ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

馒头

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -馒头-, *馒头*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
馒头[mán tou, ㄇㄢˊ ㄊㄡ˙, / ] steamed roll; steamed bun; steamed bread, #9,045 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Two buns pease.[CN] 两个馒头 Shanghai Blues (1984)
If we fight each other... and defer to them, then soon we'll lose the flour to make rolls.[CN] 如果我们国人还在互相猜疑 对洋人却处处忍让 迟早我们连做馒头的面粉都没了 Once Upon a Time in China (1991)
Buns.[CN] 馒头 The Flowers of War (2011)
And you can break my "Iron Head" anytime![CN] 还有呀,你随时把我的铁头打成馒头 The Fearless Hyena (1979)
Go home! How can you hire samurai, you can't even buy buns[CN] 馒头也买不起,怎样请武士 Seven Samurai (1954)
There're some hairs in the bun[CN] 我瞧这馒头馅里有几根毛 The Delightful Forest (1972)
One day, when there was no food, I was caught stealing some steamed buns.[CN] 有一天,没有食物,\倪被抓获偷窃一些馒头 Ninja bugeicho momochi sandayu (1980)
Bring me an order of buns[CN] 弄一盘肉馒头 The Delightful Forest (1972)
Are these buns made of human flesh or dog flesh?[CN] 这馒头馅是人肉的还是狗肉的 The Delightful Forest (1972)
They ate more than 10 buns[CN] 馒头就吃了十几个 Dust in the Wind (1986)
Buns $500.[CN] 馒头五千! Shanghai Blues (1984)
Two pieces of steamed bread and 0.1 kilogram of meat. - Ok[CN] 两个馒头 二两肉 好 Xu Mao and his Daughters (1981)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top