางอากาศ[adj.] (thāng ākāt) EN: by air   FR: aérien ; par avion ; par air
ทางเครื่องบิน[n. exp.] (thāng khreūang-bin) FR: ligne aérienne [f] ; voie aérienne [f]
ฐานทัพอากาศ[n. exp.] (thānthap akāt) EN: air base   FR: base aérienne [f]
ทัพอากาศ[n. exp.] (thap akāt) EN: air force   FR: armée de l'air [f] ; force aérienne [f]
ที่กำบังภัย[n. exp.] (thīkambang phai) EN: air raid shelter   FR: abri antiaérien [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
AERIE EH1 R IY0
AERIAL EH1 R IY0 AH0 L
AERIEN EH1 R IY0 AH0 N
AERIALS EH1 R IY0 AH0 L Z
AERIENS EH1 R IY0 AH0 N Z
HAERING HH AA1 ER0 IH0 NG
AERITALIA EH2 R IH0 T AE1 L Y AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
aerie (n) ˈɛəʳriː (e@1 r ii)
aerial (n) ˈɛəʳrɪəʳl (e@1 r i@ l)
aeries (n) ˈɛəʳrɪz (e@1 r i z)
faerie (n) fˈɛəʳriː (f e@1 r ii)
aerials (n) ˈɛəʳrɪəʳlz (e@1 r i@ l z)
faeries (n) fˈɛəʳrɪz (f e@1 r i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
踺子[jiàn zǐ, ㄐㄧㄢˋ ㄗˇ, ] somersault (in gymnastics or dance); head-over-heels; aerial flip, #130,787 [Add to Longdo]
[jiàn, ㄐㄧㄢˋ, ] somersault (in gymnastics or dance); head-over-heels; aerial flip; also written 踺子, #153,407 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
squaerity (n ) ยามเหมือนกัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Antenne {f} | abgeschirmte Antenneaerial | screened aerial [Add to Longdo]
Antennenmast {m}aerial mast [Add to Longdo]
Bandantenne {f}band aerial [Add to Longdo]
Begleitflugzeug {n} [mil.]aerial escort [Add to Longdo]
Elfen...fairy; faerie; faery; sprite [Add to Longdo]
Elfenkönig {f}fairy king; faerie king [Add to Longdo]
Elfenkönigin {f}fairy queen; faerie queen [Add to Longdo]
Empfangsantenne {f}receiving aerial [Add to Longdo]
Erdantenne {f}ground aerial [Add to Longdo]
Fee {f} | Feen {pl} | gute Fee {f}fairy; faerie | fairies | good fairy [Add to Longdo]
Hochantenne {f}elevated aerial [Add to Longdo]
Horst {m}; Raubvogelnest {m}; Adlerhorst {m}eyrie; aerie [Add to Longdo]
Luftakrobat {m}aerialist [Add to Longdo]
Luftbeobachtung {f}aerial observation [Add to Longdo]
Luftbildaufnahme {f}; Luftaufnahme {f}; Luftbild {n}aerial photograph; air photo; aerial view [Add to Longdo]
Luftbildauswertung {f}aerial photograph interpretation [Add to Longdo]
Luftbildkamera {f}aerial camera; air survey camera [Add to Longdo]
Luftbildvermessung {f}aerial photogrammetry; phototopography [Add to Longdo]
Luftfotografie {f}aerial photography [Add to Longdo]
Luftkamera {f}aerial camera [Add to Longdo]
Luftkrieg {m}; Luftkriegsführung {f} [mil.]aerial warfare [Add to Longdo]
Luftvermessung {f}aerial survey [Add to Longdo]
Seilschwebebahn {f}; Seilbahn {f}cable pulley; cableway; aerial cableway [Add to Longdo]
Stabantenne {f}rod aerial [Add to Longdo]
Trapezkünstler {m}; Trapezkünstlerin {f} | Trapezkünstler {pl}aerial acrobat; trapeze artist | aerial acrobats [Add to Longdo]
Zimmerantenne {f}indoor aerial [Add to Longdo]
gasartig; luftförmig {adj} [chem.]aeriform [Add to Longdo]
gasförmig {adv}aerially [Add to Longdo]
luftigaerial [Add to Longdo]
Ghanaer {m}; Ghanaerin {f}Ghanaian [Add to Longdo]
