ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -薏-, *薏*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[薏, yì, ㄧˋ] lotus seed; the seed of the Job's tear plant
Radical: Decomposition: 艹 (cǎo ㄘㄠˇ)  意 (yì ㄧˋ) 
Etymology: [pictophonetic] plant,  Rank: 4,728

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yì, ㄧˋ, ] Coix lacryma, #27,601 [Add to Longdo]
[yì mǐ, ㄧˋ ㄇㄧˇ, ] job's tears; commonly but misleadingly sold as Chinese pearl barley, #37,336 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So Louise from St. Louis, I just have one more question.[CN] 来自圣路易斯的露丝 我只剩下一个问题 Sex and the City (2008)
We have fruit juice, bottled drinks, beer, draft beer... just not lime barley.[CN] 我们有果汁汽水,有啤酒 也有生啤酒,就是没有仁加冰 After This Our Exile (2006)
I had told Louise to put Big in a place where I would never have to hear from him again.[CN] 我叫露丝将他的信件隔离 Sex and the City (2008)
We don't have that here.[CN] 我们这里没有仁加冰 After This Our Exile (2006)
Louise.[CN] 露 Sex and the City (2008)
I'll have a lime barley.[CN] 仁加冰 After This Our Exile (2006)
Boil some carrots water chestnuts and barley[CN] 不吃奶,你就煮... 紅蘿蔔、馬蹄米加糖冬瓜... Rob-B-Hood (2006)
Oh, Louise from St. Louis.[CN] 来自圣路易斯的露 Sex and the City (2008)
And a couple of weeks later, I met Saint Louise's St. Louis boyfriend, Will.[CN] 两周后我见到露丝的男友威尔 Sex and the City (2008)
Perhaps some adlay tea, please?[CN] 来点苡茶吧? I'm a Cyborg, But That's OK (2006)
Hey... Hey, Louise, it's me.[CN] 露丝,是我 Sex and the City (2008)
- That's right. Louise from St. Louis.[CN] 对,来自圣路易斯的露 Sex and the City (2008)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top