ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -馒-, *馒*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[馒, mán, ㄇㄢˊ] steamed buns; steamed dumplings
Radical: Decomposition: 饣 (shí ㄕˊ)  曼 (màn ㄇㄢˋ) 
Etymology: [pictophonetic] food,  Rank: 3,628

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[mán, ㄇㄢˊ, / ] steamed bread, #54,687 [Add to Longdo]
[mán tou, ㄇㄢˊ ㄊㄡ˙, / ] steamed roll; steamed bun; steamed bread, #9,045 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And you can break my "Iron Head" anytime![CN] 还有呀,你随时把我的铁头打成 The Fearless Hyena (1979)
Are these buns made of human flesh or dog flesh?[CN] 这头馅是人肉的还是狗肉的 The Delightful Forest (1972)
Buns.[CN]  The Flowers of War (2011)
Bring me an order of buns[CN] 弄一盘肉头来 The Delightful Forest (1972)
It's a locator. Then I can find you anywhere in the complex... on this.[CN] ﹚竟 狡ヴよт Aliens (1986)
Two pieces of steamed bread and 0.1 kilogram of meat. - Ok[CN] 两个头 二两肉 好 Xu Mao and his Daughters (1981)
One day, when there was no food, I was caught stealing some steamed buns.[CN] 有一天,没有食物,\倪被抓获偷窃一些头。 Ninja bugeicho momochi sandayu (1980)
Go home! How can you hire samurai, you can't even buy buns[CN] 头也买不起,怎样请武士 Seven Samurai (1954)
Buns $500.[CN] 头五千! Shanghai Blues (1984)
The little fucker had thrown all my papers all over the floor.[CN] ê窰ри刚サ The Shining (1980)
There're some hairs in the bun[CN] 我瞧这头馅里有几根毛 The Delightful Forest (1972)
- Two buns pease.[CN] 两个头! Shanghai Blues (1984)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top