Panamaer {m}; Panamaerin {f}Panamanian [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お帰り(P);御帰り[おかえり, okaeri] (n) (1) (hon) return; (int) (2) (abbr) (See お帰りなさい) welcome home; (P) [Add to Longdo]
お帰りなさい(P);御帰りなさい[おかえりなさい, okaerinasai] (int) welcome home; (P) [Add to Longdo]
こむら返り;腓返り[こむらがえり, komuragaeri] (n) cramp in the leg [Add to Longdo]
ただいま帰りました;只今帰りました;ただ今帰りました[ただいまかえりました, tadaimakaerimashita] (exp,int) (See ただ今) Here I am; I'm home! [Add to Longdo]
とんぼ返り;蜻蛉返り;トンボ返り[とんぼがえり(とんぼ返り;蜻蛉返り);トンボがえり(トンボ返り), tonbogaeri ( tonbo kaeri ; tonbo kaeri ); tonbo gaeri ( tonbo kaeri )] (n,vs) (1) somersault; (2) returning from a destination right after arriving there; non-stop round trip; round trip without an overnight stop; (3) abrupt change of direction [Add to Longdo]
アカギンザメ属[アカギンザメぞく, akaginzame zoku] (n) Hydrolagus (genus of cartilaginous fish in the family Chimaeridae) [Add to Longdo]
アズマギンザメ属[アズマギンザメぞく, azumaginzame zoku] (n) Harriotta (genus with two species of long-nosed chimaeras in the family Rhinochimaeridae) [Add to Longdo]
アンペラ[, anpera] (n) (1) (See アンペラ藺) Machaerina rubiginosa (species of tropical sedge) (may [Add to Longdo]
アンペラ藺[アンペラい;アンペライ, anpera i ; anperai] (n) (uk) (See アンペラ) Machaerina rubiginosa (species of tropical sedge) [Add to Longdo]
エアリアル[, eariaru] (n) aerial [Add to Longdo]
エアリアルスキー[, eariarusuki-] (n) aerial skiing [Add to Longdo]
カエリ;かえり[, kaeri ; kaeri] (n) burr (of a machined edge) [Add to Longdo]
ギンザメ科[ギンザメか, ginzame ka] (n) Chimaeridae (family of shortnose chimaeras, cartilaginous fish with short round snouts) [Add to Longdo]
ギンザメ属[ギンザメぞく, ginzame zoku] (n) Chimaera (genus of cartilaginous fish in the family Chimaeridae) [Add to Longdo]
クリアエリア[, kuriaeria] (n) {comp} clear area [Add to Longdo]
テレビアンテナ[, terebiantena] (n) television aerial; television antenna [Add to Longdo]
テングギンザメ科[テングギンザメか, tenguginzame ka] (n) Rhinochimaeridae (family of cartilaginous long-nosed chimaera fish) [Add to Longdo]
テングギンザメ属[テングギンザメぞく, tenguginzame zoku] (n) Rhinochimaera (genus with three species of long-nosed chimaeras in the family Rhinochimaeridae) [Add to Longdo]
パエリア;パエリヤ;パエーリャ;パエリャ;パエジャ;パエージャ[, paeria ; paeriya ; pae-rya ; paerya ; paeja ; pae-ja] (n) paella (Spanish rice dish) [Add to Longdo]
マルビレテングギンザメ属[マルビレテングギンザメぞく, marubiretenguginzame zoku] (n) Neoharriotta (genus with three species of long-nosed chimaeras in the family Rhinochimaeridae) [Add to Longdo]
ロープウェイ(P);ロープウェー;ロープウエイ;ロープウエー[, ro-puuei (P); ro-puue-; ro-puuei ; ro-puue-] (n) ropeway; aerial tram; cable car; (P) [Add to Longdo]
往き返り[ゆきかえり, yukikaeri] (n) round trip [Add to Longdo]
家庭を顧みない[かていをかえりみない, kateiwokaeriminai] (exp,adj-i) thinking little of one's family [Add to Longdo]
架空[かくう, kakuu] (adj-na,n,adj-no) (1) aerial; overhead; (2) fiction; fictitious; imaginary; fanciful; (P) [Add to Longdo]
架線[かせん, kasen] (n,vs) aerial wiring [Add to Longdo]
帰り(P);還り[かえり, kaeri] (n) return; coming back; (P) [Add to Longdo]
帰りがけ;帰り掛け[かえりがけ, kaerigake] (n-t) (1) on the way back; (2) when about to go back [Add to Longdo]
