ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

偏愛

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -偏愛-, *偏愛*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
偏爱[piān ài, ㄆㄧㄢ ㄞˋ, / ] favor; preference, #14,509 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
偏愛[へんあい, hen'ai] (n,vs) favoritism; favouritism; partiality [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I prefer gentler ways.[CN] 我偏愛溫和的方式 A Report on the Party and Guests (1966)
So, which story do you prefer?[CN] 所以你偏愛哪一個? Life of Pi (2012)
Our society has put hate above love, favored killing over living.[CN] 288)}我們的社會較偏愛恨 288)}和同情犯罪,對不對? Star 80 (1983)
I knowed what it like to be the object of Massa's predilections and peculiarities.[JA] ご主人様の偏愛と 奇癖は知っている 12 Years a Slave (2013)
Miss van Groot kept herself sealed off from the world, but she doted on my son.[JA] バングルートさんは世間から 自分を隔離した しかし私の息子を偏愛していた Under the Knife (2015)
We believe these children were abducted by a preferential offender who targets prepubescent boys.[CN] 我們相信綁架這些孩子的人 偏愛未到青春期的男孩 The Return (2013)
Or do you prefer "King of the Apes"?[CN] 還是你偏愛「人猿之王」? Tarzan (2013)
I have a thing for the underdog.[CN] 我偏愛處在下風的人 I Will Survive (2011)
If you have a favorite tobacco, I'll be glad to stock it.[CN] 如果你有什麼偏愛的香煙 我很樂意幫你進點貨 The Uninvited (1944)
Well, I prefer mortals.[CN] 我偏愛凡人 Johnny English Reborn (2011)
Most people would prefer church, or school, or home.[CN] 多數人更偏愛教堂或學校 或家庭 Sanctuary (2010)
The favouritism Tony still shows for our fuckin' cousin, after what he's done?[CN] 東尼至今依然 對我們表親那麼偏愛... 在他做了那麼多事之後? All Due Respect (2004)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top