ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

龙舌兰

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -龙舌兰-, *龙舌兰*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
龙舌兰[lóng shé lán, ㄌㄨㄥˊ ㄕㄜˊ ㄌㄢˊ, / ] Agave americana (poisonous desert plant of Mexico); tequila, #60,025 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Tequila.[CN] - 龙舌兰 Bring Me the Head of Alfredo Garcia (1974)
Four tequila.[CN] 四杯龙舌兰 Bring Me the Head of Alfredo Garcia (1974)
Tequila for all of us.[CN] 给我们都上龙舌兰 For a Few Dollars More (1965)
-You got tequila?[CN] - 有龙舌兰酒吗? - 没有 Mean Streets (1973)
Eating a meal of roast turkey and drinking a bottle of tequila probably.[CN] 也许吃着烤熟的火鸡 喝着龙舌兰酒呢 The Treasure of the Sierra Madre (1948)
-Tequila.[CN] 龙舌兰 Mean Streets (1973)
Tequila?[CN] 龙舌兰酒? The War Wagon (1967)
For the tequila.[CN] 谢谢你的龙舌兰酒。 The War Wagon (1967)
I could use some broth, father but above all, some tequila.[CN] 我得用些肉汤,牧师, 但是, 首先得用些龙舌兰酒。 Nazarin (1959)
Tequila, triple sec, fresh lemon juice and salt pressed 'round the rim of the glass.[CN] 有龙舌兰酒 干邑 鲜柠檬汁和盐 一起泡的一杯酒 Frenzy (1972)
Tequila.[CN] 龙舌兰 The Treasure of the Sierra Madre (1948)
Get the tequila at a distant bar.[CN] 到那边的酒吧买龙舌兰酒。 Nazarin (1959)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top