帰りしな[かえりしな, kaerishina] (exp) (1) when about to go back; (2) on the way back; on the way home [Add to Longdo]
帰りなんいざ[かえりなんいざ, kaerinan'iza] (exp) (arch) (See 帰去来) Come away home! (expression suggesting quitting one's job and moving back to one's hometown) [Add to Longdo]
帰り支度[かえりじたく, kaerijitaku] (n) preparations for returning (home) [Add to Longdo]
帰り着く[かえりつく, kaeritsuku] (v5k,vi) to arrive home; to return [Add to Longdo]
帰り道(P);帰り路[かえりみち, kaerimichi] (n) the way back or home; return trip; (P) [Add to Longdo]
気根[きこん, kikon] (n) aerial root [Add to Longdo]
気中濃度[きちゅうのうど, kichuunoudo] (n) atmospheric concentration; aerial density; airborne concentration [Add to Longdo]
給油機[きゅうゆき, kyuuyuki] (n) aerial tanker; refueling aircraft [Add to Longdo]
勤め帰り[つとめがえり, tsutomegaeri] (adj-no) on the way home from work [Add to Longdo]
空中ブランコ曲芸師[くうちゅうブランコきょくげいし, kuuchuu buranko kyokugeishi] (n) trapeze artist; aerial artist [Add to Longdo]
空中給油[くうちゅうきゅうゆ, kuuchuukyuuyu] (n) aerial refueling; in-flight refueling [Add to Longdo]
空中給油機[くうちゅうきゅうゆき, kuuchuukyuuyuki] (n) (See 空中給油) air tanker; aerial tanker; airborne refuelling craft [Add to Longdo]
空中査察[くうちゅうささつ, kuuchuusasatsu] (n) aerial inspection [Add to Longdo]
空中写真[くうちゅうしゃしん, kuuchuushashin] (n) aerial photograph [Add to Longdo]
空挺作戦[くうていさくせん, kuuteisakusen] (n) aerial tactics [Add to Longdo]
空爆[くうばく, kuubaku] (n,vs,adj-no) aerial bombing; (P) [Add to Longdo]
繰り出し梯子(P);繰出し梯子;繰り出しはしご;繰り出しばしご[くりだしはしご(繰り出し梯子;繰出し梯子;繰り出しはしご)(P);くりだしばしご(繰り出し梯子;繰出し梯子;繰り出しばしご), kuridashihashigo ( kuri dashi hashigo ; sou dashi hashigo ; kuri dashi hashigo )(P)] (n) extension ladder; aerial ladder; (P) [Add to Longdo]
見返り[みかえり, mikaeri] (n) collateral; reward; compensation; security; quid pro quo; (P) [Add to Longdo]
見返り資金[みかえりしきん, mikaerishikin] (n) collateral (money); collateral or counterpart fund [Add to Longdo]
見返り品[みかえりひん, mikaerihin] (n) collateral security [Add to Longdo]
見返り物資[みかえりぶっし, mikaeribusshi] (n) collateral (goods) [Add to Longdo]
顧み[かえりみ, kaerimi] (n) (1) looking back; (2) reflecting; reconsidering; (3) consideration; concerning oneself [Add to Longdo]
顧みて他を言う[かえりみてたをいう, kaerimitetawoiu] (exp,v5u) to give an evasive answer [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
クリアエリア[くりあえりあ, kuriaeria] clear area [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
作戦[さくせん, sakusen] militaerische_Operation, Taktik, Manoever [Add to Longdo]
宙返り[ちゅうがえり, chuugaeri] Salto, Ueberschlag [Add to Longdo]
尚武[しょうぶ, shoubu] militaerisch, kriegerisch [Add to Longdo]
拠点[きょてん, kyoten] (militaerischer) Stuetzpunkt [Add to Longdo]
日帰り[ひがえり, higaeri] Tagesausflug [Add to Longdo]
省みる[かえりみる, kaerimiru] ueber_sich_selbst_nachdenken [Add to Longdo]
秘書[ひしょ, hisho] Sekretaer, Sekretaerin [Add to Longdo]
軍備[ぐんび, gunbi] militaerische_Ruestung, militaerische_Bereitschaft [Add to Longdo]
軍国主義[ぐんこくしゅぎ, gunkokushugi] Militaerismus [Add to Longdo]
返咲き[かえりざき, kaerizaki] das_Wiederaufbluehen, Comeback [Add to Longdo]
陣地[じんち, jinchi] (militaerische) Stellung [Add to Longdo]
顧みる[かえりみる, kaerimiru] zurueckblicken, beruecksichtigen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top