Search result for

ออกฤทธิ์

(30 entries)
(0.0482 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ออกฤทธิ์-, *ออกฤทธิ์*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ออกฤทธิ์[V] activate, See also: make something active, Example: ยาพิษออกฤทธิ์เร็วมาก, Thai definition: สำแดงสรรพคุณ (ใช้แก่ยา)
ออกฤทธิ์[V] run wild, See also: be out of control, Syn. อาละวาด, ออกฤทธิ์ออกเดช, แผลงฤทธิ์, แผลงฤทธิ์แผลงเดช, ทำฤทธิ์ทำเดช, Thai definition: อาละวาดด้วยความโกรธหรือโมโหเพราะถูกขัดใจ
ออกฤทธิ์ออกเดช[V] be out of control, See also: create a disturbance, Syn. อาละวาด, ออกฤทธิ์แผลงฤทธิ์, แผลงฤทธิ์แผลงเดช, ทำฤทธิ์ทำเดช, Example: แม่มีวิธีจัดการลูกชายที่กำลังออกฤทธ์ออกเดชร้องให้ซื้อของเล่นให้, Thai definition: อาละวาดด้วยความโกรธหรือโมโหเพราะถูกขัดใจ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ออกฤทธิ์ก. สำแดงคุณหรือโทษให้ปรากฏ เช่น ยาออกฤทธิ์ ยาพิษออกฤทธิ์
ออกฤทธิ์อาละวาดด้วยความโกรธเพราะถูกขัดใจเป็นต้น, แผลงฤทธิ์ ก็ว่า.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Acting, Rapidออกฤทธิ์เร็ว [การแพทย์]
Action, Rapidออกฤทธิ์เร็ว [การแพทย์]
Action, Shortออกฤทธิ์สั้น [การแพทย์]
Activity, Dualออกฤทธิ์ทั้ง 2 แบบ [การแพทย์]
Bacteriostaticออกฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรีย,หยุดยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์,ระงับการเจริญเติบโตของเชื้อ,ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ,หยุดการเจริญเติบโตของเชื้อ,หยุดยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรค,ฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย,ฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรีย [การแพทย์]
Contact Poisonออกฤทธิ์โดยสัมผัส,ได้รับพิษโดยการสัมผัส [การแพทย์]
Intermediate Actionออกฤทธิ์ในเวลาปานกลาง [การแพทย์]
Intermediate-Actingออกฤทธิ์นานปานกลาง [การแพทย์]
Long Actingออกฤทธิ์นาน, ออกฤทธิ์นาน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But even if it's doing what it's supposed to be doing,แต่ถ้ามันออกฤทธิ์อะไรส่งเสริมให้มันออกฤทธิ์ Adverse Events (2008)
(Foreman) there's a million ways these drugs could interactมีล้านวิธีที่ยาจะออกฤทธิ์ผสมกัน Adverse Events (2008)
Massive doses of all three at once.ยาทั้งสามชนิดออกฤทธิ์พร้อมกันในครั้งเดียว Adverse Events (2008)
It goes better in a large muscle.มันออกฤทธิ์ได้ดีเมื่อฉีดเข้ากล้ามเนื้อใหญ่ Birthmarks (2008)
Check for neurotoxins.ตรวจหาสารพิษที่ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาท Last Resort (2008)
The poison will start spreading soonอีกไม่นานยาพิษจะเริ่มออกฤทธิ์ Portrait of a Beauty (2008)
Maybe the spells need time to take effect.อาจต้องใช้เวลาให้มนต์ออกฤทธิ์ Le Morte d'Arthur (2008)
Go with sarin. It's much quicker, it's odorless.แม่เลือกซารีน มันออกฤทธิ์เร็วกว่า และไม่มีกลิ่น WarGames: The Dead Code (2008)
This new neurotoxin is basically flipping the preservation switch, blocking neurotransmitters in a specific order, causing specific self-damaging and catastrophic effects.สารพิษที่ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทชนิดใหม่นี้ ทำการพลิกสวิตช์การป้องกันตัวเอง กีดขวางสารที่ทำหน้าที่ส่งสัญญาณระหว่างเส้นประสาท ในทางหนึ่ง ทำให้เกิดการทำร้ายตัวเอง และผลกระทบที่ร้ายแรงนี้ The Happening (2008)
As everyone knows by now, traces of the neurotoxin have been found in some plants and trees.ตามที่ทุกท่านทราบแล้ว ร่องรอยของสารพิษที่ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาท ถูกพบในพืชและต้นไม้บางชนิด The Happening (2008)
That degenerate snorts anything he gets his hands on.สูดเข้าทางจมูกออกฤทธิ์ร้ายแรง อะไรก็ตามที่ตกไปอยู่ในมือของเขา Seven Thirty-Seven (2009)
Anyway, within the next 48 hours, maybe 72, it'll look like natural causes.อย่างไรก็ตาม ออกฤทธิ์ภายใน 48 ชั่วโมง หรืออาจจะ 72 ชั่วโมง มันจะเหมือนสาเหตุตามธรรมชาติ Seven Thirty-Seven (2009)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
allopathy(อะลอพ' พะธี) n. วิธีการรักษาโรคโดยใช้สารที่ออกฤทธิ์ตรงข้ามหรือเข้ากันไม่ได้กับภาวะของโรคที่กำลังรักษา. -allopathic adj.
oxytocinอาจเรียกว่า pitosin เป็นฮฮร์โมนที่ออกฤทธิ์อย่างมากที่มดลูก ช่วยทำให้กล้ามเนื้อมดลูกบีบตัว และยังกระตุ้นการหลั่งน้ำนม
spectrum(สเพค'ทรัม) n. แถบแสงแยกสี,ชนิดแบคทีเรียที่ยาปฎิชีวนะออกฤทธิ์ได้ผล, Syn. range,spread,scope
sustained releaseยาที่ออกฤทธิ์เนิ่น

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top