ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -飑-, *飑*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[飑, biāo, ㄅㄧㄠ] storm, whirlwind
Radical: Decomposition: 风 (fēng ㄈㄥ)  包 (bāo ㄅㄠ) 
Etymology: [ideographic] Wind 风 that wraps 包 on itself; 包 also provides the pronunciation,  Rank: 7,109

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[biāo, ㄅㄧㄠ, / ] whirlwind, #147,536 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Here you see the young author of Williwaw at the age of 19, still in uniform.[CN] 现在你看到的是小说《威利瓦》的年轻作者 在他19岁时 (注: 本人) Best of Enemies: Buckley vs. Vidal (2015)
But certainly, as the National Weather Service has issued that tornado warning, there is the potential for some tornadic activity as we progress throughout the day, as all of this travels across the state and to the east.[CN] 但作为颁发的全国服务 龙卷风的危险警告 有一种可能性,即结束 .天达到 Nailbiter (2013)
You heard Bangs on the radio![CN] 强烈雪 The Finest Hours (2016)
- And when they lose, they get (? ).[CN] 一输他们就会发 Ocean's Thirteen (2007)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top