ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เกรียม

   
41 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เกรียม-, *เกรียม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เกรียม[ADJ] burnt, See also: sun-burnt, scorched, charred, parched, Syn. ไหม้เกรียม, Example: สภาพที่เห็นเหลือแต่ศพบางศพที่ไหม้เกรียมเหลือแต่กองกระดูกหุ้มหนัง, Thai definition: ลักษณะอาการของสิ่งบางอย่างที่ถูกความร้อนมีไฟเป็นต้นเผาจนเปลี่ยนสีเป็นสีน้ำตาลเป็นต้น โดยปริยายหมายถึงลักษณะที่คล้ายคลึงเช่นนั้น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เกรียม(เกฺรียม) ว. เกือบไหม้, ลักษณะอาการของสิ่งบางอย่างที่ถูกความร้อนมีไฟเป็นต้นเผาจนเปลี่ยนสีเป็นสีนํ้าตาลเป็นต้น เช่น ทอดปลาจนเกรียม ถูกแดดเผาจนหน้าเกรียม, โดยปริยายหมายถึงลักษณะที่คล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น เป็นทุกข์จนหน้าเกรียม.
เกรียมกรมก. ระทมใจจนหม่นไหม้ เช่น จักขานความที่เกรียมกรม (กฤษณา), ใช้เป็น กรมเกรียม ตรมเตรียม หรือ เตรียมตรม ก็ได้.
ไหม้ ๑เกรียม, ดำคลํ้า, (ใช้แก่ผิว).

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Charredเกรียม [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm much better. I won't harm anybody.ทำไมเขาถึงได้ไหม้เกรียมแบบนี้ละ The Thing (1982)
- Shoot. Shoot now. - Yes, shoot.ยิงเลย ยิงเลย/ใช่ ยิงสิ เผาเราให้เกรียมเลย The Matrix Revolutions (2003)
I'm getting a sunburnแดดเผาเกรียมแล้วด้วย Swing Girls (2004)
I'll have my little brother here suck your burning dick.ผมจะให้น้องชายเป่าปี่เกรียมๆของคุณด้วย Four Brothers (2005)
It can cook your daughter like a microwave.มันทำให้ลูกสาวคุณเกรียมเหมือนอบไมโครเวฟเลย The Key and the Clock (2006)
They doubt if they can reconstitute the drives.ไหม้เกรียม หากยังกู้ข้อมูลจากไดร์ฟมาได้ Mission: Impossible III (2006)
Well, these hard drive platters are just fried.คือ, จานดิสก์ทั้งหมด ไหม้เกรียม Mission: Impossible III (2006)
She was burned over 30% of her body.เห็นได้ชัดว่าแขนและลำตัวไหม้เกรียม Deja Vu (2006)
Seared to the bone like a brand.ไหม้เกรียมป็นเถ้าถ่านไปถึงกระดูก Chapter Seven 'Nothing to Hide' (2006)
We ended up looking like two little blond lobsters.ตัวเลยเกรียมเหมือนกุ้งเผา Chuck Versus the Wookiee (2007)
Firing two orders, seared salmon.แซลมอนเกรียมๆสองที่ Ratatouille (2007)
The skin was pretty fried, but we still managed to get a partial print that matches to a Ranim Khalid.ผิวหนังค่อนข้างไหม้เกรียมครับ แต่เรายังพบ รอยนิ้วมือบางส่วนที่ตรงกับ รานิม คาลิด Eagle Eye (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เกรียม[n. exp.] (klin men krīem) EN: smell of burning   FR: odeur de roussi [f] ; odeur de brûlé [f]
เกรียม[adj.] (krīem) EN: burnt ; sun-burnt ; scorched ; charred ; parched   FR: roussi ; légèrement brûlé

