ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

气势汹汹

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -气势汹汹-, *气势汹汹*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
气势汹汹[qì shì xiōng xiōng, ㄑㄧˋ ㄕˋ ㄒㄩㄥ ㄒㄩㄥ, / ] aggressive, #34,357 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You must not think that we are made of stuff so flat and dull that we can let our beard be shook with danger, and think it pastime.[CN] 你不要以为我是个麻木不仁的人 让人家气势汹汹地揪住胡子还只当是开玩笑呢 Hamlet (1948)
This whole move was done behind Will's back and he just found out now, and he stormed off to his agent's office to see why he doesn't have approval.[CN] 他们瞒着威尔雇了我,他现在才知道 于是他气势汹汹地去经纪人办公室了 想搞明白为什么自己没有批准权 We Just Decided To (2012)
VELOCitea Energy Drink. It's in your face.[CN] Velocitea能量饮料,气势汹汹 God Bless America (2011)
For the British, it was an unbelievable victory and marvellously opportune for, back home, the Blitz was mounting in ferocity.[CN] 对英国人来说,这是一个令人难以 置信的胜利和奇迹般的及时雨 因为,在国内,大规模空袭正来得气势汹汹 The Desert: North Africa - 1940-1943 (1973)
- VELOCitea. - VELOCitea. It's in your face.[CN] Velocitea,气势汹汹 God Bless America (2011)
People who use the term "edgy", "in-your-face", or "extreme".[CN] 或那些总使用"气势汹汹""至尊"等词表达的 God Bless America (2011)
Do you know the level of who you're dealing with?[CN] -你气势汹汹地过来干嘛? Ride Along 2 (2016)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top