ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -徇-, *徇*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[徇, xùn, ㄒㄩㄣˋ] to follow, to comply with; to display
Radical: Decomposition: 彳 (chì ㄔˋ)  旬 (xún ㄒㄩㄣˊ) 
Etymology: [pictophonetic] step,  Rank: 4,085

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
私舞弊[xùn sī wǔ bì, ㄒㄩㄣˋ ㄙ ˇ ㄅㄧˋ, ] bribery and fraud (成语 saw), #39,823 [Add to Longdo]
[xùn, ㄒㄩㄣˋ, / ] buried with dead; die for a cause, #69,165 [Add to Longdo]
[xùn, ㄒㄩㄣˋ, ] follow; quick, #69,165 [Add to Longdo]
私枉法[xùn sī wǎng fǎ, ㄒㄩㄣˋ ㄙ ㄨㄤˇ ㄈㄚˇ, ] to bend the law for one's own profit (成语 saw) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Not over the phone.[CN] 轻迩瘦 溴 碲演 沅 娩Ê Buried (2006)
A kiss of comfort. they've the sense of belonging for death.[CN] 但是,从这时开始 病人就决定一同去 A Chaos of Flowers (1988)
Governor Tancredi's office.[CN] (是溥秧享 卿寿? 沅 葜 Buried (2006)
Suicide![CN] 情? A Chaos of Flowers (1988)
I want to have a pain-sharing lover and committed suicide together.[CN] 如果能跟恋人一起 一起情自杀 A Chaos of Flowers (1988)
DEAL WORTH 12 BILLION YEN. WERE BIDS RIGGED?[CN] 总预算120亿,是否私? The Bad Sleep Well (1960)
He's just like our king.[CN] 他就像我们的国王那样不 Duelist (2005)
Suicide![CN]  A Chaos of Flowers (1988)
"Sorry" isn't going to mean anything to you right now, but I want to say it anyway.[CN] 轻糜? 徜 碲漤 皂魄? ? Buried (2006)
I know it's a shock, but we've also spoken to the detail guard stationed outside and he didn't see anyone other than your father enter or exit the mansion since he came back from Washington.[CN] 泌徙 娩迩 障闵 鯸N滗? 释纤? 後颓延 轻吻烟 Buried (2006)
But he knows who you are, and so does she.[CN] ? 咝 屙 ? Buried (2006)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top