Search result for

พอร์ต

(17 entries)
(0.1416 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -พอร์ต-, *พอร์ต*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พอร์ต[N] port, Syn. ท่า, ท่าเรือ, ท่าอากาศยาน, Example: ผู้ว่าการท่าอากาศยานมีแผนจะปรับปรุงพอร์ตให้รองรับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศได้มากขึ้น, Count unit: ท่า, Notes: (อังกฤษ)
พอร์ตสื่อสาร[N] communication port, Example: ข้อมูลที่จะต้องถูกนำไปยังปลายทางโดยทางโมเด็มก็จะต้องถูกส่งไปที่พอร์ตสื่อสาร, Thai definition: จุดต่อสำหรับให้ข้อมูลเข้าหรืออกจากคอมพิวเตอร์, Notes: (อังกฤษ)

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
FireWireพอร์ตไฟร์ไวร์, พอร์ตอนุกรมที่ใช้ในการส่งข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ เช่น กล้องถ่ายรูปดิจิทัล กล้องถ่ายวีดิทัศน์ และฮาร์ดดิสก์ พอร์ตไฟร์ไวร์มีความเร็วในการรับส่งข้อมูลอยู่ที่ 400 Mbps หรือ 800 Mbps [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
portพอร์ต, ช่องสำหรับต่อเข้ากับหน่วยรับเข้า หน่วยแสดงผล รวมทั้งอุปกรณ์สนับสนุน ในเครื่องคอมพิวเตอร์มีพอร์ตหลายชนิด ซึ่งมีความเร็วในการรับส่งข้อมูลต่างกันตามลักษณะการใช้งาน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
universal serial bus (USB)พอร์ตยูเอสบี, พอร์ตมาตรฐานที่คิดค้นขึ้นมาทดแทนพอร์ตอนุกรมและพอร์ตขนาน ทำงานด้วยความเร็วสูง สามารถเชื่อมต่อได้หลายอุปกรณ์ในขณะเดียวกัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
There's a power plant in Newport beach.มีโรงไฟฟ้าอยู่แถวนิวพอร์ต บีช Shut Down (2008)
Newport, 4th of July weekend.นิวพอร์ต 4 กรกฎาคม Peekaboo (2009)
He helped find a kid in Portland a couple years ago.เค้าเคยช่วยหาเด็กในพอร์ตแลนด์เมื่อสองสามปีก่อน นักสืบ เอกชน ? Cold Comfort (2009)
But my passport guy-- he's a bit of a paranoid freak.แต่คนที่ทำพาสพอร์ต มันเป็นพวกเพี้ยนนิดหน่อย The Age of Dissonance (2009)
Serena. Carter.ครับ ครับ แม่พูดถูกเกี่ยวกับพอร์ตแลนด์ The Goodbye Gossip Girl (2009)
They triangulated the call to a cell tower in canada just over the border in port huron.พวกเขาหาระยะโทรศัพท์จากเสาสัญญาณ ในแคนาดาที่เพิ่งข้ามชายแดนในพอร์ต ฮิวรอน To Hell... And Back (2009)
We know your sister's cell phone registered at a tower near port huron.มือถือน้องสาวคุณ ระบุทาวเวอร์ใกล้พอร์ต huron To Hell... And Back (2009)
Is it possible to cross-reference civil war maps with victorian homes that still exist in the port huron area?เทียบแผนที่สมัยสงครามกลางเมืองที่มีหมู่บ้านแห่งชัยชนะ ที่อยู่แถวพอร์ต huron To Hell... And Back (2009)
The sandpiper hotel wants to book my bandโรงแรมแซนไพเพอร์ต้องการจองวงของผม Dex Takes a Holiday (2009)
One for a manicure in Newport Beach and the other at a gas station in Utah, like, two minutes later.รายการแรกจ่ายค่าทำเล็บ ที่ชายหาดนิวพอร์ต และอีกรายการ เกิดที่ปั้มน้ำมันในรัฐยูท่าห์ อีก 2 นาทีให้หลัง White to Play (2009)
Girls who once pretended to be "Sarah" from Portland.เสพยา อาหาร ethnic ... . ผู้หญิงคนที่ไม่แสร้งว่าเป็น ซาร่า จาก พอร์ตแลนด์ The Lost Boy (2009)
The people who drowned belonged to Nightflower.เพื่อนชาวอังกฤษของฉัน มิสเตอร์ดาเวนพอร์ต อยู่ที่นี่... Edge of Darkness (2010)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top