ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -杵-, *杵*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[杵, chǔ, ㄔㄨˇ] pestle; to grind
Radical: Decomposition: 木 (mù ㄇㄨˋ)  午 (wǔ ㄨˇ) 
Etymology: [pictophonetic] wood,  Rank: 4,776

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chǔ, ㄔㄨˇ, ] pestle; to poke, #32,911 [Add to Longdo]
血流漂[xuè liú piāo chǔ, ㄒㄩㄝˋ ㄌㄧㄡˊ ㄆㄧㄠ ㄔㄨˇ, ] enough blood flowing to float pestles (成语 saw); rivers of blood; blood bath, #331,477 [Add to Longdo]
成针[mó chǔ chéng zhēn, ㄇㄛˊ ㄔㄨˇ ㄔㄥˊ ㄓㄣ, / ] to grind an iron bar down to a fine needle (成语 saw); fig. to persevere in a difficult task; to study diligently, #786,430 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[きね, kine] (n) mallet; pestle; pounder [Add to Longdo]
[きねづか, kineduka] (n) mallet handle [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's bound to be, once it's there.[CN] 都在那了 想不融入也难 It's bound to be, once it's there. The Quality of Life (1981)
Your old stomping grounds, huh?[JA] 昔取った柄ってわけね Fast (2016)
Well, go and tell him so! Well, don't stand there![CN] 好了 去跟他这么说吧 别在这儿了 Those Magnificent Men in Their Flying Machines or How I Flew from London to Paris in 25 hours 11 minutes (1965)
And then blood, lots of blood.[CN] 然后血流漂 Till Marriage Do Us Part (1974)
Well, don'tjust stand there. Be offwith you![CN] 别在那里 你可以去了 Viy (1967)
Hey, what in the hell are you standing around for?[CN] 你们他妈的都一个个在这里做什么? ! Once Upon a Time in the West (1968)
Don't stand there motionless like a broomstick![CN] 别那儿跟个电线杆似的一声不吭啊 Série noire (1979)
That's what I was going for.[JA] 昔取った柄さ Claire (2015)
Well, you shouldn't come stampeding in like a long-haired elephant.[CN] 那你刚就不该像个长毛象一样在那里 Time (1984)
Don't stand there like a fencepost.[CN] 别像个电线杆一样搁那儿 Série noire (1979)
Just like riding a bike.[JA] 昔とった柄よ Killer En Route (2015)
Do something, you shithead. Don't just stand there. Raoul![CN] 做点儿什么啊,你这傻瓜,别光那儿啊 拿着你的来复枪快过来啊 Choice of Arms (1981)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top