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
char[ADJ] เกรียม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adust(อะดัส) adj. ยางไหม้เกรียม, ไหม้เกรียม, หดหู้, เศร้าหมอง
burnt(เบอร์นทฺ) กริยาช่อง 2 และ 3 ของ burn adj. เกี่ยวกับสีน้ำตาลเข้ม,ซึ่งไหม้เกรียม,ซึ่งถูกลวกหรือไฟไหม้บาดเจ็บ
char(ชาร์) v. เผาไม้จนเกรียม,เผาไหม้จนเป็นถ่าน,ทำงานบ้าน,ทำงานเล็ก ๆ น้อย ๆ -n. สิ่งที่ไหม้จนเกรียม,ถ่าน,ถ่านไม้,ภารโรงหญิง,งานบ้าน.
parch(พาร์ช) vt. ทำให้เกรียม,-vi,แห้งผาก
scorch(สคอร์ช) vt. ทำให้เกรียม,ทำให้ไหม้เกรียม,ทำให้ไหม้เล็กน้อย,กล่าวโจมตีอย่างรุนแรง. vi. ไหม้เกรียม,ไหม้เล็กน้อย, (ดวงอาทิตย์) แผดจ้า. n. แผลไหม้เกรียม,แผลไหม้เล็กน้อย,การขับด้วยความเร็วมากเกินไป, Syn. shrivel,wither
scorching(สคอร์'ชิง) adj. แผดเผา,ร้อนมาก,ไหม้เกรียม,ทำให้เจ็บแสบ,เหน็บแนมมาก., See also: scorchingly adv., Syn. caustic
sear(เซียร์) vt. ทำให้ไหม้เกรียม,ทำให้เป็นรอยไหม้,ทำให้เหี่ยวแห้ง,ทำให้ร่วงโรย,นาบ,จี้ด้วยไฟ,ทำให้เจ็บแสบ vi. เหี่ยวแห้ง,ร่วงโรย,ชรา n. การทำให้ไหม้เกรียม,การนาบ,แผลไหม้เกรียม,รอยไหม้เกรียม. adj. เหี่ยวแห้ง,เหี่ยว,แห้ง
singe(ซินจฺ) vt.,n. (การ) ทำให้ไหม้เกรียม,ลนไฟ,ลนไฟเอาขนออก,ทำให้เสียหาย,ทำให้บาดเจ็บ,แผลไหม้เกรียม,, See also: singeingly adv.
sun tann. อาการผิวหนังดำเกรียมเนื่องจากถูกแดดมากเกินไป
sunburnn. อาการผิวหนังอักเสบเนื่องจากแพ้แดด. vt.,vi. ถูกแสงแดดจนผิวหนังอักเสบหรือดำเกรียม

English-Thai: Nontri Dictionary
adust(adj) ไหม้,เกรียม,เศร้า,สลดหดหู่
brown(vi,vt) เป็นสีน้ำตาล,เป็นสีเหลืองคล้ำ,เกรียม
char(n) ถ่าน,สิ่งที่ไหม้เกรียม
char(vi,vt) เผา,ทำให้เป็นถ่าน,ไหม้เกรียม,ทำงานเล็กๆน้อยๆ,ปัดกวาดบ้าน
parch(vt) ทำให้แห้ง,ทำให้เกรียม,ย่าง,ปิ้ง
scorch(vt) ทำให้เกรียม,ทำให้ไหม้
sear(vt) ทำให้ร่วงโรย,ทำให้เฉา,ทำให้เหี่ยว,ทำให้ไหม้เกรียม
sere(vt) แห้ง,ไหม้เกรียม,เหี่ยวแห้ง,ย่น,เฉา
tan(vt) ทำให้ผิวคล้ำ,ทำให้เกรียม
WELL-well-done(adj) สุกดี,ดีจริง,เกรียม,ทำดีแล้ว,เชี่ยวชาญ,ชำนาญ

German-Thai: Longdo Dictionary
verbrennen(vi) |verbrannte, hat/ist verbrannt| ไหม้เกรียมดำจนใช้ไม่ได้ เช่น Der Braten ist verbrannt. เนื้อทอดไหม้เกรียมเชียว

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top